Magyar Sakkélet, 1979 (29. évfolyam 1-12. szám)

1979. április / 4. szám

MAGYAR SAKKÉLET 83 SZICÍLIAI VÉDELEM E 80/c Georgadze—Tál 1. e4, c5 2. Hf3, d6 3. Fböf, Hc6 4. 0—0, Fd7 5. Bel, Hf6 Gyakori 5. —, a6 is, 6. Ffl, Fg4 7. d3, Ff3: 8. Vf3:, g6 9. c3, Fg7 10. Hd2, e6 11. Hc4, Hge7! stb. világosra valamivel ked­vezőbb kilátásokkal. 11. —, b5 ? nem jó 12. e5!, Heö: 13. Hd6:f Ke7 14. Be5:!, Kd6: 15. Bel, Hf6 16. a4, Vc8 17. d4, c4 18. Fg5, Vc6 19. Ff6: és vi­lágos nyert, Gheorghiu—Kavalek (Las Palmas, 1973). 6. c3, a6 7. Fe6: Ismét számításba jött 7. Ffl! ?, amire g6 8. d4, ed: 9. cd:, d5 10. e5, He4 11. Hc3, Hc3: 12. be:, Fg7 13. Be3 += ismert pozícióhoz vezet. Fc6: 8. d4!, Fe4: A gyalogáldozat elfogadása kötelező! Másképpen nehéz akadályozni vilá­gos térnyerését a centrumban. 9. Fg5,d5 Nehéz eldönteni, hogy hová lépjen a túl korán centralizált sötét futó. Pl.: 9. —, Fc6-ra 10. Ff6: és d5 vagy 9. —, Fg6-ra 10. Hbd2 vagy Ff6: világos tar­tós kezdeményezéséhez vezet. A Szov­jetunió 1978 évi ún.első kategóriás baj­nokságán két alkalommal is megját­szották a változatot. A Tyimoscsenko — Kuprejcsik játszmában sötét a kielégítőnek látszó 9. —, Fd5 folytatás mellett döntött. Következett: 10. Hbd2, e6 11. c4, Ff3: 12. Vf3:, cd: 13. Vb7:, Vc8 14. Vb6, Vc5 15. Vb7, Vc8 16. Vb6, Vc5 17. Vb7 Az ismeretlen területen világos meg­elégszik a döntetlennel. Pedig 14. Vf3 vagy még előbb 13. Ff6: és csak az­után 14. Vb7: előnyös volt számára. 17. —, Va7 ? Túlértékeli esélyeit. 18. Vc6f, Kd8 19. Hb3, Bc8 2Ő. Ha5!, Bc7 21. Vf3! fölényes álláshoz veze­tett, melyet világos a 39. lépésben megnyert. A másik (Juszupov—Tyi­moscsenko) játszmában, melyben az előző találkozó győztese volt a szen­vedő fél, 9. —, Fbl: következett. Vilá­gos nyilvánvalóan úgy gondolkodott, hogyha az előző játszmában Hbd2-vel ő kezdeményezéshez jutott, akkor en­nek a figurának cseréje csökkenti vilá­gos aktivitását. Na meg, régi igazság: kevesebb figura, kevesebb gond! 10. Bbl:, e6 11. Ff6:, gf: (11. —, Vf6: 12. de:, de: 13. He5 miatt nem jó) 12. d5!, Vd7 13. b4, 0—0—0 14. Vd3!, Fg7 15. Hd2, ed: 16. Vd5:, f5 17. Hc4, Vc7 18. be:, de: 19. Vfö:-)-, Kb8 stb. azt bizonyította, hogy világos egyszerű pozíciós eszközökkel is döntő fölény­hez juthat! A 41. Hoogoven versenyen (Wijk aan Zee, 1979) sötéttel Dzindzi- hasvili Gaprindasvili ellen 10. Hbd2-re Fg6! ?-ot lépett Ez azonban a véde­lemtől eltérő szerkezeti változásokhoz vezetett. Il.dc:,e6 12.Va4t!, Vd7 13. Vd4, Bc8 14. b4, Fe7 15. a4, 0—0 16. Hc4!,dc: 17. Vd7:, Hd7: 18. Fe7:, Be8 19. Fd6 stb. azt bizonyította, hogy a fu­tó g6-on rosszul áll. 10. Hbd2, Ff3: 11. Vf3:, e6 A gyalog­áldozatért világos jelentős kezdemé­nyezéshez jutott. Az anyagi előny visszaadása sötét számára kényszer. 12. Ff6: Vf6: 13. Vd5:, Ve7 14. Ve5 Jobb volt az azonnali 14. Ve4! 14. —, cd: 15. cd:, Vd6 16. Ve4, Vb4 17. Hf3, Fe7 18. Be3! Döntő lépés! Akadá­lyozza a rövidsáncot és újabb bonyo­dalmakat teremt. 18. —, Vb2: A fenye­gető Bb3 miatt nem maradt más, mint vállalni a bonyodalmakat. 19. Bbl, Va2: 20. Bb7:, Bc8 Fenyegetett 21. Veö! 21. d5! Bármilyen meglepő, a lépéssel egy- időben világos döntetlent ajánlott!? Tál mégiscsak Tál! — még ebben az állásban is visszautasította a dön­tetlen ajánlatot. 21. —, Ff6 22. Bf7:! Beit 23. Hel, e5 24. Bf6:, gf: 25. Vf5, 0—0 26. Ve6t, Kg7 27. Vd7t! Ezt a lé­pést nézte el sötét. Csak 27. Ve7f-ra számított, melyre Bf7 28. Bg3t> Kh6 29. Bh3t, Kg6 stb. kényszerítőén dön­tetlenhez vezet. 27. —, Kh8 28. Ve7 Bel:-}- Kénytelen elterelni a harmadik sorról a világos bástyát. 29. Bel:, Kg8 30. Ve6f, Kg7 31. h3, Va4 Szinte ez az egyetlen védelem a fenye­gető 32. Bel ellen. 32. Be3, Ve8 33. Va6:, Vd7 34. Bg3t Kh8 35. d6, Bg8 36. Vb6 Nem látható kielégítő védelem sötét számára 36. Bc3! után. 36. —, Bc8 37. Ba3, Bc6 38. Ba8t, Kg7 39. Vb3, Bc8 40. Ba6, Bclf 41. Kh2, Vf5 42. Vg3f, Vg5 43. Vgö:-}-, fg: 44. Ba5,Bdl 45. Be5:, Kf6! 46. Be7, h5 47. Bd7, Bd2 48. Kg3, Bd3f 49. f3, h4f 50. Kf2, Ke6 51. Ke2, Bd5 52. Bd8, Ba5 53. Kf2, Ba2f 54. Kgl, és további tíz lépés után döntetlenre adták (0,5:0,5). (Ozsváth) SZICÍLIAI VÉDELEM E 70/b Ceskovszkij—Szvesnyikov 1. e4, c5 2. Hf3, Hc6 3. Hc3, e6 4. d4, cd: 5. Hd4:, Hf6 6. Hc6:, be: 7. e5, Hd5 8. He4, Vc7! Számításba jön az ismert 8. —, f5 9. ef:, Hf6: is, azonban 10. Hd6j-, Fd6: 11. Vd6: után a világos futópáré a jövő. Például: 11. Vd6:-ra Vb6 12. Fd3, c5 13. Ff4, Fb7 14. 0—0, Bc8 15. Bfel, Bc6 16. Ve5, 0—0 17. c4, Fc8 18. Ve2, d6 19. Fg5, Bc7 20. f4, d5 21. Badl, Bcf7 22. Ff6:, Bf6: 23. g3, Fb7 24. h4!, mint ahogy egy 1977. évi Cejtlin—Dolmatov játszmában tör­tént világosnak nyert állással. 9. f4, Vb6! Nem látszik kielégítőnek sötét számára most sem 9. —, f5 ? ! 10. ef:, Hf6: 11. Hf6:+, gf: 12. Vh5-f-, Kd8 13. Vf7, Fe7 14. Vg7, Bf8 15. Vh7-., d5 16. Fe3 miatt, vagy 13. Fd2, d5 14. 0—0—0, Bd8 15. Vh4, Fe7 16. Fc3, Bf8 17. g3 is világosra kedvező. Kurajica—Rossolimo, Mon- tilla, 1972. 10. Fd3, Fa6! 11. a3 Számí­tásba jött 11. Ve2. 11. c4 ? nem kielé­gítő He3! 12. Ve2, Fb4-)-! miatt. 11. —, Fe7 Tanulmányozásra érdemes a Ka- pengut—Dvoreckij (Ordzsonikidze, 1978) játszmában sötét ötlete: 11. —, f5! ? 12. ef:, Hf6: 13. Hf6:f, gf: 14. Vhö-f, Kd8 15. Fd2!, Fd3:!? 16. Fa5, Gratulálunk! Nagy örömmel értesültünk ar­ról, hogy Népköztársaságunk El­nöki Tanácsa Szerényi Sándort, a Pártfőiskola nyugalmazott igaz - gatóját, az MSZMP KEB Tit­kárságának tagját, a Magyar Sakkszövetség elnökét a Tanács- köztársaság 60. évfordulója al­kalmából a hazai és a nemzetközi munkásmozgalomban kifejtett több évtizedes munkásságának elismeréseként a Magyar Népköz - társaság Zászlórendje kitüntetés­ben részesítette. E nagy kitüntetéshez minden magyar sakkozó nevében őszin­tén s szívből gratulálunk, és kí­vánunk jó egészséget, valamint további eredményes munkát mind szövetségünk vezetésében, mind pedig egyéb társadalmi munkásságában. Fc2: 17. Bfl, f5 18. Fb6:f, ab: után sötét futópárjával és két gyalogelőnyé­vel ritkán látott pozíciós ellenértékét teremtett a vezérért;, és 19. Bf3, Ke7 20. Bg3, Ba4! 21. Vf3, Fd6! után igazolta is elképzelését. Nehezebb lett, volna sötét helyzete 19. g4!, fg: 20. f5 Ff5: 21. Bf5:, ef: 22. Vf5: után! 12. Ve2 Megpróbálja elkerülni a még korántsem tisztázott bonyodal­makat. A kézenfekvő 12. c4-re követ­kezhetett volna f5! 13. Hd6-|-, Fd6: 14. cd: (Nem jó 14. ed:, Hf6 15. Ve2, 0—0, mert meggyengül a d6 gyalog, és például 16. Ve5-re Hg4, vagy 16. Fe3-ra c5 is nagyon erős.) 14. —, Fc5 15. Fa6:, Va6: 16. de:, de: 17. Ve2, Vb6 18. Bbl, Bd8 után világosnak a középen rekedt királya miatt komoly gondjai vannak. A csere a6-on is sötét malmára hajtja a vizet. Például: 12. Fa6:, Va6: 13. Ve2, Va5t'. 14. c3 (14. Fd2-re Vb6!) 14. —, f5 15. Hf2, Va4! 16. Hd3, c5 = + . 12. —, Fd3: 13. Vd3:, f5 14. Hf2 Nem jó 14. ef:, Hf6: 15. Hd6f?, Fd6: 16. Vd6:, He4 17. Ve5, Vf2f 18. Kdl, Vg2: miatt. 14. —, Fc5 15. 0—0, a5 Bebiz­tosítja a futó pozícióját cö-ön, 15. —, He3 ?-ra b4 vagy 15. —, Fe3-ra 16. g3, Fel: 17. Bad:, Vb2: 18. c4! világosra kedvező. 16. c4, He3 Érdekes gondolat itt a visszavonulás is 16. —, He7-tel, Fd4—c5—Hc6-tal kapcsolatban. 17. b4!? Hiba lenne 17. Fe3:, Fe3: 18. g3, Fd4 19. Babl, c5! a „jó futó — rossz huszár” ismert típusállás miatt. 17. —, ab: 18. ab:, Bal: 19. be:, Bel:! Mindenre van riposzt! A közbeik­tatás szépen keresztezi világos tervét. 20. Bel:, Vc5: 21. h3, Hd5 Logikus volt a túlságosan elkötelező 21. —, g5 is, de 22. fg:, Ve5: 23. Bel, f4 24. He4 után kialakuló pozíciót a király bizonytalan helyzete miatt sötét hát­rányosnak értékelte. 22. Bbl, Hf4: A menekülés előre továbbra is kény­szer sötét számára! Például: 22. —, Hb6?-ra 23. Vd6, Vd6: 24. ed:, Hc8 25. c5 nyert álláshoz vezetne. 23. BbS-!-, X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék