Theologiai Szemle, 1973 (16. új évfolyam, 1-12. szám)

1973 / 1-2. szám

SZEMLE TARTALOM Búcsú Kádár Imrétől (1) Pálfy Miklós emlékezete (3) HAZAI ÖKUMENIKUS ESEMÉNYEK BARTHA TIBOR az Evangélikus Theologiai Akadémia tiszteletbeli doktora Méltatás, székfoglaló előadás, köszöntő (6) ÖKUMENIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS a Református Egyház és a Szabadegyházak Tanácsa között (14) P A L O T A Y S A N D O R kollégiumi tiszteletbeli tanárrá választása, székfoglaló előadása (18, 19) ORTHODOX—REFORMATUS PÁRBESZÉD DR. BARTHA TIBOR­Krisztus szolgálatának teljesebb ^megértéséért (21) NYIKODIM METROPOLITA Hagyomány és aktualitás DR. JAMES I. MCCORD Istentisztelet a református egyházakban (26) AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS ÜJ SZABÁLYZATAI A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa, a Theologiai Szemle, a Magyar Bibliatanács szervezeti és működési szabályzatai; a Theologiai Szemle új szerkesztőbizottsága, a Magyar Bibliatanács újjáalakulása (29) VILÁGSZEMLE BURGES CARR A keresztyének részvétele a forradalmi változásban (33) D. KORÉN EMIL Az egyház szociáletikai feladatai Finnországban (36) SZÉNASI SÁNDOR Reinhold Schneider bizonyságtétele a békéről (38) GERO SÁNDOR A bogumil közösség hite és művészete (42) KULTURÁLIS KRÓNIKA ZAY LÁSZLÓ Az utolsó utáni éjszaka (45) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Dr. Groó Gyula: Dr. Bartha Tibor: Ige, egyház, nép (48) Bucsay Mihály: Történet és evangélium (Egy Cullmann emlékkönyvről 52) Veöreös Imre: Az Ember Tragédiája — helyreállított szöveggel (55) Pávich Zsuzsánna: A Biblia világa (57) —sa—rf: Molnár Veronika: Ä középkori Magyarország rotundái (59) Nagy János: XXIII. János pápa: Egy lélek naplója (61) Csohány János: Castiglione László: Az ókor nagyjai (62) — Sápi Lajos: Debrecen település- és építéstörténete (63) Tamás Bertalan: Varga Domokos: Kamaszkrónika (64) , J FOLYAM/XVI. 1 9 7 3. SZÁM. ALAPÍTVA 1925 -BEN A MAGYARORSZAGI EGYHAZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA FOLYÓIRATA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék