Bőripar, 1896 (3. évfolyam, 1-36. szám)

1896-01-05 / 1. szám

HW m évfolyam • Jahrgang Budapest, 1896. január 5-én. Nr. 1. szám. ▼f BORIPAR {Ungarische ^isrbcr-ZciltincJ Első magyar-német bőripar- és kereskedelmi szaklap. Erstes ungarisch-deutsches Facbblatt für Leder industrie u. Handel. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. ** Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler” Erscheint am 5,15. u. 25. jeden Monats. Slöüzctési árak: Magyarország «s Austria j ^SZ ®Tre ^ 3 _ „. . . ) egész évre M. 12.— Németország • • • • ) g _ ,,, . , ) egész évre Frc 16.— Mas országok - • * ) fél 8 _ Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hir­detési ügynökségek által. Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetési dijak. — Inseraten Tarif. 7, oldal — 7, Seite . . . fl. 12.— Vj » — V« » • • • » Ij1 ’ I >/‘ ...............t­/8 » / 8 » * * * » * Abonnement Preise: Une,rD und Oesterreich { 8­Deutschlend . . . . > BfE; 'fc; ändere Länder . . . { ^ >|= Inserate werden aufgenommen: Inder Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasen- stein & Vogler. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Podmaniczky<utcza 5. Redaction u. Administration Magyar bőrkereskedők országos egyesülete. A legközelebbi választmányi ülés valószínűleg szombaton f. hó 11-én fog megtartatni; ezen ülésben a választmány az évi jelentést a még január havában megtartandó altalános közgyűlés részére fogja fogalmazni. A napirendnek egy másik pontját az alapítandó tudakozódási osztály szabályzatának tárgyalása fogja képezni. Miután immár okvetlenül szükségünk van saját helyiségre és annak felvételére február elseje éppen megfelelő terminus, ezen kérdés felett is, kell hogy dönt­senek s reméljük, hogy a választmány egy az elnökség által előkészített indítványt a berendezésre szükséges pénz beszerzésére el fogja fogadni. Több egyesületi tag kívánatéra ezentúl a választ­mányi ülés jegyzőkönyvével együtt az ülésnél megjelent tagok névsorát is fogjuk közölni. Landesverein ungarischer Leder­händler. Die nächste Ausschusssitzung dürfte Samstag den 11. Jänner abgehalten werden und wird sich der Aus­schuss in dieser Sitzung mit der Fertigstellung des Cassen und Rechenschaftsberichtes für die noch im Monat Jänner abzuhaltende General-Versammlung zu befassen haben. Einen weiteren Punkt der Tagesord­nung bildet die Berathung über die Geschäftsordnung der zu gründenden Informationsabtheilung unseres Vereines. Da wir nun unbedingt ein eigenes Local haben müssen und zur Aufnahme desselben der 1. Feber eben ein geeigneter Termin ist, wird auch diese Frage zur Entscheidung gelangen und wird der Ausschuss hoffentlich einem vom Präsidium vorbereiteten recht praktischen Anträge wegen prompter Beschaffung der zur Einrichtung noth wendigen Geldmittel zustimmen. Auf Wunsch zahlreicher Vereinsmitglieder, die wissen wollen, welche Ausschussmitglieder sich an den Berathungen betheiligen, werden wir von nun ab die Namen sämmtlicher zur Ausschusssitzung erschienenen Herren mit dem Sitzungsprotokoll veröffentlichen.

Next

/
Thumbnails
Contents