Repülés, 1968 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1968-10-01 / 10. szám

VÁLOGATÓ ÉS ELSÓ NŐI VITORLÁZÓREPÜLÓ BAJNOKSÁG Dunakeszi, 1968. július 6—20. A BAJNOKSÁG SZERVEZÉSE A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján (tekintettel a vitorlázó, ejtőernyős és motoros világbajnokságok anyagi és szervezési megterhelésére) az 1968. évi országos bajnokságok elmaradtak. Az utánpótlás felhozatala és a válogatott ke­ret versenyzés révén történő kiválogatása érdekében az elnökség biztosította a váloga­tó bajnokság megtartását. A versenyt két kategóriában, kisteljesít­ményű gépek („Super Futár”, „Mucha”) és nagyteljesítményű gépek („A-15”, „Foka”) csoportosításával rendeztük meg. Párhuza­mosan bonyolódott le az első női vitorlázó- repülő bajnokság, amely a vitorlázórepülés történetében kuriorizumnak számít. A hat versenyző egységes típussal „Muchá”-val repült. Ez a verseny szervesen illeszkedett a há­rom évvel ezelőtt életbeléptetett többlépcsős versenyrendszerbe. Az „Ezüstkoszorúsok Országos Bajnokságában” majd a területi versenyen jó helyezést elért fiatalok eb­ben az évben jutottak el először a legna­gyobb erőpróbát jelentő versenyre. Starthoz álltak még a „Magyar Népköztársasági Ku­pa” versenyben és a korábbi országos baj­nokságokon Jól szereplő sportolók. A versenyvezetőség kívánságára a ver­senyzők rádiótelefonnal voltak felszerelve, az Induláskor és a fordulópontokon való op­tikai leolvasás rádió bejelentkezéssel tör­ténő megkönnyítésére. A versenyt Szalai György az MHSZ fő­titkára nyitotta meg, amelyet díjkiosztás kö­vetett. Értékes díjat kapott az 1967. évi Népköztársasági Kupa verseny győztese Szentvölgyi Tibor és Horváth Mária, vala­mint az Ezüstkoszorúsok Országos Bajnok­ságának területi győztesei Bálványosi Tibor- né és Temesl Loránd. A VERSENYSZAMOK JÜLIUS 7. A nagyteljesítményű gépek (a továbbiakban NG) kategóriájában: Dunake­szi—Mezőtúr—Dunakeszi 272 km-es hurokre­pülés, sebességi értékeléssel: 1. Tury K. 74,18 km/ó. A kisteljesítményű gépek (a to­NAGYGÉP KATEGÓRIA 1. Opitz Nándor Posta 2. Tury Kornél ITRK 3. Kotrás Gábor Debrecen 4. Csonka Ferenc MÁV 5. Suhajda János Dunaújv. €. Kvasz Károly ITRK 7. Gönczy Péter KIM 8. Szentvölgyi Tibor MÁV 9. Hollóy Gábor Posta 10. Somogyi Miklós KIM 11. Várközi Lajos Miskolc 12. Sajti János ITRK 13. Simó Willy Cskalov KISGÉP KATEGÓRIA 1. Háhner István MÁV 2. Sinka Lajos MÁV 3. Kesselyák Mihály MÁV 4. Sinjon László Cskalov 5. Trepák Sándor Cskalov 6. Szakács János Cskalov 7. Tarnóczy István Nyíregyh. 8. Temesi Loránd Miskolc 9. Gallé Miklós Ganz—Mávag 10. Lendvári Csaba Miskolc 11. Baranyl Károly Miskolc 12. Kazár István Nyíregyh. NŐI VERSENY 1. Dr. Wimmer Lászlóné BHG 2. Bálványosi Tibomé ITRK 3. Bolla Mária , Posta 4. Pomázi Mária KIM 5. Csiszár Agnes Csepel 6. Csépán Jánosné Posta vábbiakban KG) kategóriájában: Dunakeszi —Szolnok (Szanda)—Dunakeszi 192 km-es hurokrepülés, sebességi értékeléssel. 1. Sin- ka Lajos 62,89 km/6. A női versenyzők fel­adata megegyezett a KG kategóriával. 1. dr. Wimmer Lászlóné 39,06 km/ó. JÜL1US 8. A NG és a KG kategória azo­nos feladatot kapott: Dunakeszi—Jászfény- szaru — Szolnok—Jászfényszaru—Dunakeszi 210 km-es törtvonalú hurokrepülés. A NG kategóriában sebességi értékelés. 1. Csonka F. 62,22 km/ó. összesítésben 1. Tury K. 1789 ponttal. KG. kat.ban egy versenyző ért cél­ba, ezért távolságértékeléssel zárult a ver­senyszám. 1. Kesselyák M. 210 km. összesí­tésben l. Háhner I. 1574 ponttal. A nők fel­adata : Dunakeszi—Jászfényszaru—Dunakeszi 90 km-es hurokrepülés, sebességi értékelés­sel. 1. Pomázi Mária 50,00 km/ó. összesítés­ben l. dr. wimmerné 1933 ponttal. JÜLIUS 9. NG kategóriában: Dunakeszi— Makiár—Dunakeszi 200 km-es' hurokrepü­lés, sebességi értékeléssel. 1. Opitz N. 60,00 km/ó. összesítésben 1. Opitz N. 2635 ponttal. A KG kategória feladata: Dunakeszi­Gyöngyös—Dunakeszi 130 km-es hurokrepü­lés, sebességi értékeléssel. 1. Simon L. 46,99 km/ó. összesítésben 1. Sinka L. 2399 pont­tal. Nők feladata: lásd KG kategóriát. Tá­volságértékeléssel zárult a feladat. 1. Bál­ványosi Tibomé 130 km. összesítésben 1. dr. Wimmerné 2772 ponttal. JÜLIUS 9. NG kategóriában: Dunakeszi— Pusztakócs—Dunakeszi 271 km-es hurokre­pülés, sebességi értékeléssel. 1. Opitz N. 62,78 km/ő. összesítésben 1. Opitz 3635 pont­tal. KG kát.: Dunakeszi—Pély—Dunakeszi 182 km-es hurokrepülés, sebességi értékelés­sel. l. Háhner I. 62,76 km/ó. összesítésben 1. Sinka L. 3231 ponttal. Nők feladata meg­egyezett a KG kát feladatával. A sebességi értékelésben 1. dr. Wimmer L.né 56.43 km/ó- val. összesítésben is ő vezet 3772 ponttal. JÜLIUS 13. Mindhárom kategória részt­vevője azonos feladatot kapott: Dunakeszi— Galgaguta—Dunakeszi 107 km-es háromszög­repülés. NG kategóriában 1. Suhajda J. 78,30 km/ó. összesítésben 1. Opitz N. 4270 ponttal. KG kategóriában 1. Háhner I. 60,86 km/ó. összesítésben 1. Sinka L. 4106 ponttal. Nők versenyében 1. dr. Wimmer L.né 55,11 km/ó. összesítésben 1. dr. Wimmer L.né 4772 ponttal. A—15 5831 pont Foka 4 5625 A—15 5313 Foka C 4958 Foka 4 4465 Foka 4 4457 Foka 4 4442 Foka C 4175 Foka c 4168 Foka c 4155 Foka 4 4102 Foka C 3882 Foka C 3269 S. Futár 5983 pont Mucha 5895 S. Futár 5644 Lám. Futár 5103 Mucha 4790 Mucha 4701 S. Futár 4451 S. Futár 4044 S. Futár 3856 S. Futár 3687 Mucha 3521 S. Futár 730 Mucha 6786 pont Mucha 5092 Mucha 5030 Mucha 4905 Mucha 4806 Mucha 4714 Dr. Wimmer Lászlóné a versenyben elérhető legmagasabb pontszámot a férfiaknál is Job­ban megközelítette. A női verseny első he­lyezettje (Csécsel J. felv.) JÜLIUS 14. Kitűnő vitorlázórepülő idő. Rekord özön. A 300 km-es feladatot min­denki nagy átlagsebességgel megrepülte. Feladat: Dunakeszi—Makiár—Tiszaföldvár— Dunakeszi 308 km-es háromszögrepülés. NG kategóriában 1. Sajti J. 93,81 km/ó (új nem­zeti és országos rekord), összesítésben 1. Opitz N. 5088 ponttal. KG kategóriában 1. Gallé M. 71,49 km/ó. összesítésben 1. Sinka L. 4996 ponttal. Női versenyben 1. Pomázi M. 68,58 km/ó (új női rekord), összesítésben 1. dr. Wimmer L.né 5767 ponttal. JÜLIUS 16. NG kategóriának: Dunakeszi- Hatvan—Dunakeszi hurokrepülés kétszeri teljesítéssel, az össz. távolság 176 km. 1. Tury K. 84,15 km/ó. összesítésben 1. Opitz N. 5831 ponttal. KG kategória feladata: Du­nakeszi—Hatvan—Dunakeszi 89 km-es hurok­repülés sebességi értékeléssel. 1. Háhner I. 68,91 km/ó. összesítésben 1. Háhner I. 5861 ponttal. Női versenyfeladatot lásd az elő­zőekben. 1. Bolla Mária 68,91 km/ó. össze­sítésben dr. Wimmer L.né 6612 ponttal. JÜLIUS 17. Zivataros időben az NG kate­góriájában senki sem repült 100 km értékel­hető távolságot, ezért a feladat pontozás nélkül zárult. A KG kategóriában és a női versenyben sem repülte meg senki a Duna­keszi— Domoszló—ÜJszász—Dunakeszi 210 km- es háromszöget, a legnagyobb távolságért Gallé M. 84 km-ért 275 pontot kapott. A nők közül Pomázi Mária repülte a leghosszab- bat, 74 km-t teljesített és a mezőny alacsony átlagkilométer száma miatt ő is kevés pon­tot 259-et kapott az első helyen. A nagygépek mezőnyében Opitz N., Tury K. és Kotrás G. nívós szerepléssel megérde­melten kerültek az első helyekre. A kisgépes társaságban Háhner I. és Sínka L. szoros küzdelem során cserélgették az első helyet. A tavasszal gyengébb formában levő Kesselyák M. jól magára talált és így a MÁV klub sportolói az első három hely bir­tokába jutottak. A női sportolók felkészültségét igazolta ez a verseny. Színvonala talán a vártnál is nagyobb lett, az úttörő megmozdulást siker koronázta. Kimagasló eredményt ért el dr. Wimmer Lászlóné, aki az elérhető maximális pontszámot a férfi versenyzőknél is jobban megközelítette. SZALMA JANOS A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 17

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék