Beregi Hírlap, 1998. január-június (54. évfolyam, 1-59. szám)

1998-02-21 / 14. szám

Névnapok (február ЯЗ-—március 1.) Hétfő Alfréd Kedd Mátyás Szerda Géza Csütörtök Edina Péntek Ákos, Bátor Szombat Elemér Vasárnap Albin Szeretettel köszöntjük az ünnepeiteket! JtOtZOSZZKOJO (23 -ttvá-lctct-i 1 •) KOS (március 21—április 20.) Sem kedve, sem ereje nincs ahhoz, hogy bárkivel vitatkozzon. Tervezget, ábrándozik, a megvalósítást pedig későbbre hagyja. Ez bölcsességre vagy bizonytalanságra vall. Kedvese mindenben ellentmond, makacskodik. Ön pedig ügyesen alkalmazkodik. BIKA (április 21—május 20.) Alapjában véve jókedvű, elégedett önmagával. A szerencséjére sem panaszkodhat. Szívesen végzi a munkáját, mert tudja, hogy fontos, amit csinál. Természetesen a megbecsülés sem marad el. Nincs tisztában a saját érzelménél. Jobban tenné, ha a szivére.és nem az eszére hallgatna. IKREK (május 21—június 21.) A következő napoknál szebbeket, jobbakat kívánni sem lehetne. Nagy1 hibát követ el, ha kihagy egy utazást vagy más jó lehetőséget. Az elszalasztott alkalom talán soha többé nem tér vissza. Ha úgy érzi, hogy nem szerencsés a szerelemben, az csak az Ön tévedése lehet. RÁK (június 22—július 22.) Nem ismer lehetetlent. Jókedve és kondíciója irigylésre méltó. A hétvége talán egy kicsit zűrös lesz, de előtte és utána biztosan nem cserélne senkivel. Minden lépését szerencse kíséri. Valaki szerelmes lett Önbe, ha teheti, viszonozza. OROSZLÁN (július 23—augusztus 23.) Jól tudja, hogy szüksége van azokra, akiket egyre nehezebben tud elviselni. Ha ügyesen méri fel a helyzetét és elég diplomatikus, hasznára válnak a frissen szerzett barátságok. Kedvese minden szép szóért hálás, de nem biztos, hogy' Önnek van ehhez türelme. SZŰZ (augusztus 24—szeptember 23.) Anyagi helyzete kedvezően alakúi. Munkahelyén is nagyra értékelik szorgalmát csakúgy, mint kitűnő ötleteit. Elégedett önmagával és ez legalább olyan fontos, mint a körny ezetétől kapott dicséret. Bókokkal, ajándékokkal halmozzák el. arpi legyezgeti a hiúságát. MÉRLEG (szeptember 24—október 23.) Kár. hogy elégedetlen önmagával. Ha jobban körülnéz, észre kell vennie, hogy a sors kegy es Önhöz. Szeretettel veszik körül, mindenki igyekszik a kedvében járni. Még Fortuna is kézen fogt a vezeti. SKORPIÓ (október 24—november 22.) Győzi türelemmel és erővel a harcot. Úgy' érzi, szinte az egész élet csatatér. Nem ellenségek t eszik körül, de mindenki ellentmond Önnek, vagy' éppen kötözködik. Még néhány nap és minden kedvezően megváltozik. Fontos, hogy akit szeret, azzal igazán megértik egymást. NYILAS (november 23—december 21.) Sok jövés­menéssel, hivatalos ügyek intézésével telnek napjai. Ez egy cseppet sem zavarja, sőt határozottan élvezi, hogy pezseg az élet Ön körül. Nem ártana, ha pihenne egy keveset. Társa kicsit mellőzöttnek érzi magát. Lehetne hozzá kedvesebb is. BAK (december 22—január 20.) Mindent megtesz, hogy anyagi helyzetén változtasson. Nyugodt lehet, nem fáradozik hiába. Most lehetőséget talál arra, hogy' munkáját jobban megfizessék és kedvére való feladatokkal bízzák meg. Ezernyi elfoglaltsága mellett arra is talál módot, hogy' magánéletét kellemesebbé tegye. VÍZÖNTŐ (január 21—február 19.) Vállalkozó kedve szinte határtalan. Nagyon jól tudja, mit akar, s amit 'elhatároz, azt képes is megvalósítani. Nem kell aggódnia, mit hoz a holnap, hiszen biztos benne, hogy' csak jót hozhat. Ezegyszer nemcsak a hazárdjátékokban, de a szerelemben is szerencse kíséri. HALAK (február 20—március 20.) Túl sokat akar egy szerre, ráadásul mindent azonnal. Pedig nem mindig a legrövidebb út a valóban célravezető. Szerencsésebb lenne, ha türelemmel kivárná a kedvező pillanatot. Ne feledje, hogy' az idő Önnek dolgozik. Bátran kezdeményezhet, csak ne rontson ajtóstul a házba. BEREGI HÍRLAP Főszerkesztő: MESTER MAGDA Főszerkesztő-helvettes: ZUBÁNICS LÁSZLÓ Lapalapítók: a Beregszászi Járási Tanács, a járási állami közigazgatási hivatal és a szerkesztőség . Címünk és telefonszámaink: 295510. Beregszász, Munkácsi út 3. Szerkesztő: -2-33-05. Magyar kiadás: 