ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 5. KÖTET (A MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1979)

1979 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPJA A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: FARKAS MIKLÓS, GYIRES BÉLA, HEPPES ALADÁR, KIS OTTÓ, PINTÉR LAJOS, RÉVÉSZ GYÖRGY, TANDORI KÁROLY, VARGA LÁSZLÓ FŐSZERKESZTŐ PRÉKOPA ANDRÁS FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES ARATÓ MÁTYÁS V. kötet 1—2. szám Szerkesztőség: 1502 Budapest XI., Kende u. 13—17. Kiadóhivatal: 1055 Budapest V., Alkotmány u. 21. Az Alkalmazott Matematikai Lapok változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és olyan eredeti tudományos cikkeket publikál, amelyek a gyakorlatban, vagy más tudományokban közvet­lenül felhasználható új matematikai eredményt tartalmaznak, illetve már ismert, de színvonalas matematikai apparátus újszerű és jelentős alkalmazását mutatják be. A folyóirat közöl cikk formájá­ban megírt, új tudományos eredménynek számító programokat, és olyan, külföldi folyóiratban már publikált dolgozatokat, amelyek magyar nyelven történő megjelentetése elősegítheti az elért eredmények minél előbbi, széles körű hazai felhasználását. A folyóirat feladata a Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai és Fizikai) Osztá­lyának munkájára vonatkozó közlemények, könyvismertetések stb. publikálása is. Kéziratok a következő címre küldendők: Prékopa András, főszerkesztő 1502 Budapest XI., Kende u. 13—17. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért felelősséget nem vállal. Az Alkalmazott Matematikai Lapok előfizetési ára kötetenként 84 forint. Belföldi megren­delések az Akadémiai Kiadó, 1055 Budapest V., Alkotmány u. 21. címen (pénzforgalmi jelzőszám 215—11 488), külföldi megrendelések a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. címen (pénzforgalmi jelzőszám 218—10 990) lehetségesek. A Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai és Fizikai) Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Mathematica Hungaricae, 2. Acta Physica Hungaricae, 3. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica.

Next

/
Thumbnails
Contents