Posta és Távirda Rendeletek Tára 1867-1948

...

A Postamúzeum gazdag gyűjteménye a posta, a távírda és távbeszélés (valamint a későbbi rádiózás, televíziózás) történetével kapcsolatos tárgyak, fotók mellett egyebek között egyedülálló könyvgyűjteménnyel is rendelkezik.
Ezek közé tartozik a Posta és Távirda Rendeletek Tára, amely a Kiegyezés évétől, 1867-től a szakterület hivatalos közlönyeként ismertette az összes, a postai és távirdai szolgáltatásokkal kapcsolatos rendeleteket, híreket.
Az elektronikus médiumok előtti korszaknak még a mainál is sokkal nagyobb jelentőségű intézménye volt a Posta. Az időszak politikai, gazdasági, társadalmi és a családok személyes életét sokrétűen átszövő hivatalos és személyes hírközlő, -továbbító szervezet működésével, szabályozásával kapcsolatos információk tára nem pusztán szaktörténeti szempontból izgalmas, hanem mély társadalmi beágyazottságánál fogva az adott kor egyfajta keresztmetszetét is adja.

Tartalomjegyzék 40 644 oldal