Magyar Sakkélet, 1976 (26. évfolyam 1-12. szám)

1976. január / 1. szám

22 MAGYAR SAKKÉLET Gratuláció Dr. Vécsey Zoltán levelezési sakk­mesterünknek szeretettel gratulálunk abból az alkalomból, hogy „A sport kiváló dolgozója” kitüntetést kapta. Méltatlan jubileum Nem kellemes feladat egy nagysike­rű versenysorozat tizedik, jubileumi küzdelmeiről ünneprontó hangulat­ban írni — röviden is tesszük. A Breyer-emlékversenyek történeté­ben először fordult elő, hogy az asztal­hoz ülő mesterjelölteknek szomorú szívvel kellett tudomásul venniük: a mesteri norma teljesítése ezúttal nem lehetséges. Talán csak azért jelent meg a rajtnál hét mester (a huszonhét! mesterjelölt mellett), mert egyidejű­leg három másik verseny is zajlott. De a többiek, akik sem itt, sem az előbb idézett három versenyen nem szerepeltek, ők talán a ranglistán el­foglalt „helyüket” őrizgették ? Nem tudjuk. Szabolcsi mester saját bevallása szerint életében először nyert sakk­versenyt. Hozzátehetjük: megérde­meltek. Figyelmet keltett Pirisi Gábor játéka, eredménye. Az október 14.—november 14. kö­zött lezajlott 12 fordulós, svájci rend­szerű tornát a hagyományokhoz híven Lányi Lajos vezette, s ha néha előfor­dultak zökkenők — döntően játszma­halasztások miatt —, erről nem ő te­hetett. A részletes végeredmény: 1. Szabolcsi János m. 2305 ( + 16) 9, 2. Rövid Kálmán mj. 2195 ( + 29) 8,5, 3—5. PirisiGábormj. 2270*, Czeripp György mj. 2180 ( + 30), Orsó Miklós mj. 2250 ( + 15) 8—8, 6—8. Zala Gyula mj. 2215 ( + 20), Dr. Eperjesi László m. 2400 (—14), Török Ádám mj. 2200 ( + 23) 7,5—7,5, 9. Dr. Hetényi Géza mj. 2195 (+ 14) 7, 10—14. Murin János mj. 2240 ( + 7), Tosics Iván mj. 2190 (+12), Veress Róbert mj. 2260 (—-6), Poór Sándor mj. 2250 (—1), Forgács Gyula mj. 2225 ( + 3) 6,5—6,5. 15—21. Varasdy Imre m. 2285 (—11), Bérczy Róbert mj. 2235 ( + 2), Schrammel Ferenc m. 2250 (—7), Dr. Korpás Attila m. 2300 (•—17), Rotaridesz István mj. 2230*, Siskov Viktor m. 2300 (—17), Szilárdffy Gyula mj. 2195 (—7) 6—6, 22—25. Bacsó Gábor mj. 2185 ( + 2), Szente László mj. 2180 (—1), Mészáros And­rás mj. 2070 (+17), Hernádi János mj. 2160 ( + 2) 5,5—5,5, 26—28. Sillye Jenő m. 2160 ( + 4), Dr. Károlyi Tibor mj. 2210 (•—15), Zsoldos Jenő mj. 2160 (—13) 5—5, 29—31. Sándor Tamás 2270 (—30), Kovács János mj. 2210 (—28), Tompos Antal 2070* 4,5—4,5, 32. Faragó Sándor mj. 2040* 4, 33. Ormos Gaszton mj. 2145 (—28) 3. Uzsoki Ákos mj. az 5. forduló után visszalépett. A csillaggal jelölt ver­senyzők ezzel az értékszámmal kerül­tek fel a listára. Dr. Eperjesi László Elhunyt Mészáros Gyula Mészáros Gyula sakkmester 1975. augusztus 20-án, 60 éves korában vá­ratlanul elhunyt. Versenysakkozói pályafutását — 14 éves korában — a KÁOSZ csapatában kezdte, ahol éles, kombinatív játéká­val hamarosan az egyesület egyik éljátékosa lett. A klubhoz haláláig hű maradt. A KÁOSZ átszervezése után a jogutódoknál (először a Vörös Meteornál, majd az MTK-VM-nél) versenyzett. Komoly gazdasági munkáját mind­végig összeegyeztette a sakkozással. Sikeresebb eredményei: 1932-ben má­sodik Budapest amatőr bajnokságán. 1953-ban bejut a IX. magyar bajnok­ság döntőjébe, és itt megszerzi a mes­teri címet — többek között Barcza, Gereben, Kluger legyőzésével. Még ez évben a B-válogatott tagjaként 3-ból 2,5 pontot szerez a Magyarország A, Csehszlovákia és Lengyelország né­gyes csapatversenyen. A KÁOSZ, majd a Vörös Meteor sokszoros bajnokcsapatának állandó versenyzője, és nem egyszer legjobb pontszerzője volt. A Belker sakkozók edzőjüket is gyá­szolják az elhunytban. Eltávozása komoly veszteség, hi­szen nagyszerű sportembert, igazi jó barátot vesztettünk személyében. Pauncz Miklós A VI. Szekszárd Kupa Lapunk hasábjain minden évben röviden beszámoltunk e hagyományos sakktalálkozó eredményéről, mégis szinte észrevétlenül nőtte ki magát és lett az ország egyik legnagyobb, tömegeket megmozgató villámverse­nye. Az első kupán hat évvel ezelőtt még csak huszonketten indultak, míg a hatodikra már 20 egyesület 151 versenyzője nevezett, sőt a szlovákiai Sturovo sakkozóinak részvételével nemzetközi jelleget öltött az október végén megrendezett kétnapos torna. A 15 fordulós, svájci rendszerű egyéni csapatverseny a következő eredménnyel zárult. Egyéniben Stugel József (Vasas SC) 12.5, Waldmann Iván (Statisztika) és Meleghegyi Csaba (Vasas SC) 12, Karsa László (Pécs) 11,5, Brandies József és Mufics István (Mereszjev) 11, Dőry Jenő, Szmetana László és Merényi Gábor (Ganz Vili.), Szalánczi Emil (Mereszjev) 10,5 ponttal végez­tek az élmezőnyben. Csapatban a Vasas SC (Stugel, Meleghegyi, Káposztás, Havasi) sze­rezte meg a győzelmet 45 ponttal. 2. Mereszjev SE (Brandies, Mufics, Sza­lánczi, Czeripp) 42,5, 3. Ganz Vili. (Dőry, Szmetana, Merényi, Cseh) 40.5, 4. Statisztika 40, 5. Viscosa 35,5, 6. Videoton 35 . . . A helyi szervezők, Halmai Lászlóval az élen, mindent elkövettek, hogy a résztvevők kellemes körülmények kö­zött érezzék magukat. Köszönet érte. (M. Cs.) Befejeződtek a budapesti csapatbajnokságok I. osztály 1. Tűzoltó Dózsa 109,5, 2. Láng 103.5, 3. K. Lombik 89,5, 4. Kulich 84, 5. Vakok 79, 6. Selyemkikészítő 78, 7. Testvériség 77, 8. Szolgáltató 76, 9. MOM 74, 10. Belker 17, 11. Gránit 67,5, 12. Vízügy 65, 13. MÁV Igazgatóság 61,5, 14. OTP 55,5 pont. II. o. — Maróczy csoport 1. Élgép 89, 2. Törekvés 82, 3. Me­dicor 78,5, 4. MTK-VM nők 77, 5. Duna Cipő 73, 6. Pénzverő 65, 7. Mű­vész SK 62,5, 8. Elzett 59, 9. Labor 52, 10. VERTESZ 50, 11.Egyesült Gyógy­szer 50, 12. ÉVIG 47 pont. II. o. — Charousek csoport 1. Könnyűipari Minisztérium 82, 2. Mélyépterv 80,5, 3. Péterfy Kórház 79.5, 4. E. Spartacus 78,5, 5. Sajtó 70.5, 6. M. Pamut 63,5, 7. Rózsa F. Építők 63, 8. Barossi Hungária 61, 9. Minőségi Cipő 58,5, 10. Külker SC 58, 11. UVATERV 54, 12. Elektromos 41 pont. III. osztály 1. Ikarus 94, 2. MTK-VM öregfiúk 93, 3. Beloiannisz 92, 4. Vegyszer 86, 5. Irodagép 75,5, 6. Gamma 75, 7. Csepel Autó 73,5, 8. VCS Gépgyár 67.5, 9. BMG 66, 10. Siketek 63, 11. Magyar Kábel 63, 12. Taurus 43, 13. Igazságügy 36,5 pont. Tartalékbajnokság I. o. 1. KGM Vasas 103, 2. MTK-VM 99.5, 3. Fősped Szállítók 70, 4. BEAC 64.5, 5. MÉM 63, 6. Bp. Honvéd 61.5, 7. Bp. Spartacus 60,5, 8. FTC 56.5, 9. BVSC 54,5, 10. Tipográfia 53.5, 11. H. Petőfi 52, 12. Láng 47,5 pont. Tartalékbajnokság II. o. 1. KGM Vasas 77, 2. Bp. Postás 68, 3. Bp. Honvéd 64, 4. FTC 63,5, 5. Statisztika 62, 6. Vasas Izzó 60,5, 7. BKV Előre 59, 8. MTK-VM 53,5, 9. Selyemkikészítő 53, 10. Utasellátó 48.5, 11. Medicor 40 pont. Eldőlt az ifi bajnokság Mind a fiúknál, mind a lányoknál holtversennyel végződött a tavalyi if­júsági bajnokság. Most eldöntötték a címet, amely során Schneider Attila 2,5 : 1,5 arányban legyőzte Karsa Lászlót, és ezzel elhódította a bajnok­ságot. A hármas holtversennyel végződött leány bajnokság egyik győztese, Zsol­dos Ibolya visszalépett, így itt is páros mérkőzésre került sor. Ennek során Zolnay Katalin 2,5 : 0,5 arány­ban bizonyult jobbnak Mekis Évával szemben. Gratulálunk a győztesek­nek!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék