Színházi Élet - 1916/7. szám

10. oldal W1UÁZICLCT Mészáros Alajoséknál. A Népszinház-utca 22. számú házról már megírtuk egynéhányszor, hogy való­sággal mavés;telep. Itt lakik Kiss József, itt van A Hit szerkesztősége, itt laknak Rózsahegyiék, itt lakik Berky Lili és itt laknak még számosan a kultura világából. Ezúttal Miszáros Alajosékat, színházi nyelven Lojziékat, látogattuk meg ebben a házban. Mészáros Alajoséknál. Mint rendesen, most is otthon találtuk a család minden tagját. Lojziék közmon­dásosán szolid emberek és nagy szenzáció, ha színházon kívül egymás nélkül látni őket. Ha pályadijat tűznénk ki Budapesten a boldog házaséletre, az első dijat több hosszal Mészáros Lojzi nyerné meg. Vágy a felesége. Vagy különben legjobb volna kettőjük között megosztani a dijat, mert minden Vojnits-dijnál nehezebb probléma megállapítani, hogy kettőjük közül melyik a boldogabb. Mészáros Lojzi boldogan ül­dögél a családapai karosszékben és nyilatkozik Nemzeti-színházi szerepeiről, valamint filmterveiről. Most pedig a szép Mészá­rosné felé fordul a hírlapíró, leány­nevén Berky Katóhoz, Berky Lili szépséges testvérhugához, aki maga is színésznő volt: bájos és kedves tagja a kolozsvári Nem­zeti-szinháznak. Szinte komikus nak látszik, hogy ez a fiatalságtól tündöklő menyecske olyanszinész­nő, aki — visszavonult a szín­padtól. — Teljesen mégsem vonultam vissza — mondja mert hébe­hóba mégis csak fellépek egy­eey filmszerepben. Egyébként pe­dig tele vagyok dologgal. Az uram házát vezetem, a kislányom neve­lését saját anyai tekintélyemmel magam intézem és reggeltől estig olvasom emellett a lapokban az élelmiszer drágaságról szóló cik­keket. Lojzit ez nem érdekli. Ő olyan gyerek most is, igazi gye­rek, mint udvarló és vőlegény korában volt. Ez csakugyan igaz. Vidámabb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék