Színház, 1984 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

SZíRíáZ TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT játékszín XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 98 4. JANUÁR FŐSZERKESZTŐ: BOLDIZSÁR IVÁN Színháznyitás Zalaegerszegen (1 ) NÁNAY ISTVÁN Lucifer drámája (2) CSÁKI JUDIT Megváltoztak a körülmények (6) FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA CS. J. Goldoni - feketében (9) Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthori u. 10. Telefon: 316-308, 116-650 Megjelenik havonta A kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. Levélcím: 1906, postafiók 223. A kiadásért felel: Siklósi Norbert vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára Előfizetési díj: 1 évre 300,- Ft, fél évre 150,- Ft Példányonkénti ár: 25,- Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H - 1389 Budapest, Postafiók 149 Indexszám: 25.797 ® 83.2908 - Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató HU ISSN 0039-8136 | TARJÁN TAMÁS A kecskeméti „világszenzáció" (11) GYÖRGY PÉTER „Egy színész" (17) ÉZSIÁS ERZSÉBET Amerikai tragédia (24) FORRAY KATALIN Tévedések és hűhók (27) VASS ZSUZSA Totális színház darabokban (30) SOMLYAI JÁNOS Sem Piscator, sem Tolsztoj (33) fórum BÉCSY TAMÁS A dráma és a színjáték viszonya I. (38) színháztörténet NÉMETH ÉVA Az Amerikai Elektra a magyar sajtóban, 1937-1980 világszínház VÉGEL LÁSZLÓ A változó hisztrió (45) A borítón: Fekete Gizi, Rácz Tibor, Szalma Tamás, Gábor Miklós és Nemcsák Károly Az ember tragédiája zalaegerszegi előadásán (Keleti Éva felv.) A hátsó borítón: El Kazovszkij színpadképe a szolnoki Figaro házasságához (Takács Katalin és Tóth Józsefi (Szobcszlai Gábor felv.) szemle PÁLYI ANDRÁS „Sértett ő is" (46) drámamelléklet KOLOZSVÁR! PAPP LÁSZLÓ: Hazánk fiai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék