Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. január / 1. szám

MAGYAR SAKKÉ LET A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XXV. ÉVFOLYAM 1975. JANUÁR Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Elnök: Gábor Zoltán Szerkesztő: Bárcza-y László Szerkesztőség: Budapest, V., Néphadsereg utca 10. Levéleím: 1363 Budapest, Pf. 52. Telefon: 312-790 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1374 Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Készült a kecskeméti Petőfi Nyomdában. Felelős vezető: Ablaka István igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Kill. 1900. Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KH I 215—961ti2 pénzforgalmi jelzőszámlára Előfizetési díj évi 60,— Ft. Félévre 30,— Ft INDEX: 25556 Kéziratokat nem őrzünk megl TARTALOM 1—24. OLDAL A Karpov—Korcsnoj páros mérkőzés 11—24. játszmája Janei Ferenc: Beszámoló a 26. női sakkbajnokságról Az 1974. évi csapatbajnokság Haág Ervin: Szicíliai védelem a sakk olimpián II. Varnusz Egon: Magyar—jugoszláv ifjúsági csapatverseny Bárczay László, Bilek István, Csőm István, Faragó Iván, Forintos Győző, Honfi Károly, M. Kovács László, Pauncz Miklós, Pintér József beszámolója külföldi versenyekről Megnyitástár—Irodalom—-Hazai hírek Feladványok—Tanulmányok—Levelezés tápunk a Szovjetunióban. Német Demokratikus Köztársaságban. Csehszlovákiában. Lengyelországban. Romániában, Bulgáriában megrendelhető a helyi postahivataloknál.Más országok részére vagy a ..KULTÚRA” Külkereskedelmi Vállalatnál(1389. Budapest) vagy a következő cetieken vesznek lel rendelést. ANGLIA :THE DA NUBIA BOOK COMPANY, 78 Shaftesbury Avenue. LONDON WIV 7 DG—AUSZTRÁLIA: READ AN D CO.. 694— U90. George St. SYDNEY N. S. W. 2000 valamint a COSMOS BOOKSHOP, 145 Acland St. ST: KILDA Vic. 3182—AUSZTRIA: RUDOLF NOVAK GmbH. Köllnerhofgasse 4.. A—1101 WIEN I. — DÁNIA: HUNNIA BOOKS AND MUSIC, Langemosevej 37, BAGSVAERD 2880—BRAZÍLIA : LIVRARIA D LANDY. Rua 7 de Abril, Caixa Postal 7943,01000 SAO PAULO —BELGIUM: DU MONDE ENTIER S. A., Rue de Midi 162 1000 BRUXELLES -FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2., SF-00100 HELSINKI 10. — FRANCIAORSZÁG: S0CIÉTÉ BALATON. 12. Rue de la Grande Bateliere. PARIS 9. — HOLLANDIA: CLUB QUALITON, Prinsenstraat 26. AMSTERDAM — IZRAEL: ALEXANDER FISCHER, Rh. Strauss 3. JERUSALEM valamint GONDOS SÁNDOR. Bét Hakranot. Herzl 16. P. O. B. 44515. HAIFA és HA DASH. P. O. B. 26049. Nesz Ciona u. 4. TEL AVIV — KANADA: DÉLIBÁB FILM AND RECORD STUDIO. 19. Prince Arthur Street,West. MONTREAL 130. P.Q. valamint a PANNÓNIA BOOKS. P. O. B. 1017. Postal Station „B” 164 Spadina Avenue TORONTO M5T 2T8 — NORVÉGIA : A/S NARVESKNS LITTERATUR TJENESTE. P. O. Box 6140 Etterstad. OSLO 6. — NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: ÜJVÁRY-GRIFF. Titurelstra86e 2. 8000 MÜNCHEN 81OLASZORSZÁG: LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI. Via Lamarmora 45. Casella Postale 552. FIRENZE 50121 — SVÉDORSZÁG: AB NORDISKA BOKHANDELN, AUtrömergatan 22.101 10 STOCKHOLM 1. — SVÁJC: METROPOLITAN VERLAG. Szerdav Sándor, Telchweg 16, CH 4142 MÜNCHENSTEIN — ü. S. A.: HUNGARIAN BOOKS AND RECORDS. 11802 Buckeye Road CLEVELAND Ohio 44120 valamint CENTER OF HUNGARIAN LIT. Inc.. 4418 — 16th Avenue. BROOKLYN, N. Y. 11204. — VENEZUELA: LUJS 1 ARCS AY CARACAS. CaJle Iglesia Ed Villoria. Apt. 21—105. C. 24. 74. 44955 Petőfi Nyomda. Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék