Doxa - Filozófiai műhely 1984-1990

...

A Doxa - filozófiai műhely c. könyvsorozat első kötetének ajánlásában a szerkesztők ekként fogalmazták meg kitűzött céljaikat:„Filozófiai életünk régen hiányol egy olyan publikációs fórumot, mely rugalmas szerkesztési elveinél és főleg gyors átfutási idejénél fogva lehetőséget ad arra, hogy a kutatók frissen közzé tegyék új, akár még az érlelődés fázisában lévő elgondolásaikat, és így idejében - magában a kutatás folyamatában - ütköztethessék, bocsáthassák a nyilvánosság ítélőszéke elé nézeteiket.Ezt az űrt hivatott kitölteni most induló sorozatunk. Címe - „Doxa” - éppen arra utal (a doxa görög szó, amely olyan véleményt jelöl, amely lehet, hogy részben igaz, de igazságát teljesen nem lehet megmagyarázni; nem valódi megismerés, hanem csupán vélekedés), hogy műhelymunkákat kívánunk nyilvánosságra hozni, melyek probléma megoldási javaslatokat tartalmaznak, és semmiképpen sem tartanak a végérvényességre igényt. Tanulmány-sorozatunkat így valódi ‚filozófiai műhelynek’ szánjuk. Műhelynek szánjuk abban a további értelemben is, hogy - mint az MTA Filozófiai Intézetének kiadványa - betekintést nyújt folyamatban lévő intézeti kutatásainkba. Reméljük, e tekintetben azt a célt is jól fogja szolgálni, hogy a Filozófiai Intézet - mint a hazai filozófiai kutatások egyik központja - jobban betöltse azt a feladatot, mely a tudományos információcsere élénkítésében, a kutatások szervezésében, de főleg a filozófiai kérdésfelvetések inspirálásában rá hárul. A „Doxa” tehát a szakmai nyilvánossághoz szól. Hívei vagyunk a közérthető kifejtésnek, de teret engedünk a csak szűkebb szakmai érdeklődést kielégítő tanulmányoknak is.Hazai filozófiai életünk másik nagy hiányossága, hogy nem rendelkezik olyan állandóan megjelenő idegen nyelvű folyóirattal, mely eredményeinket nemzetközi szinten is hozzáférhetővé teszi. Amig más lehetőség nem nyílik, addig a „Doxa” ezt az űrt is igyekszik kitölteni. Évenként négy szám megjelentetését tervezzük, esetenként - az igényektől függően - idegen nyelven (helyet adva angol, német, francia és orosz nyelvű cikkeknek).Tanulmányok közlése mellett azt is feladatunknak tartjuk, hogy tájékoztatást adjunk a Filozófiai Intézet belső és külső tevékenységéről, s közzé tegyük az általánosabb érdeklődésre számot tartó híreket. Hogy az egyes tanulmányok után feltüntetjük, milyen tágabb kutatási kontextusba illeszkednek, az is segiti az ilyen jellegű tájékozódást.Intézetünk további fontos törekvése, hogy részt vállaljon klasszikus filozófiai szövegek kiadásában. Szándékunkban áll, hogy az e téren folyó munkából szintén ízelítőt adjunk.”

Contents 3,447 pages

1980-1989 1990-1999

1980-1989 1990-1999