2-33-05. Ukrán kiadás: 2-44-46. Felelős titkár, könyvelő: 2-31-54. WL ІМттеїі Шелшштв вловів = am® ___ Már hagyomány, hogy minden páros évben a középiskolák vers- és prózamondó versenye megyei döntőjének a Bátyúi Középiskola ad otthont. Ez a nap a szép magyar vers és próza ünnepe, megemlékezés nagy' magy ar költőnk, József Attila születésnapjáról. Kérjük megyénk 31 középiskolája, 5 szakiskolája és gimnáziuma, 4 líceuma és az általános iskolák tantestületeit, hogy kapcsolódjanak be a versenybe. A verseny három fordulós. Lebonyolításának rendje a következő: Iskolai elődöntők. A versenyben a 9—11. osztályos tanulók indulhatnak. A résztvevők számát az elődöntőben az iskola határozza meg. Az iskolai elődöntőkből a középdöntőkbe az általános iskolákból 1, a középiskolákból, szakiskolákból, gimnáziumokból, líceumokból 2 tanuló nevezését fogadja el a zsűri. BEREGSZÁSZI KÖZÉPDÖNTŐK. Kossuth Lajos Középiskola. Iskolák: Kossuth Lajos Középiskola, Beregszászi Egészségügy i Szakközépiskola, Jánosi Középiskola, Jánosi Líceum, Kaszonyi, Nagyberegi, Muzsalyi, Gáti Középiskola, valamint a járás következő iskolái: Dédai, Somi, Beregújfalui. Bótrágyi, Papi, Guti, Haranglábi. Hetyeni. Rafajnai, Beregszászi 6. Sz. és Beregszászi 7. Sz. Általános Iskola, Beregszászi Bennlakásos Iskola. A középdöntőből 4 versenyző jut tovább. A zsűri elnöke: Kádár Rozália. Mikes Kelemen Középiskola Iskolák: Mikes Kelemen, Zrínyi Ilona, Bátyúi, Vári, Csornai Középiskola. Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium. Beregszászi 11. Sz. Ipari Szakközépiskola. Jánosi Mezőgazdasági Szakiskola, Nagyberegi Református Líceum, valamint a járás következő iskolái — Badalói, Benei. Beregszászi 9. Sz., Borzsovai. Csetfalvai. Halábori. Kisbégányi, Nagybégányi, Kígyósi, Gecsei Általános Iskola. A középdöntőből 4 versenyző jut tovább. A zsűri elnöke Deák Ferenc. Feltételek: A versenyzők egy szabadon választott és egy' kötelező verssel indulnak. A szabadon választott verset vagy prózát a magyar irodalomból kell választani. A kötelező vers Vári Fábián László: Félegyházától Segesvárig című költeménye. (Megtalálható Vári Fábián László “Kivont kardok között” című kötetében — Magvető Kiadó. 1992., 63. old.) . A szabadon választott vers vagy próza műsorideje max. 4 perc. Az időtúllépés pontlevonással jár. Ä házigazda jogán a Bátyúi Középiskola az elődöntő alapján 2 versenyzőt indít a döntőbe. Az elődöntők lebonyolításának határideje 1998. március 1. A versenyt az iskolák magyartanárai szervezik. Aközépdöntők időpontja 1998. március 27. Kezdete 10 óra. A középdöntőkbe a jelentkezéseket 1998. március 24-ig fogadják el. Adöntőre 1998. április 17-én 10 órai kezdettel kerül sor. Aközépdöntők eredményeinek jegyzőkönyvét a zsűri elnöke juttatja el a Bátyúi Középiskola (Bátyú, Vasút u. 42.) vagy' a titkárság címére (Bátyú, Munkácsy M. u. Szántó Edit). Határidő április 4. Kérjük a tanintézetek igazgatóit, hogy segítsenek e nemes verseny sikeres lebonyolításában. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke Ember István, a Bátyúi Középiskola igazgatója Az érdekeltek figyelmébe! A Kovács farmergazdaság megrendeléseket vesz fel a következő munkák elvégzésére:- villanymotorok áttekercselése;- szellőztetőrendszerek, csatornák elkészítése és felszerelése;- mezőgazdasági felszerelések, gépek és gépezetek előállítása és javítása;- nem szabványos felszerelések előállítása;- földrészlegek megművelése (szántás, tárcsázás, v etés) a farmergazdaság gépeivel. Az elszámolás a kalkuláció szerint bármilyen formában történhet (készpénz, átutalás, barter- szerződés). Érdeklődjenek a következő címen: Beregszász, Gyár u. 49. (a volt javító-mechanikai üzem portáján). Regisztrálási szám: ZT 89. Kelt: 1996. IV. 24. Számlaszámúnk: 26000200010001. Ukrajna Bank, Beregszász Az újság magyar és ukrán nyelven jelenik meg hetente kétszer: csütörtökön és szom­baton. A címünkre beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, azok recen- zálását, visszaadását, levélben történő megválaszolását, vala­mint más szervezetekhez, in­tézményekhez való továbbí­tását nem vállaljuk. A publiká­ciókban közölt tényékért és véleményekért minden esetben a szerző, illetve a reklám megrendelője viseli a fele­lősséget. AZ EGYETEMES MAGYAR IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT Tollas Tibor-szaualóuerseny Nagybarca Önkormányzata, valamint a Lakitelki Népfőiskola és az Antológia Kiadó Tollas Tibor nagybarcai születésű költő életművének hagyatékát megőrző és ápoló céllal meghirdeti a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok számára a Tollas Tibor-szavalóversenyt. Jelentkezni 1998. február 28-ig levélben lehet az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. címén (H—6065 Lakitelek. Felsőalpár 3.). A jelentkezéskor mindenki pontosan közölje nevét, címét, életkorát. A borítékra írják rá: Tollas Tibor- szavalóverseny. A verseny résztvevőinek szabadon választott Tollas Tibor-verssel és egy, a szocialista korszakban börtönviselt, jelentős költő szabadon választott versével kell felkészülni, bár a zsűrinek joga van az egyik vagy mindkét verset meghallgatni. Terveink szerint a döntő 1998. április 5-én (vasárnap) lesz Lakitelken, a Népfőiskola Kölcsey Házában. A legjobbak értékes jutalomban részesülnek. Nagybarca Önkormányzata, Antológia Kiadó, Lakitelki Népfőiskola Asztalitenisz-verseny Beregardóban 1998. február 28-án; szombaton 9 órai kezdettel (közép-európai idő) a beregardói kultúrházban 16 szentély részvételével meghívásos járási asztalitenisz-versenyt rendeznek. A rendezvény szponzorai: Lőrincz András, az Oázis vállalat igazgatója. Glóger Károly, Tovtin Volodimir vállalkozók, a Kelet-Európai Misszió beregszászi képviselete, Gerhardt Ivan, a Merkur Kft. igazgatója. A verseny, főbírája és szervezője Szilvay Sándor. Minden szurkoiót várnak a szervezők. Keressük... Fivére, Deberle Ferenc katonacimboráit keresi a Németországban élő Deberle Antal. Deberle Ferenc a háború alatt két kárpátaljai magyar fiatalemberrel, Zenics Andrással és Rusznyák Pállal együtt szolgált a magyar - hadseregben a légvédelmi tüzérségnél. Ma kb. 72—75 Я év esek lehetnek az egykori bajtársak. Aki tud róluk valamit, kérjük, Beregdédában Fekete Margitot tájékoztassa. Érvénytelennek TEKINTENDŐK A csernobili katasztrófa következményeinek' felszámolásában való részvételt igazoló A sorozatjelű, i második kategóriás. 258440. számú. Pocsai Gyula nevére kiadott igazolvány elveszett, ezért érvénytelennek tekintendő. Elveszett a Medvigy Istv án nevére 1994. június 23- án kiállított ОБ 000054 sz. érettségi bizonyítvány, ezért érvénytelennek tekintendő. Figyelem: szolgáltatás! A Beregszászi Járási Postahivatal a csomagfelvevő teremben természetes és jogi személyek számára különböző;^ fajtájú és méretű iratok fénymásolását vállalja. ^ Adminisztráció Eladók Asztélyban, a Barátság u. 53. sz. alatt eladó egy családi ház, nagy' kerttel, gyümölcsössel. Érdeklődjenek a helyszínen vagy' a 99-2-81-es telefonszámon. Beregszászban a Rozsoskert u. 13. sz. alatt eladó egy kétszoba-konyhás családi ház. Érdeklődni a 2-42-81-es telefonszámon lehet. A Sztrojtorg Kft. rövid határidőn belül vállalja házszámtáblák és utcanévtáblák elkészítését. Érdeklődjenek a 2-20-36-os telefonszámon vagy' személyesen Beregszászban a B. Hmelnickij út 43. szám alatt (8-tól 10 óráig, illetve 14-től 17 óráig, közép-európai idő), vagy a Muzsalyi út 5. sz. alatt (telefon 2-36-76). -"‘4 A Beregi Hírlap szerkesztőségének kollektívája őszinte részvétét fejezi ki Holinka Viktóriának, a lap munkatársának apósa elhunyta miatt. Számítógépes szedés: Fenyvesi Piroska és Püspöki Magdolna. Számítógépes tördelés: Fenyvesi Piroska és Biró László. Nyomdai kivitelezés: Debreczeni Dezső és Mágocsi Ferenc. 4500 példány. Rendelésszám: Index: 61813. A nyomás minőségéért a nyomda felel. Készült a Beregszászi Járási Nyomdában. 295510. Beregszász, П. Rákóczi Ferenc tér 1. Ofszetnyomás, 1 nyomdai ív. "j8існнк Ъв^иИиупнн " Засновники: Берегівська районна Рада, райдерж- адміністрація та редакція газети.___________, ________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék