A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1869 (3. évfolyam)

1869 / 1. szám

EETESÍTÓ JE Első (philos, törvény- és történettudományi osztály-, egyszersmind ösz­szes) ülés. 1869. jan. 4-én. К u Ы n y i Ágoston, helyettes elnöklete alatt. 1. A titoknok jeler.ti, hogy a gr. Teleki József-téle 186 8/ 9-ki drámai pályázatra 1808. dec. 31-ig bezárólag, következő pályamunkák érkeztek : I. Nép oly i Jolianna. Eredeti tragoedia öt felvonásban. Jelige : Szép állat az asszonyi állat, Szép és veszedelmes .... Aranypohárban méregital. Pet'ófi. II. A honszeretet. Eredeti dráma, előjátékkal három felvonásban. Jelige : Erény mindent győz. III. Az erény bajnokai, vagy a szökött léggolyó. Dráma öt felvonásban. Jelige : Imádott hazám, im oltárodra hozom Eltemet ! fogadd el, mert szívből áldozom. IV. Fráter György. Történeti tragoedia öt felvonásban. Jelige : Óh, hányszor leszúrják A fecske fészkét, s mindig újra kezdi ! V. Alpár Mátyás. Tragoedia öt felvonásban. Jelige : év тоотш víxa. Eusebius : vita Constantini Imperatoris. VI. Negyedik Béla. Eredeti szomorújáték öt felvonásban. Jelige : A nyil visszapattan. VII. Lukánusz. Szomorújáték öt felvonásban. Jelige : Ember valék s ez ím el is veszít, s hadd veszszek el, ha Róma újra él. VIII. A szenvedélij-íízöttek. Eredeti szomorújáték öt felvonásban. Jelige : Nem egyedül „Eduárd", más szintén fárad e téren ! IX. Egy erdélyi fejedelem. Eredeti történeti tragoedia öt felvonásban. Jelige : Benne Erdély utolsó szabadsághösét veszté el. Erdély függetlenségének lön áldozata. Azonban a szabadság szent szerelmét, miért elesett, családjára örökül hagyá Köváry László : Erdély történelme V-dih kötet. 94-dik lap. MAGY. TUB. ЛКА1). ÉRTESÍTŐ. 1869Л A ÉáGYAR TUDOM. AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents