Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-12-20 / 11-12. szám

SAKKÉLET * 379 i FELADVÁNYOK i Bíró jelentés a Sakkélet 1993. évi segítőmattversenyéről i. díj 5820. Molnár Árpád Segítőmatt 3 lépésben A) ábra B) vHe5->d5 C) vHe5-*c5 II. díj 5899. Csák János i­jp M * mm n A m A A m A A A m K ■ W A \\E w&m Sl & III. díj 5860. Apró László £ » mi i’ll* r wím ....i * m a ■ ■ # k s s 4 Segítömatt 4 lépésben Segítőmatt 4 lépésben A) ábra B) sK b7->f6 2 ikermegoldás IV. díj 5819. Chris J. Feather V. díj 5889. Torna Garai Segítőmatt 3 lépésben A) ábra B) vH a8->b8 Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás A Sakkélet 1993. évi segítő­mattversenye keretében 41 eredeti feladvány jelent meg. Köztük sok nívós feladványt ta­láltam és ez az igényesség a feladványrovat vezetőjét is di­cséri. A feladványok elbírálásánál az eredetiséget és a tartalmi szépséget vettem figyelembe. Az 5859. sz. feladvány témája (3 sötét gyalog alakul át hu­szárrá) már 1951 óta ismere­tes. Az 5869. sz. mű egyidőben jelent meg a Sakkéletben és az „idee & form" nevű lapban, te­hát nem volt figyelembevehe­tő. Az 5909. sz. feladvány mel­lékmegfejtés miatt nem volt helyezhető. Döntésem a következő: I. dij: 5820. Molnár Árpád. Kiemelkedő mű, melynek 3 ikerállásban egy v£> kerül egymás melletti mezőre és mindegyik megoldásban sötét 2 világos tisztet üt ki. Megis­mételhetetlen teljesítmény. (Mf: A) 1. Hxh2 Bc4t 2. <S>xe5 Be4 m. B) 1. &xb7 gC4t 2. ®xd5 £>c7 m. C) 1. <Öc8 Af4 2. ®xc5 JLe3 m.) II. díj: 5899. Csák János. Ikerfeladványban a 2 vJL egy­mást feladó játéka rendkívül érdekes és igen eredeti. A megoldás nem könnyű és igen tetszetős. (Mf: A) 1. £>bl JLxe3 2. ®a6 jä.xb6 3. JLb7 JLgl 4. J.a5 _g.xd3 m. B) 1. gl|ó _§.xd3 2. ®g5 lxf5 3. _ä.f6 JLbl 4. Ü,g4 _§.xe3 m.) III. díj: 5860. Apró László. A két ikermegoldásban a sötét futónak a tábla felső sarkából az alsóba lépése - hogy a vilá­gos futók helyükre léphesse­nek és ütegmatt jöhessn létre, - rendkívül meglepő. (Mf: A) 1. JLa1 JLb2 2. ®e4 A.h8 3. JLg7 JLg2t 4. <S>e5 Ü,xg7 m. B) 1. JLh1 Jtg2 2. ®d4 JLa8 3. JLb7 JLb2t®d5 _&.xb7 m.) IV. dij: 5819 Chris J. Feat­her. A világos futók sakkot védő lépései és önfeláldozó játékuk nagyon tartalmassá teszik ezt a feladványt. (Mf: A) 1. £>xb4t JLd5t 2. <S>xd5 JLe5 3. ®c4 <äb6 m. B) 1. <2ie7t ji.e5 2. ®xe5 JLd5 3. £if6 <Sd7 m.) V. díj: 5889. Torna Garai. A két megoldás igen rejtett, mert a két világos tiszt kiütésé­re nem gondol rögtön senki. (Mf: I. 1. <S>c5 Bxe6 2. dxe6 4óxe6 m. II. 1. ®d3 £}xd5 2. exd5 Bxd5 m.) Külön dicséretek Molnár Ár­pád miniatűr feladványaiból (SÉ 1993. évi 10-11. sz.): VII. sz. Sötét kétszeri önvo- nalzárása, igen nehéz megol­dással. II. sz. Zilahi-téma, 2 sötét mi- norátalakulással. IV. sz. Világos félkötéses ál­lás 6 bábbal és sötét kétszeri feloldó játékával. 1. dicséret: 5849. Érsek Tibor. Minimál-feladvány; ér­dekessége, hogy a négy iker­állásban a4-en négy különbö­ző világos tiszt áll, majd mat­tol. 2. dicséret: 5990. Bakcsi György-Zoitán László. Ötlépé- ses feladvány három ikerállás­sal. A mattképek nagyon jók, de csak kettő függ össze, a harmadik már nem. 3. dicséret: 5908. Cseh Gábor. Két ikerállásban 12 bábbal sikerült a szerzőnek 2-2 világos tisztet feláldozni a matt érdekében. Igen jó telje­sítmény. 4. dicséret: 5919. Stefan Sovik. Három ikerállásban 3 szép mattképet látunk, a 4 vilá­gos tiszt közreműködésével. 5. dicséret: 5918. Manne Persson. A két ikerállásban kétszer látunk előzetes sötét önvonalzárást és a báb-leköté­sét kihasználó világos mattot. Elismerések (sorrend nélkül): 5868. Claude Goumondy Molnár Árpád 5633. Sakkélet 1991 Matt 2 lépésben 1. Ü.e5? f. 2. ■Ö'h3/£ig5 1. - exf6! 1. Bf5? f. 2. 4óg5/'Örxel 1. - _S.xf6! 1. JLg5? f. 2. e,xel/®h3 1. - £>xf6! 1. Bb6! fény. 2. dxe7 m. 1. - exf6/JLxf6/£>xf6 2. 'őrxel/'Sí,h3/‘|ög5 m. Molnár Árpád fenti feladvá­nyát a Sakkélet 1991. évi ver­senyén Tafíerner József ver­senybíró I. díjjal jutalmazta. Ezt követően előkerült C. Groeneveld és J. C. van Gool 1987-ben publikált és helye­zést nyert fenti feladványa, a Molnár-mű elődje. 5870. Kerekes Ottó 5879. H. Kettunen- J. Pitkánen 5888. Christer Jonsson 5890. Dr. Pogáts József Gratulálok a helyezett felad­ványok szerzőinek és további sok sikert kívánok. Budapest, 1994 május Kardos Tivadar nemzetközi versenybíró C. Groeneveld-J. C. van Gool Hlas l’udu 1987. 4. dicséret Matt 2 lépésben d4? f. 2. ^f3/£>f4 1. - Sxe5! 1. Se4? f. 2. <&f4/Öd3 1. - _§.xe5! 1. f4? f. 2. ®d3/®f3 1. - 4óxe5! 1. _S,a7! fény. 2. Iób6 m. 1. - Be5/!.e5/£ie5 2. ■Ő-d3/ef3/£>f4 m. A versenybíró úgy döntött, hogy az I. díjas feladvány el­veszti helyezését, a többi díjas feladványt pedig 1-1 hellyel előbbre sorolta. I. díj: S. Yanuarta. II. dij: U. Degener-M. Degenkolbe. III. dij: Bakcsi György. A többi helyezés változatlan. Tájékoztató a Sakkélet 1991. évi kétlépéses mattfeladvány szerzöversenyéröl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék