1887, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 18., 1887. 1-10. szám)

T Á II A. KIADJA A KÖZMUNKA- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. 1887. TI ZEN N YOIA ZA 1 ) ÍK É A'KOI. V A M. (1887. 8ZEPTEMBEK 14-ig.) FOLYTATÁSA: A M'. KIK. fosta és távírda kenderetek tára». BUDAPEST, 1888. H O li N Y A N S Z K Y V l K T U U K O NYVNYOMDÁJA. (A M. T. AKADÉMIA Kl'ÜI.KTKHKN.) A MA(jY. KIR. TÁVIRÁ8ZATI RENDELETEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék