Zalai Hírlap, 2008. szeptember (64. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-26 / 226. szám

14 • ZALAI HÍRLAP PROGRAMAJÁNLÓ 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK Gazdag őszi hét vége KÍNÁLAT Kiállításokkal, koncertekkel, falunapokkal, templomszenteléssel Zalaegerszeg (vl) - Pénteken és szombaton 10-18 óráig ismét mindenkit vár az EgészségVonat a zala­egerszegi pályaudvaron (felvételünk a tavalyi alkalomkor készült). Az ingyenes szűrések eredményeit orvosok értékelik ki. A látogatók emellett többek közt a betegségek rizikófaktoraival ismerkedhetnek A hét vége bővelkedik szabadtéri progra­mokban, számos helyen falunapot tartanak, de a hét végi kínálatból nem hiányoznak a kul­turális intézmények rendezvényei sem. Kiállítás Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban ma 16 órakor Magyar katonai kitüntetések az I. világháborútól napjain­kig címmel kiállítás nyílik Papp Gábor éremgyűjtő gyűj­teményéből. Kanizsa teljesítménytúra A Zala Megyei Természet- barát Szövetség, a Kanizsa Sportegyesület és a dr. Mező Ferenc gimnázium közösen rendez szombaton Kanizsa teljesítménytúrát. A különbö­ző távokon induló túrázók hajnali 6 órától reggel kilenc óráig rajtolnak el. Jubilál az Öveges ÁMK A zalaegerszegi Öveges József ÁMK 10 éves évfordu­lója alkalmából szombaton ünnepséget rendeznek az in­tézményben. A 17 órakor kez­dődő köszöntő után adják át az Öveges-emlékérmet, majd az iskolások műsora követke­zik, 18 óra 30-kor pedig fel­avatják az ámk művészeti ter­meit. Reneszánsz nap A pusztaedericsi kastély­udvaron szombaton 10-től he­lyi csapatok sütés-főzéssel kezdik a programokat, majd 14 órától a Fekete Hollók Rendje által bemutatott lovagi torna kínál látványosságot. Kölyökdélután Lentiben, a városi művelő­dési központban szombaton délután három órai kezdettel a jászberényi Sisa-Shóóó tart interaktív kölyökdélutánt. A program keretében zene, tánc és bohócok várják a gye­rekeket. Templomszentelés Zalaigricén vasárnap 16 órakor szentmise lesz, amely­nek keretében megtörténik a római katolikus templom fel­szentelése. Az eseményen részt vesz dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. Szent Mihály ünnep A sormási Waldorf óvoda vasárnap 15.30 órakor Szent Mihály ünnepséget rendez. Rock- és punkkoncertek Zalaegerszegen a Club Grabowsky-ban ma este ki­lenckor a Junkies és a Harlot zenekarok adnak koncertet. Ugyancsak a megyeszékhe­lyen, a Mama Africa klubban pénteken este nyolc órától a Voodoo játszik. Nagykani­zsán, a Delfin bisztróban szombaton este kilenctől a Perforált Vakbélgyulladás tartja második lemezének be­mutatóját. Keszthelyen, az 512-es klubban szombaton 22-től a punkzenét játszó né­met Z.S.K., valamint a Hisz­téria lép színpadra. Zala György tér Lendván pénteken 17 óra­kor tartják a felújított Zala György tér, s a névadó szobrá­nak avatását. A gólyalábas Zsiráfok és a lendvai mazso- rettek fellépése után, fél héttől a Markó Banda zenél, míg hét órakor a tér és a művész szob­rának avatásával zárul a prog­ram. Kísérőrendezvényként a zsinagógában fiatal alkotók műveiből, míg a Városi Szín­ház- és Hangversenyterem­ben Zala György szobrairól készített fotókból nyílik kiál­lítás. Hangverseny Lendván, a Városi Szín­ház- és Hangversenyterem­ben vasárnap nyolc órakor az operaénekesekből összeállt háromtagú Eroika együttes ad koncertet. Falunapi programok Murakeresztúron, a helyi általános iskolában kezdődik meg ma 10 órakor a Keresztú­ri napok programja. Zrínyi emlékünnepséget rendeznek az iskolában, a sok program közt emléktúra, majd regioná­lis horvát szavalóverseny is lesz. Szombaton a kollátszegi bányatónál nemzetközi hor­gászversenyt, a sportpályán utcák közötti focibajnoksá­got, az óvodában óvónők szakmai találkozóját tártanak, A programsorozat zárónap­ján, vasárnap 14 órától főző­verseny és