Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. november (20. évfolyam, 42-45. szám)

1978-11-04 / 42. szám

ARA: -45 CENT. amerikai-kanadai Magyar Elet cAmerícari- Canadiari cHungariari ^ife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE TORONTO ★ MONTREAL Vol 20 No 42 XX évf 42 szám NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND*DETROIT* FLORIDA November 4, 1978 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Oro f 3"nO P*H G O oo M (U CO OQ Z O • CO • ISI Hf > : 3 te o 2 cnO > OHÍÖ o>3 *-< H*-r> f . < ÍD (D t->- • • íO ■J 00 • CD M oo MÉGIS GYÁRTUNK NEUTRON BOMBÁT! Carter elnök úgy döntött, hogy mégis gyártunk neutron bombákat. Áprilisban még nem tudott határozni. Várta és remélte, hogy a Szovjet Unió vezérei megértik előbbi üzenetét és csökkenteni fogják az Európában állomásozó szovjet és vele szövetséges haderők tankjainak számát. Brezsnyev nem hallotta meg, vagy nem akarta meghallani az üzenetet. Carter m őst utasitást adott a neutron bomba gyártására. Ez a bomba elsősorban tank elhárító fegyver. Erős rádióaktiv sugaraival embert öl, de nem pusztítja el a házakat, tankokat. Bevezetése megszünteti a szovjet és vele szövetséges haderők tankjainak lényeges számbeli főlényét Európában. A neutron bombákat a “Láncé” rakátából fogják kilőni, amelyet jelenleg atombombák kilövésére használnak. Több US szenátort és képviselőt meglepett Carter elnök döntése. A SALT tárgyalások ugyanis, állítólag, a végső stádiumban vannak és attól félnek, hogy az elnök döntése annak eredmányes befejezését gátolni fogja. A Fehér Ház szószólói viszont hangoztatják, hogy a neutron bomba közel-harci fegyver é semmi köze a SALT tárgyalásokhoz. Ezt, hallgatólag, a Pravda is elismerte, amikor az elmúlt napokban élesen támadta Carter elnök lépését. “Barbár fegyvernek” nevezte a neutronbombát. A szovjet vezérek hozzászoktak, hogy mindig mi engedünk, ők soha. Meglepte őket Carter elnök “merészlépése”. Ami pedig a “Barbárfegyver” vádját illeti: Minden fegyver barbárfegyver! A legbarbárabb az atombomba, amelynek gyártásáról a szovjet vezérek nem hajlandók lemondani. Most a szovjet vezéreken van a sor, hogy bebizonyitsák őszinte békeszándékukat. Ha csökkentik az Európában állomásozó tankok számát, Carter elnök bizonyára visszavonja a neutronbomba gyártására kiadott utasítását. Még mindig nincs késő! Carter elnök ezekben a napokban irta alá a 35.2 milliárd dolláros költségvetést, amely lehetővé teszi további új fegyverek gyártását. Ez az összeg nem foglalja magában azt a 2 milliárd dollárt, amelyet az US Kongresszus egy új anyahajó építésére irányzott elő. (Ez az építési költségnek csak egy része!). Carter elnök augusztusban megvétózta ezt a kiadást és a szenátus nem tudta a. vétót 2/3-os többséggel hatálytalanítani. II. PÁL PÁPA ÉS A LENGYELEK Amióta a karkkói bíborost Karol WOJT1LÁT, megválasztották pápának Lengyelország népe lázban van. Nemcsak a nép, de a politikai vezérek is. Lengyelországban még mindig áll a mondás:“Először lengyel, azután katolikus... és a többi nem számit.” MÉGIS GYÁRTUNK NEUTRONBOMBÁT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÉS A LENGYELEK Veszélyben a sajtószabadság DRÁGA LESZ A KÖZÉPKELETI BÉKE MEGBÜNTETIK A NAGYFOGYASZTÁSÚ AUTÓKAT HALÁLRA ÍTÉLTÜK ÖNMAGUNKAT A lengyelek lelkesedése érthető. II. János Pál az első lengyel származású pápa a történelemben. Lengyelország kommunista vezérei jó arcot vágnak a számukra oly nehéz helyzetben. Nem tehetnek máképpen. Nem helyezkedhetnek szembe a nép egységes akaratával. Titokban talán még a kommunista vezérek is örülnek, hogy lengyel ember került a pápai trónra. A TV-én láttuk a lengyel utlevélhivatalokban tolongó tömeget. A kormány ebben az esetben eltekintett a 4-6 heti “hivatalos eljárástól” és az első 48 órában kb 1,000 útlevelet adott ki. Maga a lengyel kormány is képviseltette magát II. János Pál pápa beiktatási ünnepségén. A kőldöttséget a lengyel elnök, Hneryk* Jablonski, vezette. Tagjai voltak: Kazimierz Kakol kultuszminiszter és Jozef Czyrek, külügyminiszter. Az új pápa megválasztása után a lengyel kormány táviratban üdvözölte II. János Pált. A pápa megköszönte a lengyel kormány jókívánságát és kifejezte reményét, hogy Szent Sztaniszlaus halálának 900.-ik évfordulóján májusban, ellátogat Lengyelországba. Kétségtelen, hogy úgy a lengyel kormány, mint az új pápa, az állam és az egyház viszonyát illetőleg, az eddigi óvatos politikát fogja folytatni. Erra vall a pápa kijelentése, amelyet nem régiben tett a vatikáni diplomáciai kar tagjai előtt. Kijelentette, hogy továbbra is küzdeni foga vallásszabadságért és a szociális igazság érdekében, de hozzáfűzte: “Nem a mi dolgunk, hogy a kormányok felett ítélkezzünk.” II. János Pál pápa határozott egyéniség. A szellem és az akarat ereje egyesül benne. Mindenkinél tisztábban látja az Egyház és az államok viszonyának problémáit. Különösen az Egyház és a szovjet kormányok közötti ellentéteket, valamint a “békés együttélés” lehetőségeit. II. János Pál pápa rendelkezik azokkal a tapsztalatokkal, és azzal a lelkierővel, amely az Egyház érdekeinek megvédését a legteljesebb mértékben lehetővé teszik. Nemcsak a lengyelek, de a világ 700 millió katolikusa is bizalommal tekint az Egyház jövője elő. VESZÉLYBEN A SAJTÓSZABADSÁG Párisban ezekben a napokban tárgyalja az UNESCO a sajtószabadság kérdését. A szovjet unió vezéreinek már régen fáj, hogy a szabad világ újságírói nyíltan kritizálhatják nemcsak a saját, de a*szovjet blokk kormányainak intézkedéseit is. Az 1976-os UNESCO értekezleten Nairobiban, a Szovjet Unió képviselője javaslatot terjesztett elő, ezzel a szöveggel:“Az államok a saját hatáskörükben felelősek a sajtó, rádió és televízió nemzetközi vonatkozású hírszolgálatáért.” Ezt a javaslatot Nairobiban elutasították, de azóta az UNRSCO vezértitkára, a Szenegál Amadou Mahtar Mbou, részlegesebb javaslatot dolgozott ki. Ez a javaslat tele van nemes elgondolásokkal. Ilyen pl: “A hirterjesztő szerveknek tekintetbe kell venni a nemzetek, népek és egyének méltóságát, tekintet nélkül fajra,. nemre, nemzetiségre, vagy világnézetükre. Kerülniük kell minden uszítást, amely háborúhoz, erőszakhoz, gyarmatositashoz, a fajok, nemzetek, vallások közötti különbségek egymás elleni felhasználásához vezethetne.” Folytatás a következő oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents