Henszlmann Imre (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 7. KÖTET (1873)

1873 / 1. füzet

TÁRGYMUTATÓ AZ ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ VII-DIK KÖTETÉHEZ Lap. Agyag-gyöngyök 176 Agyag-művek a római korból . . 243 Aranygyűrű . . 175 Arany karika 250 Archaeologiai bizottság jegyzőkönyve 25 » » pénztár álla­pota 125 Archaeologiai közlemények IX. köt. I. füzetének tartalma .... 140 Ásatások a hajdani Trója helyén . 197 Augsburgi allgemeine Zeitung Pest ről 35 A világ legrégibb irott emléke . . 111 Bács vidékén tett ásatások ered­ménye 38, 57, 73, 89 Bácsi régi sáncz 77 Bártfai középkori műemlékek ismer­tetése 266, 283 Békés és Biharmegyei leletek . . 277 Biharmegyei régészeti és történelmi társulat 14 Bobai római lelet 242 Bronz eszközök 176 » ruhakapocs Nászvadon . . 248 Brugscli Henrik egyptomi régész Pesten 316 Budai várfalak lebontása . . . 264 Budavárának 1541-ki rajza ... 25 Csiga római sirban 154 Csonthalmok Gorzsa pusztán . . 122 Csontvázak : Nagy-Sápon . . . 167 » Naszvadon . . . 248 » Pest határában . . 175 » Posonyban . . . 223 » Szárazvámon . . . 259 » Temesvárott . . . 176 » Tultschán .... 262 » Yalkón .... 12 Délmagyarországi történelmi és ré­gészeti társulat .... 14 Délmagyarországi történelmi és ré­gészeti társulat »Emlékkönyve« Dürer születéshelye Dürer nevéhez régi adat Dürer-féle metszetek gyűjteménye Egyptomiak idő számítása 183, 208, 131, Ékírás Emberiség kora .... Ephesusi Dianna templom . Érczkarika Érczsodrony Ércztükör . . Érem leletek : Árpádkori . » » Budán » » Borszéken » » Debreczenben » » Gáborjánon . » » görbői hegyen » » Kecskeméten » » M. Bándón . » » Bába-Kovácsiban » » Sátoralj a-Ujliely en » » Tiszán (Hunyad me gyében Érem leletek : Újfalun (Fejér me gyében Érem leletek : Újlakon (Nyitra Me , gyében) .... Erem leletek : Vinkovczán Falfestmények : Pécsett » Zsegrán » Lőcsén . » Tótlakon » Tissinán a temető melletti kereszten Lap. , 69 295 103 158 298 227 250 143 198 159 12 12 153 94 10 137 140 160 20 124 26 28 11 70 246 198 224 38 141 142 300 301

Next

/
Thumbnails
Contents