kulturális progra­mok várják az érdeklődőket. Szentgyörgyvölgyön a hét végén rendezik meg a hagyo­mányos őszi falunapi progra­mot, amely szombaton 9-kor kiállításmegnyitóval veszi kezdetét (képünk egy korábbi falunapi kiállítás részlete). Lesz gulyásfőző verseny, Varga Géza írástörténeti elő­adása. Délután katasztrófavé­delmi bemutatót tartanak. Va­sárnap 14-től kulturális mű­sorral folytatódik a program. A református templomban mindkét nap bibliai kiállítás látható. Tornyiszentmikló­son szombaton tartják a falu­napot, délelőtt futballmérkő­zés és mise lesz, azt követően felavatják a község felújított helytörténeti gyűjteményét. A 16 órakor kezdődő program­ban a letenyei fúvósok és ma- zsorettcsoport, a zalaegersze­gi Hevesi Sándor Színház, a csesztregi színjátszók és tán­cosok lépnek színpadra. Nagykanizsa bajcsai város­részében, szombaton 14-kor a kultúrháznál falunapot tarta­nak, kulturális programokkal, ügyességi vetélkedőkkel. A rendezvényt szüreti bál zárja. Hirdetés A tápanyag-visszapótlás alapjai A nyári betakarítási munkákat követően napjaink legfontosabb feladatai a jövő évi termések megalapozása. A kalászosok betakarítását követő tarlóhántás ebben az évben a területek nagy részén elmaradt, főleg amiatt, mert a nyári esőzések lehetetlenné tették a szalma bálázását, illetve annak a tarlóról történő eltüntetését. Ott, ahol e feladattal még nem végeztek, a tarló kizöldült, gyomossá vált. Az elhúzódó augusztusi kánikula a későbbiekben lehetetlenné tette e területek további művelését, így e táblák nagy része jelenleg is esőre vár, hogy azok továbbmüvelése végre megkezdődhessen. E területeken a legelső munka a szárma­radványok felaprítása lesz, amit rotációs kaszákkal, szárzúzókkal lehet a leggyorsabban elvégezni. Ezt követheti a normál években közvetlenül a szalmalehordást követő tarlóhántás, melynek eszköze leggyakrabban a tárcsa. A tárcsás talajművelés előnye, hogy viszonylag gyorsan elvégezhető, segítségével a gyomok gyökérzete jól feldarabolható, a talaj vízgazdálkodása helyes irányba terelhető. A tárcsás talajművelés után azonban nagyon sokan megfeledkeznek annak hengerrel történő lezárásáról, ami pedig a vízmegőrzés nagyon fontos eszköze, biztosítva ez által az optimális „talajélet" fenntartását. A tarlók ápolása átlagos időjárású években rendszerint 2-3-szori tárcsázásból áll. Ezekkel szemben az a követelmény, hogy viszonylag sekélyen történjenek, s akkor végzendők el, ha a tarló kizöldül. A tarlómunkálatok időbeni terjedelmét az utónövény igénye határozza meg. A repce korán vetendő (augusztus közepétől szeptember 15-ig), így a vetés előtti munkák már augusztus közepén meg kell, hogy kezdődjenek. Az őszi árpa optimális vetésideje szeptember 20-ával kezdődik, a triticalét szeptember 25-tel kezdődően tehetjük a földbe. Október 1-től e hónap 20. napjáig van a közönséges búza és a tönköly vetésének optimális ideje. Általános követelmény, hogy a különböző növényfajok tápanyag­ellátását az alapvető talajelőkészítésük előtt kell biztosítani. Ez alatt azt kell érteni, hogy a tarlómunkálatokat követően szükséges a tervezett termésnek megfelelő szintű foszfor- és káliumigényt a tábla talajára egyenletesen kijuttatni, a nitrogénigény 40-60%-os kielégítése mellett, majd azt a tárcsás, vagy az ekés műveléssel a talajba beforgatni. Az előzőekben leírtak betartása nagyon fontos követelmény, hiszen gyakran hallani olyan eljárásokat, melyek szerint a tápanyag-visszapótlást a vetés előtt végzik „csak" el, s a műtrágyát „csak" a legfelső néhány centiméteres talajrétegbe dolgozzák be. E módozatnak .az a hátránya, hogy a felső talajréteg kiszáradása után a mélyre hatoló gyökérzetnek nincs elegendő könnyen felvehető tápanyaga, így hiába juttattuk ki a fajlagos tápanyagigény szerinti NPK-mennyiséget, a növényállomány ahhoz mégsem jut hozzá (a P