Sakkélet, 1986 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1986-03-20 / 3. szám

SAKKÉLET * 91 VERSENYEK ÉS ESEMÉNYEK Á Volán Surján Kupa Több évi szünet után ismét mester­versenyt és mesterjelölt tornát ren­deztek múlt óv augusztusában Ka­posvárott. Ez elsősorban dr. Sorgo Tibor és dr. Illés Attila fáradhatat­lan szervező munkájának érdeme. A figyelmes vendéglátás (ingyenes buszbérlet, uszoda és strandbelépő), az ideális környezet (a Mezőgazdasági Főiskola hatalmas parkkal körülvett szállásán volt a versenyterem, s ugyanott az étterem is) maradandó emlékeket hagyott a résztvevőkben. A főverseny e sorok írójának és Né­meth Zoltánnak a versenyfutását hoz­ta. Németh, bár vesztett a második és negyedik fordulóban, hatos(!) nye­rősorozattal csaknem befogott. Az esé­lyes Máthé Gáspárt is a finisben érte utol a helyi színekben induló Veress Róbert. A kaposvári játékosok ál­talában kemény ellenállást tanúsítot­tak, és bár élre törniük ezúttal nem sikerült, hasznos tanulságokat szűrhet­tek le maguknak. Az erősebb ellen­felekkel vívott találkozóik közül ki kell emelni dr. Illés Attila teljesítmé­nyét, aki szervező és hivatali mun­kája mellett versenyzett. Kitűnő ötlet­nek bizonyult a záróünnepélyt a Ba- rangó Károly tsz. elnök által rendel­kezésünkre bocsátott Gálosfai Kastély Szállóban tartani, ahol dr. Bors Ist­ván egyesületi elnök adta át a díja­kat. A végeredmény: 1. Széli Lajos 8,5, 2. Németh Zoltán 8, 3—4. Máthé Gáspár és Veress Róbert 7, 5. Tokaji Nagy György 5,5, 6 — 7. Miovecz János és dr. Illés Attila 5, 8—9. Szegedi Péter és Klencsár Gábor 4,5, 10. Kádár Gábor 4, 11—12. dr. Máthé Albert és dr. Sallay Roland 3,5 pont. A B-csoport élmezőnye: 1. Kele János (Kaposvári Táncsics SE) 7, 2. Botos Ferenc (Kaposvári Táncsics SE) 6,5, 3—4. Csőm Etelka (Bp. Törek­vés) és Erdélyi Sándor (Volán Sur­ján SE) 5,5, 5-6. Nagy Helga (DU- TÉP SC) és Szták László (Kapos­vári Táncsics SE) 5 pont . . . A főversenyt Fekete Géza vezette, a B-csoport bírói teendőit Fekete Lajos látta el. Fekete Géza ezenkívül megszerkesztette az ízléses torna- könyvet (mert ez is készült Kaposvá­rott!), s azt jellegzetes karikatúráival színesítette. Reméljük, hogy a legkö­zelebbi versenyt már idén megrendezik a szimpatikus kaposváriak. SZICÍLIAI VÉDELEM E 51/a Széli-Németh Z, 1. e4 c5 2. Űc3 äc6 3. f4 g6 4. Űf3 Ég 7 5. gb5 Üd4 6. 0-0 e6 7. d3 Űe7 8. 2lxd4 cxd4 9. &e2 0—0 10. gd2 éb6 11. #a4 f5 12. e5 d6 13. ^el dxe5 14. fxe5 §xe5 15. Űf4 \^c7 16. fb3 Sf6 17. éhá úd6 18. gael Sd5 19. 2lxd5 exdö 20. Sxe5! éxe5 21. Se 1 &d6 22. ]fxd5f ge6 23. #xe6f (23. — Sxe6 24. \4ff6 Se8 25. fh6 ée7 26. gxe6! -I—) és sötét feladta (1:0). FRANCIA VÉDELEM E 02/a Máthé — Veress 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Üd2 Űf6 4. fd3 c5 5. e5 áfd7 6. c3 £to6 7. Üe2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Üxf6 10. f4! ? Úb6 11. äf3 fd6 12. 0-0 e5!? 13. fxe5 Űxe5 14. äxe5 Sxe5 15. ihl! fb8 (fd6) 16. fi ff gxf4 17. gxf4 0-0 18. ge5 ig4 19. éel ée6 20. Úg3 Űh5 21. &h4 gfö 22. ge2 Űf6 23. égő ig6 24. gf3 Üe4 25. ée3 b6? 26. gael gac8 27. ^a3 Sd2 28. gxc8 gxc8 29. 'éxa.7 gf7 30. gg4! és sötét feladta (1:0). Széli Lajos Kitüntetés Káposztás Miklós nemzetközi mes­tert, a Vasas SC sakkszakosztály mes­teredzőjét és technikai vezetőjét, három évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai, irányítói és szervezői munká­jáért, március 16-án a 75 éves fennállá­sát ünneplő Vasas SC díszközgyűlésén a Magyar Népköztársaság Sportérdem­érem ezüst fokozatával tüntették ki. Káposztás Miklósnak az MSSZ El­nöksége és szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk és további ered­ményes munkát kívánunk. Sportszerűségi díj Február 20-án adták át a MUOSZ- ban a sportszerűségi díjakat. Öröm számunkra, hogy a Bizottság ezúttal sportszerűségi diplomával jutalmazta Adorján Andrást, a Statisztika PSC és Pintér Józsefet, a Bp. Honvéd nemzet­közi nagymesterét, akik a Hungaroil — Honvéd ’85 nemzetközi nagymester- versenyen lemondtak a játék nélküli pontszerzés lehetőségéről, és sportsze­rűen lejátszották partijukat. Adorján András a betegsége miatt távolmaradó Sax Gyula, Pintér József pedig az or­szágos csapatbajnokság miatt az első fordulóról hiányzó Horváth József el­len juthatott volna a győzelmet jelen­tő egy ponthoz. In memóriám Önzetlen társadalmi munkását vesz­tette el az MTK-VM sakkszakosz­tálya: 73 éves korában elhunyt Kara- kas Gyula. Mint vezető és versenyző már az 1930-as években tevékeny részt vállalta Hírlapterjesztők sakkkörében. 1959-ben lett a Vörös Meteor női együttesének vezetője. A Vörös Me­teor és az MTK egyesülése után még több munkát végzett: elvállalta az fjúsági csapatok vezetését is. Fárad­hatatlanul dolgozott, szervezett, in­tézkedett, halála a szakosztály nagy vesztesége. * * * Rövid szenvedés után, életének 66. évében elhunyt dr. Turányi László mesterjelölt, aki hosszú évekig a KGM Vasas, majd utóbbi időben a Sajtó SK csapatában versenyzett. Emléküket megőrizzük. OB II-es osztályozok A megyei bajnokságok győztesei ezúttal is négy városban mérkőztek meg az országos bajnokság második osztályába jutásért. Minden csoport­ból az első helyezett szerzett jogot az OB II-be. A részletes eredmény. Kecskemét: 1. Széchenyi SE (Kecs­kemét) 6, 2. Gyulai SE 4, 3. Szegedi Dózsa 2, 4. Jászberényi Lehel 0 pont. Szekszárd: 1. TÁÉV SK (Szekszárd) 6, 2. Volán Surján (Kaposvár) 5, 3. Videoton SC 4, 4. Nyíregyházi VSC 3, 5. Nagykanizsai Vasas Izzó 2 pont. Győr: 1. KTMF (Győr) 6, 2. Péti MTE 3, 3. Dunaharaszti MTK 2, 4. Nyergesúj falusi Viscosa 1 pont. Sajószentpéter: 1. SÜMSE (Sajószent- póter) 6, 2. Bélapátfalvai Építők 4, 3. Debreceni Biogal 1, 4. Szécsóny nagyközség SE 1 pont. Vidéki hír SZEKSZÁRD — Tizenhatodik al­kalommal bonyolították le a Szekszárd Kupa villám egyéni-csapatversenyt. A 15 fordulós svájci rendszerű tornán 34 együttes 164 versenyzője (köztük Jugoszláviából és Csehszlovákiából) állt rajthoz. Egyéniben Sinkovics Pé­ter (Mereszjev SE) végzett az élen 13 ponttal. 2—5. Meleghegyi (Vasas), Káposztás (Vasas), Fodró (Meresz­jev), Horváth I. (Mereszjev) 11,5, 6. Kardon (Pénzverő) 11 ponttal . . . Csapatban: 1. Mereszjev SE (Sin­kovics, Fodré, Horváth I., Békefi) 45,5, 2. Vasas SC (Káposztás, Meleg­hegyi, Kustár, dr. Vígh) 41,5, 3. Pénz­verő (Kardon, Herczeg, Baka, Lász- lop) 39,5, 4—5. Ganz Vili. és Palics SK (jugoszláv) 38,5, 6. Spartak Su- botica (jugoszláv) 38 pont . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék