Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. január (19. évfolyam, 1-4. szám)

1977-01-01 / 1. szám

RICHARD J DALEY A CHICAGÓI POLGÁRMESTER HALÁLA EGY SIKERDUS KORSZAKOT ZÁRT LÉ *\ YÁROS ÉLETÉBEN December 20.-án a koradélutáni órákban futótűzként terjedt el a hir a városban, hogy Daley polgármester szívrohamot kapott.Á rosszullét kezelőorvosának rendelőjében érte és ellenére minden orvosi segítségnek halála 3 óra 40 perckor bekövetkezett.Daley polgármester a magyarság igaz barátja volt, kinek sohasem felejtjük el 1956-ban tanúsított magyarbarát kiállását, mely az 1956 december 6.-án az általa kezdeményezett és vezetett nyilvános gyűjtéssel indult meg, mely alkalommal másfélszázezer dollárt adományozott Chicago lakossága a magyar menekültek részére. Magyarok akik 1956-ot követően jöttek Chicagóba csak egy polgármestert ismertek ittlétük alatt és ugyanezt a város lakosságának nagyobb részére is vonatkoztathatjuk, hiszen Daley 1955 óta vezette a középnyugati metropolist. Daley polgármester Chicago igaz fia volt, ki számtalanszor elutasított magasabb állami hivatalt, azzal, hogy neki itt a helye. A községi pénzügyek elismert szakértője volt és Chicago ennek köszönheti, hogy az egyetlen nagyváros Amerikában ahol a város pénztára nem kong az ürességtől. Chicago Bridgeport nevű városrészében született 1902-ben és itt is élt egész életében. A De Paul egyetemen szerzett jogi diplomát és előbb állami majd városi hivatalokban dolgozott. 1954-ben lett a demokrata párt vezetője és a következő évben százezres szavazat többséggel nyerte el a polgármesterséget ellenfelével szemben. 1955- öt követően a város szavazói öt alkalommal választották újra. Daley mély vallásos érzületéről többször tett tanúságot és elért sikereit a Mindenhatónak köszönte több alkalommal. Úgy ellenfelei,mint barátai csak a legnagyobb elismeréssel tudnak adózni emlékének. Daley polgármestersége alatt a város fejlődése rohamléptekkel haladt előre, melyet számtalan uj épület bizonyít és az ő polgármestersége alatt lett Chicago tengeri kikötő. ^ioldog minden magyarnak! MARAKODNAK A KOMMUNISTÁK Ha két országnak kommunista kormánya van, az még nem jelenti azt, hogy barátok is. Jellegzetes példája ennek Kelet- Németország és Éengyelország viszonya. A lengyel kormány több gazdasági szerződést kötött a ((kapitalista” Nyugat- Németo rszággal, mint a kelet-német elvtársakkal. A legújabb súrlódás a turista-forgalom terén mutatkozik.A kelet-német kormány megtiltotta, hogy a lengyel turisták húsárut, cukrot, hagymát (?), főzelék és gyümölcskonzervekét vihessenek magukkal. A lengyelek “visszavágtak” és a kelet-német turisták Lengyelországból nem vihetnek magukkal bőr, textil, gyapjúárukat, babot (?),hangfelvevő készülékeket (?),szagtalanítókat (?), cipőket és szőrméket. Úgy Ford elnök, mint Carter a leendő elnök meleg szavakkal méltatták Daley emlékét. Daley polgármester közismert volt jóízű humoráról és számtalan alkalommal vette ezt igénybe és sok elkeseredett vitát zárt le ellenfeleivel egy tréfás megjegyzésével, mellyel elejét vette a további ellenségeskedésnekl955- ben a reá adott szavazatok száma 708.660 volt és ez a szám volt az autójának a rendszámtábláján mindvégig. özvegyén, 7 gyermekén és 12 unokáján kívül az egész város gyászolja és emlékét egy uj sportstadion róla való elnevezésével óhajtják megörökíteni. Temetése december 23.-án volt. Úgy a chicagói magyarság,mint a város lakossága emlékét megőrzi. Különösen meglepő ezekben a rendelkezésekben, hogy Lengyelországnak nincs elég hagymája, viszont a nagyiparral rendelkező kelet-németek Lengyelországban igyekeznek hangfelvevő készülékeket és szagtalanítókat vásárolni. HOSSZÚTÁVON JAVULNAK AZ OLAJ KILÁTÁSOK Január 1-től kezdve drágább lesz a nyersolaj.A 13 olajtermelő ország közül 11 úgy döntött, hogy 10 %-al, kettő (Szaud-Arábia és az Egyesüly Árab Emirátus) pedig 5%-al fogja emelni az olaj árát. Ez a megállapodás hat hónapra szól. Gallonokra átszámítva, az áremelés 1, esetleg 2 centet jelent. Természetesen minden meg fog drágulni, mert a világ “gazdasági élete olajon fut”.Az áremelés elsősorban a világ szegény országait fogja sújtani, amelyek eddig sem tudták megfizetni az olaj barrelenkénti 11.51 dolláros árat.Ha a szegény országok bajba jutnak, akkor majd a“gazdag országoknak” kell segíteni rajtuk.A gazdasági válság mindenképpen súlyosbodni fog.Áz infláció újabb tápot fog nyerni. Az olajtermelő államok “olajat öntöttek a tűzre”, amikor felemelték az árakat. Ennek ellenére a Little Corp.legújabb tanulmánya szerint, az olajkilátások hosszú távon javulnak.Legalább is az Egyesült Államok számára, amelynek a külső kontinentális talapzatából (a tengerek partmelléki talajából) nyert olaj lehetővé fogja tenni az olajbehozatal 15%-os csökkentését 1980-ra és 30%os csökkentését 1985-re. Az Oil and Gas Journal jelenti, hogy az Utah északkeleti vidékétől Nyugat idahóig terjedő « amerikai-kanadai a vl I Magyar Elet i cAmeíícati^CanadiaqfHungaria^fLife AMERICA’ S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ARA:U.S.A. 30C __ TORONTO ★ MONTREAL CANADA 35< _ Vo l.l9.No.l. XlX.évf. l.szám. NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND * DETROIT * FLORIDA 1977. January 1. O co g cr'co i— ir tó o 00 »» 2 J? ? r p ric- «> r o t» o rsi O P >> & > d * s % > SJ Ki £ eb i—' oo CD-a <3 MARAKODNAK A KOMMUNISTÁK BREZSNYEY “BÉKE ANGYAL” TITO NEM ENGED, KIVÁNDORLÁSI LÁZ KELET- NÉMETORSZÁGBAN

Next

/
Thumbnails
Contents