és K miután nem mobil, helyben marad ugyan, de csak a jövő évi kultúra esetén hasznosul). A tápanyagvisszapótlás végzésének konkrét naptári időszaka nincs megjelölve, hiszen az őszi vetésű növények alá legkésőbb a vetöágy- előkészítés előtt kell azt elvégezni. A tavaszi vetésű növények'foszfor- és káliumellátását sík fekvésű területeken klimatikus viszonyaink között szintén ősszel kell elvégezni. Mindezt az indokolja, hogy tavasszal - éppen a téli csapadék megőrzése miatt - mélyebb talajművelés csak a szélsőséges adottságú helyeken végezhető el. A talajerózió megelőzése végett lejtős területeken őszi szántást ne végezzünk, s ha a tarlómaradványok biztosítják a talaj müveit rétegének „megőrzését", akkor e területeken a tápanyagvisszapótlás tavasszal is elvégezhető, de akkor is csak úgy, ha a kijuttatott NPK-műtrágyákat egyenletesen tudjuk a lehető legvastagabb talajszelvénybe beforgatni. A szántóföldi kultúrák tápanyagellátása súlyos gondokkal küzd. A gondok egy része mennyiségi okokra vezethető vissza, s azon belül is alapvető kérdés, hogy mennyit adjunk, illetve, hogy az egyes tápelemeket milyen arányban pótoljuk. Az utóbbi évtizedek statisztikai adatai szerint hazánkban a talajból a terméssel kivont tápelem- mennyiség és a visszapótolt közötti viszonyszám hiányt mutat A valóságban ez azt jelenti, hogy immár közel 2 évtizede kevesebb tápanyagot pótlunk, mint amit a talajokból „kiveszünk". Számadatokkal illusztrálva az előbb említetteket, a fajlagos műtrágyafelhasználás (szervesanyagvisszapótlásról szinte nem is nagyon beszélhetünk) 70- 80 kg/ha közötti, ami csak mintegy 1,5 tonna kalászos tápelemigényét fedezi. Nagy probléma mutatkozik a visszapótolt tápelemek arányát illetően is, hiszen a kijuttatott műtrágyák közel 65%-a nitrogén. A különböző növényfajok eltérő termőhelyi adottságok között elérhető 1 tonna terméséhez szükséges tápelemigények kézikönyvekből, műtrá­gyázás! szaktanácsadói útmutatókból kiolvashatók. A jó minőségű és megfelelő mennyiségű termés kialakításához érdemes számításokat is végezni. Helyesen akkor járunk el, • ha hosszabb távon gondolkodunk, hosszú időszakra tervezünk; • ha biztosítjuk a kultúrák fajtaszintú tápelemigényeit, a mennyiséget és az arányt illetően egyaránt; • ha kielégítjük a növényállományok NPK-igényét meghaladóan azok mező- és mikroelemigényét is. Az előzőekben meghatározott célok elérhetőségét a hazai gyártású Genezis-műtrágyák lehetővé teszik. A külföldi eredetű és bizonytalan összetételű műtrágyákkal szemben ez a műtrágya­család több komponensű ún. komplex műtrágyákkal is rendelkezik, s a Nitrogénművek Zrt. szaktanácsadói hálózata szükség esetén segítséget nyújt a gazdáknak. Dr. Kajdi Ferenc egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár N PK-m űtrágyacsa Iád .........Ó7 Genezis az éltető erő Egyéni odafigyelés, komplex tápanyag BIZTOSÍTSA A MINŐSÉGI NÖVÉNYTERMESZTÉS FELTÉTELEIT ÉS VÁLASSZA A GENEZIS NPK NÖVÉNYSPECIFIKUS KOMPLEX MŰTRÁGYÁKAT ÉS A GENEZIS SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZERT, MERT.... ► minden szemesében azonos és garantált a hatóanyag-tartalma ► gyors a vizfelvevő képessége ► él koptatott ► növényspeeifikus az összetétele ► mikro- és mezoeiem-kiegészitéssel ► őszi és tavaszi felhasználásra alap­és startertrágyaként egyaránt használható ► szaktanács alapján optimális összetételben A növény és a gazda optimális választása. ■ Dési Janos ► 30/630-9644 / 1 Goda László 30/630-9645 / ■ Sípos József * 30/630-9648 ■ Gvetvai Edina ► 30/630-9646 / ■ Dobos L3Szio ► 30/630-9647 / ■ Németh Balázs ► 30/630-9649 ■ Osztályvezető: Király József ► 30/630-9631 NITROGÉNMŰVEK ZRT. *8105 Pétfürdö, Hősök tere 14. «Tel: 88/620-100,180 • Fax: 88/620-102,181 •www.nitrogen.hu • nrt@nitrogen.hu • A Bige Holding csoport tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék