1882, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 13., 1882. 1-21. szám)

A MAGY. KIR. TÍVIRÁSZATI REKDËLETEK FARA.-Ai§>35V­KIAD.JA A K Ö Z M U N K A- É S K () Z L E K E I) É S Ü G Y I MAGY. KIR. MINISTERIUM. 1882-dik (tizeiilinrmadik) ÉVFOLYAM. 1ÍUDAPEST, 1882. NYOMATTA HORNYÁNSZKY VÍKTO R.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék