Vadászlap 23. évfolyam, 1902

»CS .'Fr / • VDÁSZ-LAP 1902. USZONHARMADIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERVÁRI ECERYARY GYULA. LAPTULAJDONOSOK ES KIADOK : MÄHMTNIMZ :EDM SiETFü UNÍAN'IJ MGZEUM -./ r v v- A í > • J SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS ECERVÁRI EGER^ÁRY GYULA. MAGYAR IftWf'STíTrUOOMÁNYl Húatwj KÖNYVTÁRA NÖVENOÉKNAPLÓ 2oJQ.*,. ^ »00 ( *£Z i-rini-im^«-.........-.,.... „ T)|rr 1 TARTALOM. Revízió 20./P. Ttüászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. A madarakra való vadászat uj rendje ... ... 3 A mesterséges fáczántenyésztésről (Maiss A.) ... 4 A nagy magyar Alföld vadászati viszonyai (Borvszlavszky László) 19 A menyét előkészítése az üregi nyul vadászathoz "20 Alkalmas szárnyas vadfajok honosításáról (Zackenknecht) 35, 17 A magyar vadászterületek és a küllőid (Craus Géza) . .48 A zergék óvásáról .. .. 52 A vadász-idény végén 59 Alkalmas emlős vadfajok meghonosításáról ... 60 A letarkózás 75 Néhány szó egy meghonosodott vadunk érdekében (Illés Nándor) 87 Pár szó az «Alkalmas vadfajok meghonosításáról» ez. közl.-hez (Takách Gy.) Vérfelfrissités az úgynevezett zöldhátu örvös fáczánnal (Hlavensky) A vadpulyka meghonosítása (Illés Nándor) Alkalmatlan vadászok .. ... .. Vizi-szárnvasainkról (Boryszlavszky László) Vázlatok a hazai vadászat múltjáról és jelenéről (|tr. Rodiczky Jenő) ... .. ... 155, 167, 195,'207, 247 , 275, 287, 315, 327 100 115 127 139 140 A vándorló madár és a szél (Hegyfoki Kabos) A fáczánok befogása nyilt vadászterületen (Neymann I. C. Varjak pusztítása mérgezéssel A mezei nyulak óvásáról Egy és más a solymászatról hazánkban a mi időnkben (Hg. Odescalchy L.) Egy és más a fáczántenyésztésről ... 179 180 188 200 219 215 236. 249. 2-8 A vadak betegségei (Illés Nándor) ... 236. 249, 2-8 Őseink vadászatai az Ó- és a középkorban (Bécsy Vilmos) . 259 Az őzhivásról ... 278 Fővadunk okszerű tenyésztéséről — és táblás kimutatás több hazai vadászterület fővad-állományáról (Csik Imre) 299 A vadászatról ... 339. 395 Kísérletek enyvezéssel a vad rágása ellen (Vollnhofer Pál) 340 Szarvasbikáinkról (Egy urad. főerdész)„ ... 355 A községi vadászterületekről (Kovács László) ... ... ... 367 Az orvvadászat csökkentéséről a vadász-kártyák módositott kiállításával (R—r.) 368 Madaraink tevékenysége és haszna (Sólyom) ... 407 Allataink albinizmusázól (Sólyom) ... 447 Az apró vadak és a tél •_ 460 A tél ji . 480 Elbeszélések, ismertetések, tudósitások. Vadászat szárnyas ragadozókra (Boér Miklós) ... 5 Maczkófalv Báldi Tngverka «Express Rifle»-jének története (Öreg Nimród) ' ... — 10 A szőrme-vásárokról (Dán Leó) . 22 Elfogott vadorzók (Gr. Somssich Ödön 24 Az orvvadászatról — - 37 Hangok a Felvidékről (Egy kárpátalji öreg vadász) ... ... 39 Kártékony madarak pusztítása éjjel (Kováts László). 50 A bihari Rézben (Boér Miklós ... 50; 78, 89 A «Patul»-ban (Spiess A. R.) ... ... ... ... 62 Oroszlánok között 65 Sikerült medve-vadászat (Dr. Csucsomi) 78 A mennyei birodalom határszélein 80, 92 Vadbörkereskedelmünk (Dán Leó) .. . .88 Három rabló (K. Gy.) 91 Az eddigi vadhonositások a javorinai uradalomban 102 Medvevadászat a nagybányai, láposbányai és aikarlói hegyek között (Gr. Esterházy László) — 102 A vadászat veszedelmeiről és néhány hires vadászról (Veress Ferencz) H6< 130 V adászataink a bur földön... ... ... ... 120 Vadbőrtemekeinkröl (Dán Leó) ... 141 A «Sármás» alalti lesen (Hollaki Zoltán) 145 Panasz Erdélyből (—r — y) - - — — $6» Néhány szó az olaszországi vadászati viszonyokról (Veress Ferencz) -• 169 A vadkan-agyar kikészítése (Gabnay Ferencz) ... 170 Vadbőr, és szőrmeáru-kereskedelmünkröl (Dán Leó) 170 Izgalmas vaddisznó-vadászat.. ... .. — 198 Egy és más a szakálas keselyűről (Spiess A. R.) ... .. ... 209 Bravouros vaddisznó-vadászatok (Kováts László) ... . 224 Hogyan lehet borzra sikeresen vadászni (Bod Péter) 225 A nyulmételyröl (Craus Géza) ... - 238 Egy balul végződött medve-kaland (K. György) 239 Fővadtelepités az északon 251 Róka-história (B. M.) .. ... .. . - - — - - 253 Hivatalos hajtóvadászat farkasokra (—a—o) 2o3 A rókák Ausztráliában . ... ... — 266 Vidra-vadászat nyáron (B. M.) ... - 280 A lápon (Glück István) 290, 317, 331 Vadász-kilátások (Fekete Antal) - *92 Különös vaddisznó-kaland (Sólyom) ... - — 320 Indiai vaddisznó-vadászat (Plotényi Géza).. — 333 A fövad felbontásáról.. 343 Eredményes vadászat — 343 Küzdelem egy vadbivalylyal (Gy. P.) ... ...... 347 Az éneklő madarak pusztítása (Sólyom) .. .. ... 3j>6 Borz-ásás (Bécsy Vilmos) ... ........ ... --- 361 Vadmacska-lesen (Sólyom) ... --• — ---' 371

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék