Repülés, 1966 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1966-11-01 / 11. szám

Szocialista országok I. Nemzetközi Vitorlázórepiilő Versenye SZOVJETUNIÓ, OREL, 1966. JÚLIUS 3—13. ELŐSZÖR... A Szovjetunió Repülő Sportszövetsége meghívásának a Központi Repülőklub El­nöksége és sportbizottsága örömmel tett ele­get. Ez a verseny többszörösen „ősbemutató­nak” számított, ezért a dm magyarázatával nem akarunk sokáig adósok maradni. A szo­cialista országok között Ilyen nagyszabású versenyre első alkalommal került sor. A Szovjetunió Sportszövetségének régi törek­vése valósult meg: a női vitorlázórepülők első alkalommal versenyezhettek önállóan. A magyar vitorlázórepülők Is először verse­nyeztek a Szovjetunióban. Történeti érde­kesség még, hogy a magyar színeket képvi­selve először szerepelt férj-feleség együtt külföldi versenyen. Csapatunk tagjai voltak: Szalay György, a KRK titkára — csapatvezető, Osváth László mérnök — műszaki vezető, Szalma János meteorológus — edző, és a három versenyző. A sportbizottság választása a kö­vetkezőkre esett: a standard kategóriában Újvári György Indult az új Fóka-4-gyel, a szabad osztályban Csépán János repült A-15- tel, a nők versenyében (szabad osztályú gé­pekkel) Csépán Jánosné vett részt Slrály- lyal. Hosszantartó előkészületek után június 25-én Indult el karavánunk a közel kétezer kilométeres útra. A vitorlázógépeket a szé­kesfehérvári „Ikarus” gyár által készített kis szállítókocsin vontattuk Gaz-69-es gép­kocsikkal. öt napos utazás után érkeztünk a verseny színhelyére, ahol már vártak ben­nünket vonattal utazott versenyzőink. Érke­zésünk alkalmával a város küldöttsége ked­ves régi népszokással — kenyérrel, sóval fo­gadott. VERSENYREPÜLÉSEK — SOK ZIVATARRAL Július 1-én és 2-án edzőrepülések voltak. Versenyzőink Ismerkedtek a repülőtér kör-' nyékével, gyakorolták a rádiózást (egymás gyors megtalálását, helyezkedést a termik- ben és a navigációt). A verseny három kategóriában került megrendezésre. Résztvevőket (helyezést sor­rendben) és a géptípusokat az alábbiakban Ismertetjük: Standard osztály: F. Kempka (lengyel) Fóka-4, B. Nolte (NDK) Fóka-4, M. Blauert (NDK) Fóka-4, M. Finescu (román) Fóka-C, Újvári György Fóka-4, J. Satni (cseh) Őrlik M-25, J. Maljutyln (szovjet) KAJ-14, A. Sze- kulics (jugoszláv) Delfin, A. Durnov (szov­jet) KAJ-14. Szabad osztály: M. Krullkowski (lengyel) Zefir II., J. Wróblewski (lengyel) Zeflr II.. V. Csuvlkov (szovjet) A-15, M. Szvoboda (cseh) Spartak, L. PUtpcsuk (szovjet) A-15, Csépán János A-15, Maras D. (jugoszláv) Meteor. G. GUce (román) A-15, J. Sztoján (bolgár) A-15, Zs. Sztancsev (bolgár) A-15 (az utóbbi három versenyző a rendezőktől ka­pott A-15 gépekkel Indult). Nők: M. Afrikanova (szovjet) A-15, P. Ma- Jewska (lengyel) Fóka-4, R. Garmute (szov­jet) A-15, B. Tlapakova (cseh) Őrlik VT-116, O. Manafova (szovjet) A-15, U. Heinicke (NDK) Lamlnár Libelle, Csépán Jánosné, Si­rály. Versenyen kívül részt vett 10 fő férfi és női versenyző A-15-ös gépekkel. JULIUS 3-AN AZ ÜNNEPÉLYES MEG­NYITÓT VERSENYSZAM KÖVETTE. FEL­ADAT: 14« KM-ES HUROKREPULES, OREL— VERHOVJE—OREL ÚTVONALON. 15 óráig az Időjárás Jó volt, az ég tele volt tankönyvbe Illő, formás Cu felhőkkel. A 270°-ról fújó 6 m/mp erősségű szél, ellen­szelet Jelentett a hazafelé Jövő száron, de az erős emelések mellett nem okozott különö­sebb nehézséget. A viszonylag egyszerű ver­senyszám az Időjárásra volt „szabva”, a késő délutáni órákban felhőösszeállás. ziva­tar tevékenység rontotta el teljesen az Idő­járást. Standard osztály: 1. Nolte 78,8 km/ó, 1000 pont, 2. Finescu 75,2 km/ó, 983 pont, 8. Új­vári 71,7 km/ó 940 pont. Szabad osztály: 1. Wróblewski 81.8 km/ó. 1000 pont, 2. Krullkowski 81,0 km/ó, 986 pont, 4. Csépán 78,8 km/ó, 962 pont. Nők: l. Garmute 77.4 km/ó, 1000 pont, 2. Majewska 75,4 km/ó. 971 pont, 7. Csépánné 68,8 km/ó, 638 pont. A MÁSODIK VERSENY, JULIUS 14-EN, 319 km-es háromszögrepülés volt. Útvonal: Orel—Izmalkova—Kosszorzsa—Orel. A meteorológiai diagramok és az eliga­zítás erős Instabilitásra hívta fel a figyel­met. Valóban a kora délelőtt képződő Cu felhők függőleges Irányban gyorsan fejlőd­tek és délutánra sok helyen zivatarfelhő (Cb) keletkezett, különösen a második for­dulópont környékén. Csuvlkov szovjet ver­senyző, nagyon ügyesen oldotta meg a fel­adatot. A Cumulonlmbuszok között átbúj- kálva elsőnek repülte át a célvonalat. Nem sokkal utána a lengyel Krullkowski Is beért a célba. Wróblewskinek sem sok hiányzott, a cél előtt mintegy 300 m-rel ért földet! A két befutóval a versenyszám sebességi érté­keléssel zárult. A standard osztályban és a nők kategóriájában a zivataros zónát senki sem tudta keresztül repülni. Versenyzőink szereplésére a start előtti idegeskedés rányomta a bélyeget, gyengén szerepeltek, különösen Újvári. Csépán J. a második fordulópontot nem találta meg, a keresgéléssel sok Időt elvesztett. Csépánné ebben a számban szerepelt a legjobban az egész versenyen. Csépán Jánosné a feladatra készül — férje az előző éjszaka a terepen maradt. Jancsi szemmel láthatóan fáradt Standard osztály: 1. Blauert 246 km, 1000 pont, 2. Kempka 234 km, 951 pont, 9. Újvári 119 km, 484 pont (összesítésben 7.). Szabad osztály: 1. Csuvlkov 47,2 km/ó, 1000 pont, 2. Krullkowski 48,4 km/ó, 995 pont, 5. Csépán 234 km (összesítésben 5.). Nők: l. Garmute 234 km, 1000 pont, 2. Af- rlkanova 216 km, 923 pont, 4. Csépánné 206 km, 880 pont (összesítésben 5.). JULIUS 5. HARMADIK VERSENYSZAM: 205 km-es háromszögrepülés, Orel—Verhovje —Maloarhangelsz—Orel útvonalon. A zlvataraktivltás az előző napokhoz ké­pest némileg csökkent. A 360°-ról fújó 7—10 m/mp erősségű szél a 2—3 m/mp-es emelé­sek mellett nem okozott különösebb nehéz­séget. A versenyszámot a férfiak egy kivé­telével végigrepülték. A nőknél Is sebességi értékeléssel zárult a verseny. Garmute. szovjet versenyzőnő eddig mindhárom ver­senyszámban győzött. Csapatunkban Újvári volt a legeredmé­nyesebb, összesítésben egy hellyel előbbre lépett. Csépán János az előző éjszakát tere­pen töltötte, fáradtan ült a gépbe, így helye­zésén Javítani nem tudott, megtartása Is elég Jó eredménynek számított. Csépánné gyenge szereplésével az utolsó helyen ma­radt. Standard osztály: 1 Nolte 71,4 km/ó, 1000 pont, 2. Kempka 71,0 km/ó, 992 pont, 4. Új­vári 65,2 km/ó, 922 pont (összesítésben 6.). Szabad osztály: 1. Krullkowski 84,8 km/ó, 1000 pont, 2. Wróblewski 82,4 km/ó, 969 pont, 5. Csépán 74,4 km/ó, 877 pont (összesítésben 5.). Nők: l. Garmute 70,4 km/ó, 1000 pont, 2. Afrlkanova 68,9 km/ó, 986 pont, 7. Csépánné 118 km (összesítésben 7.). JULIUS 6. A versenynap csapatvezetői ér­tekezlettel kezdődött. A rendezőség felhívta a versenyzők figyelmét, hogy magas nö­vényzetbe ne szánjanak le. Az előző nap ugyanis Ursel Heinicke gépét összetörte és több versenyszámból kimaradt. A föld és a gépek közötti rádió beszélgetéseket betiltot­ták. Vinokurov, a „Krilja Rogyinl” szerkesz­tősége részéről egy „Zenit” fényképezőgépet ajánlott fel versenydíjként. Az Időjárás vitorlázó szempontból rossz volt. A középmagasszintű felhőzet helyen­ként teljesen összeállt, a gyenge besugárzás miatt minden rezdülést ki kellett használni. Tovább nehezítette a feladatot az erős szél. A párosrepülés minden előnyét kihasználva lehetett csak biztonságosan előre Jutni. (Folytatás a «. oldalon) 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék