Turista, 1970 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1970-01-01 / 1. szám

TARTALOM TU RIST AÊLET 1970 — Jubileumi esztendő 3 A Turista jelenti 2 Látogatás Borsod megyében 6 HAZAI TÄJAK , A Sajó völgye 4 Nagytaresai tarka-barka 16 A budapesti Pilisben 13 A Bittva-völgy 10 Mád szimfóniája 22 Egy Felszabadulási Emléktúrán 18 KÜLFÖLD — ÚTIKALAUZ Ismerkedés a Déli-Kárpátokkal 11 A Longoza-erdő 20 Utazás Lappföldön 8 ÚTLEÍRÁS Afrikai levelek. A Serengeti 23 ...........-.................1 — ------- ------­Érdekes — hasznos Az ország halhatatlan vándora 12 Madárkalendárium 7 Miről írnak a turístalapok? 2« Védjük, óvjuk nemzeti kincsünket — a vadat 16 Bazalthegyeink, mint hűtőszekrények 21 Vallomások festőkről és turistákról 11 Címképünk Fekete N. Bertalan müve TURISTA. Turisztikai, camping és uta­zási folyóirat. Felelős szerkesztő: Endrődi Lajos. Szerkesztő bizottság: Dr. Agócsy Pál. Anlalffy Gyula. dr. Kürthy Miklós. Mosonyi László, dr. Pápa Miklós, Székely Miklós. Szombathy Viktor. Szerkesztőség: Bp., V.. Váci u. 58. Telefon: 182-932. Ki­adja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Igaz­gató: Tóth László. Kiadóhivatal: Bp.. VI.. Révay u. 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető közvetlenül a Posta Központi Hirlapirodánál (KHI. Bp.. V.. József nádor tér 1.), bármely posta- hivatalban, a posta hírlapüzleteiben és a kézbesítőknél, vagy csekkbefizetési lapon (egyéni előfizetők a 61.251. közületiek a 61.066 csekkszámlaszámon, továbbá átuta­lással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára. Előfizetési díj egy évre: 36 Ft. Félévre: 18 Ft. INDEX: 25 814 09.3496 Egyetemi Nyomda mélynyomása. Budapest. Felelős vezető: Janka Gyula igazgató Emlékezés Kolacskovszky Lajesra 1954. január 4-én, 16 évvel ez­előtt, 63 éves korában hunyt el Kolacskovszky Lajos, az ismert turisztikai szakíró, a természet- barátok jóságos és kedvelt „Kola bácsija”. Kolacskovszky Lajos 1891-ben született. Iskoláit Egerben végez­te. Korán megismerkedett a marxizmus eszméivel, s az 1918- 19-es forradalom Heves megyei eseményeinek aktív résztvevője volt. 1919-es szereplése miatt az el­lenforradalmi rendszer időszaká­ban nem kapott állást. Alkalmi munkából tengődött, előbb Sze­geden, majd Budapesten élt. Bu­dapesten kapcsolódott be a ter­mészetbarát-mozgalomba. A Ter­mészetbarátok Egyesületének ok­tatásügyi megbízottja volt. Ilyen minőségben számtalan turisztikai előadást tartott. Budapesten, de vidéken is. 1935-ben a természet- barátok országos kiállítására 6 szervezte meg a természetrajzi tárlatot. A Természetbarát-ban 1929— 1941 között tizenhat, 1947—1951 között tizenhét cikket. írt. 1938— 1941 között számos turisztikai cikke jelent meg a Népszava sportrovatában is. Több tájismer­tetést közölt tőle a Turisták Lapja is. írásai a turisztikai cikkek meg­írásának iskolapéldái voltak, ízes, zamatos nyelvezetükkel, gör­dülékeny, ékes stílusukkal sok olvasót nyertek meg a természet­barát-mozgalomnak. 1945 után haláláig Egerben élt. Szccskó Károly R TURISTA Wmfí Örömmel értesítjük olvasóinkat és előfizetőinket, hogy februártól változatlan áron havi nyolcoldalas tájékoztató­val jelenünk meg. A tájékoztató hasznos és szükséges tudni­valókat; szövetségi határozatokat, közleményeket, szakosz­tályi híreket, túraprogramokat, útikalauzokat, szálláshíreket (turistaház, camping stb.), oktatási és módszertani ismerete­ket fog tartalmazni. A tájékoztatóval a turisták sokéves kérése valósul meg. Vele a lap tartalmasabbá, gazdagabbá válik. A tájékoztató el­készítéséhez azonban kérjük a természetbarát szervezetek segítségét. Felkérjük tehát a szakszövetségeket, szakosztá­lyokat, az idegenforgalmi hivatalokat, az utazási irodákat és vállalatokat, hogy közérdekű híreiket, tudnivalóikat, vala­mint kiadványaikat rendszeresen küldjék meg a szerkesztő­ségnek. /Hí ml in vtiuiáiuiksuik. < /áfilletőnknek. a tenni uetíunái seőnehiqeknek >en tun >: fiih/nknti k is mindtn term heebfá ró пик tui/i/euf iq- hűt kíván и T’uni sin sue rkejje/ősiije

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék