1907, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1907. 1-63. szám)

MAGY. KIR. posta és távírda rendeletek TÁRA. KIBOCSÁTJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR. MINISTER 1907-IK ÉVFOLYAM. BUDA PEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1907

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék