1906, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1906. 1-55. szám)

MAGY. KIR. posta és távírda rendeletek TÁRA. '^7 KIBOCSÁTJA Á KEßESKEMLEMÜ&YI I, KIR. MINISTER 1906-IK ÉVFOLYAM. BUDA PE S T, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1906

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék