Valóság, 2009 (52. évfolyam, 1-12. szám)

2009-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Atap 2009. január Lll. évfolyam 1. szám Szerkesztőség 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51 Telefon: 318-8791 Fax: 318-8791 E-mail: valosag@mail.datanet.hu Internet: www.valosagonline.hu Kiadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Felelős kiadó Piróth Eszter igazgató 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Szerkesztőbizottság Benkő Samu Bogár László D. Molnár István Harmati István Kapronczay Károly Pomogáts Béla Simon Tamás Tardy János Teliér Gyula Vigh Károly elnök Zoltán Zoltán Nyomás Veszprémi Nyomda Zrt. Felelős vezető Fekete István vezérigazgató Index: 25 865 Főszerkesztő Tőkéczki László Szerkesztők Kapronczay Károly Loppert Csaba Loppert Dániel ISSN 0324-7228 Előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu illetve a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál: 483-2546, titlap@telc.hu . Árusításban megvásárolható a Lapker Rt. árusítóhelyein.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék