Vadászlap 13. évfolyam, 1892

F VADÁSZ-LAP 1892 TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM ^ f |MAuV.r< ii itítnsáEmmoMÁSYt MÖZEUMI KÖNYVTÁRA NÓVENOÉKNAPIŐ m FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERVÁRI EGERYÁRYGYULA KIADÓTULAJDONOSOK: Számítógépen KÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA TAHTÄL0M cr:^ Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. 37, 50. 78, ... 127, A sólymászat múltjáról (Zaj' Miklós gr.) ... ... A mezei uyul és a gyümölcskertészet (Jillv Alajos) A nyom- és csapa isme Vadjaink téli etetéséről A kiuz-fogás egy síkeres módja (Akautisz Rezsó) ... Farkas-mérgezés strychnínnel iKlobusiczky Kálmán) Vadállományunk gondozásáról... Mármarosmegye vadállománya és a liiuz (Belházv Jenő) ... A vadak lövetésének tilalmazásáról Mesterséges fogoly-tenyésztés a szabad mezon (Fischer Ódön) A strychninnel való mérgezés módjairól ... ... ... A kártékony vadak pusztítása csapóvassal és csapdával Néhány szó a vadtenyésztésről (Br. Jeszenszky Józsefi ... . A császármadár és vadászata (Máriássy Béla) Mikor támad a vad? (Fiizy A. vadászmester) ... .. Az özek kétszeres üzekedési idejéről (Hónig István) Csicsóka-remizek Az ózek kétszeres üzekedési idejéről (Hanva.v Zoltán) 155, 167, A községi vadászbérletek kihirdetéséről ... Az özek féreg-betegségeiröl (Kaufmann Ernó dr) A szabadban való fáczán-tenyésztésról (Storez Mátyás) II. József császár vadászati rendszabálya (Földes János) A őzvad-tenyésztéséről s annak ivarszerinti arányairól ... ... Az orvvadászok csökkentése érdekében (Meiszter Gyula) A nagy füles-bagolyról és a bagoly-kunyhóról Weidmannsheil (dr Kaufmann Ernó) ... ... ... Szarvas és dámvad által okozott mezei károk megtérítésének kérdéséhez ­A ,szaktudatos óvás befolyása az agancs-képződésre ... ... ... Az ózek üzekedési idejéről (Zay Miklós gr.) . ... A vadász-idény megnyitásit előtt — Az alvidéki szárnyas Ínségesek érdekében (Chernel István) — A szarvasok tenyésztése, ápolása és védelme (Boryszlavszky J.)... A fáczán tápláléka A fáczán kártékonysága és hasznossága ... — ... A fáczán családi élete és szaporodása A nyulak kártevése gyümölcs-csemetékben (Hónig István) Lőjelek a szarvasoknál (Boryszlavszky János) Az agancs-képzödésröl (Boryszlavszky János) 355, A nyul-károkról a gyümölcsösökben (Kaufmann Ernó dr) A fáczánok befogása és gondozása a kamarában A túzok tenyésztéséről (Hárs Péter) Megsebesített császármadár 3, 35. 75 5 . ... 7 19 ... 20 79 47 52 59 60 66 88 87 115 119 235 130 200 179 186 207 219 223 229 236 247 409 419 420 Borzfogás tányérvasba ... ... A sebzett vadak lelövéséröl a tilalmi idóben (Egerváry Gyula) Teendőink a tél beállta előtt (Egerváry Gyula) ... A nyul-károkról a gyümölcsösökben (Az Orsz. m. v. védegylet felterjesztése) 421 A róka-mérgezésról — A gyümölcsfák védelme a nyulkárok ellen (Kaufmann Ernó dr). A hiúzok és azok fogása vastörrel (Füzy Alajos) Az óz és családi élete (Szécsi Zsigmond). A nyul nyomozása télen a vaczkában (Crauss Géza) 423 435 447 449 451 259 260 275 287 289 301 303 317 330 339 340 367 379 382 395 396 A fövadkárok megtérítéséről 460 A strychninnel való duvadpusztitásról (Lánczy Antal) 479 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Vadászlevél Baranyából és Bácsmegyéböl ... 13 Medvevadászat a sugági erdőben 22 A medvék az európai Oroszországban 38, 53 Medve-vadászat Tusnádon 40 Gömörmegyéból (Hanvay Zoltán) 40 Vaddisznó-vadászatok 48 Vadászati expeditió Afrikába 63 Az elsó nyest-fogás (Bod László) 67 Téli vadászélet Máraraarosban (Lánczy Antal) 82 Vaddisznó-les ... 92 Versenyfutás egy rókával 120 Vaddisznó-vadászatok Máramarosban (Lánczy Antal.. 121 Hogyan kell a rókát megcsalni? (Kaufman Ernó dr.) 130, 229 Vadászkaland egy vaddisznóval (Godina L.) ... 132 Vaddisznó-vadászatok — puska nélkül (Hethéssy László) ... ... 162 Hogyan lehet a rókát lövésre csalni? (Hub Rezsó) 169, 276 Sasok a Dunában (Vojnics Guidó) 173 Vaddisznó-lesen — 174 Egy kiszakított lap Bosznia és Herczegovinában töltött vadá­szataim naplójából (Zsótér László) 185 Halálos párbaj az állatvilágból (Gajári József) 199 Kirándulás a kladovai völgybe ... - - — 211 Utóhangok és vadászatok a lefolyt idényből (Hidvéghi György) 226 Egy vadászérdekii interviev (Crauss Géza) 227 Öt nap a Kárpátokban (Biró Géza) 240 A kőszáli sas, mint az ózvadnak ellensége ... 249 Szerencsés nap (Wildburg Aladár br.)... 249 Vadász-naplómból (Nozdroviczky Lajos) 249 Az állatok óvatossága ... 252 Egy farkas-vadászat a régi időkből (P. I. J.) 264 Ungmegyéból ... ._ 265

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék