Theologiai Szemle, 1967 (10. új évfolyam, 1-12. szám)

1967 / 1-2. szám

THEOLOGIAI \. SZEMLE i / TARTALOM Martin Niemöller 75 éves (1) DK. NAGY GYULA: A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban (2) DK. KOCSIS ELEwlÉR: Prófécia és apokaliptika az Újszövetségben (7) DK. VAlYI NAGY ERVIN: „Isten a természetben és a történelemben” FUKÖ DEZSŐ: A Keresztyén Békekonferencia szófiai ülésének eredményei és tanulságai (20) DK^ KATHONA GÉZA: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. (24) BODKOG MIKLÓS: Hogyan fordítsuk a rásá’-t (28) PUNGUR JÓZSEF: Az amerikai új „radikális theologia” (30) ' SZIGETI JENŐ: Igehirdetésünk ésJtözös nyelvünk kérdése (36) VILÁGSZEMLE D, DR. BUCSAY MIHÁLY: A németországi reformáció története új megvilágításban (40) DR. WALTER BELTZ: Jézus befogadása a zsidóságban (43) HAZAI SZEMLE D. DR. PAKOZDY LÁSZLÓ MARTON: Drs. theol. Czeglédy István 1910—1966 (45) DK. KATHONA GÉZA: Szegények Bibliája (48) KÉRI GYÖRGY: Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács? (49) ZAY LÁSZLÓ: Kulturális krónika (51) DR. KOCSIS ELEMÉR: Holló László 80 éves (54) HATVANI ISTVÁN: Jazz-mise a Krisztina-téren (57) (Folytatás a túloldalon) ÚJ FOLYAM/X 196 7 1-2 SZÁM ALAPÍTVA 19! 5-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHAZAK ÖKUMENIKUS TANACSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék