Repülés, 1966 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1966-11-01 / 11. szám

« ( Újvári György az új Fóka-4-gyel repült Feladat: 105 km-es háromszögrepülés Orel— Dobrovodi — Kraszno Szergljevszkoje — Orel útvonalon. ÜJvári Gyurka Jól felismerte az adott Idő­járási helyzetben követendő taktikát, boly- ról-bolyra repülve ért be a célba. Csépán Jancsi nem gondolta át a helyzetet, nem az Időjárásnak megfelelően repült. Későn vette észre, hogy alacsonyan és egyedül nem lehet biztonságosan haladni, a cél előtt 8 km-rel földet ért. Standard osztály: 1. Kempka 36,6 km/6, 1000 pont, 2. Flnescu 34,4 km/ó, 996 pont, 4. ÜJvári 33,7 km/ó, 984 pont (összesítésben 4.). Szabad osztály: 1. Flllpcsuk 62,8 km/ó, 1000 pont, 2. Wróblewski 60,5 km/ó, 982 pont, 6. Csépán 97 km, 462 pont (összesítésben 6.). Nők: l. Afrikanova 47,2 km/ó, 1000 pont, 2. Garmute 35,2 km/ó, 871 pont, 6. Csépánné 86 km (összesítésben 6.). AZ ÖTÖDIK VERSENYSZAMRA, kétnapos moszkvai kirándulás után, július 10-én ke­rült sor. Feladat: 182 km-es törtvonalú cél- távrepülés. Ütvonal: Orel—Llvni—Kolpni— Maloarhangelsz. Jégesővel párosuló zivatarfront előtt ment el a mezőny. A startsorrendben utolsó gé­pek már esőben startoltak. Így Járt ÜJvári is. Helyben nem lehetett várni egy percet sem, igyekezni kellett az összeálló felhőzet alól a még napsütötte területek fölé. Csépán és ÜJvári meglehetősen nagyot ke­rültek, de a célt a fronttevékenység miatt nem tudták elérni. Az összmunka és a küz­dő szellem meghozta gyümölcsét, Csépán Krollkowskival holtversenyben az első he­lyen végzett. Üjvárl szereplésének csúcsóra érkezett, megérdemelten a harmadik helyre került. Csépánné rövid távrepüléséért a mi­nimális pontszámot sem kapta meg. Standard osztály: 1. Kempka 143 km, 1000 pont, 2. Nolte 130 km, 913 pont, 3. ÜJvári 129 km, 906 pont (összesítésben 3.!), Szabad osztály: 1—2. Csépán és Kruli- kowskl 143 km-rel, 1000—1000 pont, Csépán összesítésben 5. Nők: 1. Majewska 135 km, 1000 pont, 2. Aí- rikanova 129 km, 956 pont, 7. Csépánné 0 pont (összesítésben 6.). JÜLIUS 11. A HATODIK VEKSENYSZAM repülhetőségét általános kétkedés fogadta. A nehezen kialakuló Időjárás miatt senki sem bízott a feladat teljesíthetőségében. Feladat: kétszer 105 km-es háromszögre- pülés, az előző napi útvonalon. Meglepetésre az idő váratlanul megjavult, a mennyiségű Cu felhőzet nem állt össze és nem is tornyosodott, a 270°-ról fújó szél a talajon és a magasban is élénk volt, 10— 11 mmp, amely a nap folyamán fokozato­san csökkent. Az emelések elég erősek vol­tak ahhoz, hogy a széllel nehezített felada­tot végül is végre lehessen hajtani. A mezőnynek több mint a kétharmada megrepülte a kétszer száz km-es háromszö­get. Versenyzőink sajnos, a néhány kintmaradó között voltak. Az összmunka hiánya és a feladat át nem gondolása miatt nemcsak ebben a versenyszámban kerültek rossz helyre, hanem ezzel a korábban megszer­zett Jó helyezésnek is búcsút mondtunk. Standard osztály: 1. Kempka 53,3 km/ó, 1000 pont, 2. Finescu 44,6 km/ó, 893 pont, 9. ÜJvári 103 km (összesítésben 5.). Szabad osztály: 1. Maras 59,4 km/ó, 1000 pont, 2. Wróblewski 58,0 km/ó, 988 pont, 7. Csépán 105 km (összesítésben 6.). Nők: 1. Afrikanova 50,8 km/ó, 1000 pont, 2. Majewska 42,7 km/ó, 955 pont, 7. Csépánné 35 km, o pont (összesítésben 7.). JÜLIUS 12. AZ UTOLSÖ VERSENYSZAM a várva-várt 500 km-es távrepülés volt. A hangszóró szünet nélkül kérte a csapa­tokat, hogy minél hamarább álljanak fel a startra. Ütv onal: Orel—Talica—Jeleckaja—Lescsplota —Orel. Az első startok időpontjában még csak Cu pamacsok voltak az égen. Későb a Cu fel­hők helyenként Cucong-á, sőt zivatarfelhővé fejlődtek. Legnagyobb nehézséget jelen­tette az, hogy helyenként felhőmentes nagy „lyukak” voltak, amelyeket csak kockázat­tal lehetett keresztül repülni. A célba egyedül a világbajnok Wróblewski ért, ahol nagy teljesítményét pezsgővel ün­nepelték. Versenyzőink okulva az előző napi ku­darcból. mintaszerűen összedolgoztak és a középmezőnyben végeztek. Standard osztály: 1. Kempka 482 km, 2—3. Satni és Maljutyin 462 km, 5—6. ÜJvári és Blauert 451 km. Szabad osztály: 1. Wróblewski 507 km, 61,9 km/ó, 2. Szvoboda 486 km, 6. Csépán 462 km. Nők: 1. Afrikanova 462 km, 2. Majewska 440 km, 7. Csépánné 185 km. A verseny végeredményét megelőző szá­munkban ismertettük. Most néhány szóban még a verseny rövid értékelésével kívánjuk teljessé tenni ismertetésünket. A lengyel versenyzők nagy sikert értek el. A tehetségen túlmenően ez a verseny is iga­zolta a pórosrepülés szükségességét és al­kalmazását. Versenyzőinkre ez nem volt jel­lemző. Eddigi értékelésünk szerint nem volt szerencsés a Fóka és az A-15 indítása, talán eredményesebb lett volna a két Fóka-4-el való részvétel. Minden esetre a verseny ki­menetelét döntően a párosrepülés hiánya, navigációs zavarok, állóképesség hiánya, az időjárási helyzet késői felismerése határozta meg. A győztes lengyel csapat. Balról: P. Majewska, M. Kro- likowski, J. Wró­blewski, F. Kempka. (Szalma J. és ÜJvári Gy. felvételei) A szovjet csapat. Balról a második: Csuvlkov A német Ilcinicki: I.mellével repült Nolte, az NDK fiatal versenyzője — kapitánya P. Rolf A jugoszláv M. Dimitrij Meteorjával A verseny lefolytatásában és rendezésében hiányosság volt a napi eredmények késői publikálása. A vakrepülés kategórikus kor­látozása megnehezítette a szereplést, külö­nösen azért, mert sok volt a zivatar és ilyenkor szinte a szerencse határozza meg a versenyszám kimenetelét, nem pedig a ké­pesség. A meteorológiai szolgálat nagy apparátus­sal kiválóan látta el feladatát. A rendezést és a vontatópilóták jó munká­ját dicséri a gyors vissza vontatás. A július 13. záróünnepélyen gazdagon meg­jutalmazták nemcsak az összesítés szerinti első három helyezettet, hanem az egyes ver­senyszámok győzteseit is. Csépán az 5. ver­senyszám első helyéért tranzisztoros zseb­rádiót kapott emlékül. A hivatalos zárást bankett követte. A verseny elérte azt a célját is, hogy a résztvevő szocialista országok sportolói ba­rátságukat elmélyítették, nemzetközi repü­lési kapcsolataink tovább fejlődtek. SZALMA JANOS 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék