1878, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 9., 1878. 1-20. szám)

A M. KIR. TÁVIRÁSZATI MIDELETEK TARA. KIADJA A FÖLDMIVELÉS-, IPAR­ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. 1878 dik (kilenczedik) ÉVI FOLYAM. BUDAPEST, 1878. NYOMATTA II O h N Y Á N S Z K Y V I K T O II.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék