Theologiai Szemle, 1963 (6. új évfolyam, 1-12. szám)

1963 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM A keresztyén békemozgalom problémái (1. 1.) Bevezetés. (1.) Az igazságosság (2.) 2. A szabadság (2.) 3. A hidegháború problé­mái (6.) 4. Űj államok — szines népek (9.) 5. A német kérdés (12.) 6. A keresztyén- séggel való visszaélés (13.) 7. A tömegpusztító fegyverek és a leszerelés (18.) 8. Az ifjúság békeszolgálata (19.) 9. Az ökumenikus mozgalom (21.) 10. A római katoli­cizmussal kapcsolatos problémák (22.) DR. BARTHA TIBOR: Teológiai munkánk feladatai (24.) BOROSS GÉZA Érvényes igehirdetés (29.) BODROG MIKLÓS; Az Ószövetség költői részeinek fordításáról (35.) D. DR. PAKOZDY LÁSZLÓ MARTON: A szerkesztőség megjegyzése Az Ószövetség költői részeinek fordításáról (39.) VILÁGSZEMLE DR. KOVÁCS LÁSZLÓ Pascal (42.) SZÉNASI SÁNDOR: A bélyegek „teológiai szemléje” (46.) FÜKÖDEZSŐ: „Keresztyén Békekonferencia” (47.) HAZAI SZEMLE ^ CSOMASZ TÖTH KALMAN: ^ A magyar zene évszázadai (50.) ZAY LÁSZLÓ : Három filmről (54.) __ 0 . ' - ■'y DR. KOCSIS ELEMÉR: Koncz Zoltán önálló kiállítása Magyar teológusok dolgozatai külföldi publikációkban (59.) ÚJ FOLYAM /VI KIADJA A M AGYA II ORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA (A tartalom folytatása a borítólap belső oldalán) 19 6 3 1-2 SZÁM ALAPÍTVA 1 9 2 E-BEN Index: 26 842

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék