Búvár, 1935 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

ELŐFIZETÉSI AEA' EGÉSZ ÉVRE P 9-60 EGYES SZÁM] .ÁRA 90 FILLÉR MEGJELENIK HAVONKÉNT 1935. JANUAR SZERKESZTŐSÉG. . ÉS K^oáÉi'iVATAL- BUDAPEST, W" EGYETEM-UTCA 4 TELEFON : 85-6-17 I. ÉVF. 1. SZÁM A BÚVÁR KÖSZÖNTI AZ OLVASÓT A lexikon azt mondja : búvár az, aki víz alá merül, hogy ott koráll, gyöngy, boros­tyánkő és kagyló után halásszon, megalapozza a vízi építkezések cölöpéit, megvizsgálja a hajók vízalatti felületét, megkeressen elveszett tárgyakat, kijavítsa a horgonyokat, kipuhatolja a tengerfenék titkait. Új folyóiratunk, amelynek a BÚVÁR nevet adtuk, tovább megy : nevét a szó legtágabb értelmében értelmezi. Elvezeti az olvasót a tudásnak, igazságnak és képzeletnek arra a tág mezejére, ahol természetbúvárok lesik az élet, a világ titkait. Elvezeti olvasóit a korallok, gyöngykagylók és borostyánkövek színpompás világába, hogy rávilágítson az ezerarcú élet megannyi megnyilatkozási formájára. Segít a tudás cölöpéinek megalapozá­sában és arra törekszik, hogy széles körök számára tegye hozzáférhetővé mindazokat az igazságokat, amelyeket laboratóriumok csendjében, műhelyek kattogó hangzavarában, •Teánok mélyén, kórtermek magányában, a vegyész és fizikus, a technikus és földrajzi kplorátor, a népélet búvára és az életért harcoló klinikus és orvos kikutattak, kinyomoz­tak és megismertek. A nagy magyar Vátesz félve kérdezte egy emberöltő előtt : Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? A BÚVÁR kötelességének tartja szóhoz juttatni az új idők új dalait és írók és tudó­sok tollával, korszerű képek kapcsán megvilágítani a ma tengernyi problémáit. A rohanó Ma feleletet vár kérdésekre, amelyekre elsősorban a természetbúvárnak kell felelnie, még­pedig úgy, hogy az is megértse, akinek a tudomány nem kenyere. Csak szükséglete és szórakozása. A rádió antennája megváltozott idők dalait harsogja meghitt otthomfitkba: Az idő­gép kereke már nem is kattog : száguldva rohan és őrjít. * Talán soha úgy nem éreztem az elektromos szikra korának új melódiáit, mint a BÚVÁR előkészítésének lázas perceiben. Ezekben a napokban egy riport került a kezembe a világsajtó hasábjain. Scott és Black london—melbournei repülésének hatását szemléltette. A londoni lapok negyven percenként plakátokon közölték a legújabb híreket. A repü­lők hajnali 5-45 perckor szálltak le a melbournei repülőtéren. Két perc múlva a londoni szikratávíró már írásban közölte a részleteket. 6 órakor a pályaudvaron volt a Times külön kiadása. Délben Scott apja telefonon beszélt fiával és Londonban látták a mel­bournei készülék mellett álló diadalmas pilótát. Másnap valamennyi londoni mozi filmet vetített a melbournei érkezésről. Igaz, csak hét másodpercig pergett a film, de pergett — az első, szikratávírón továbbított filmfelvétel. A holland kormány pedig legott tíz Douglas- gépet vásárolt és üzembe állította a rendszeres ausztráliai gyorsrepülőgépeket. Az angol nagykereskedők gyorsabb repülőszolgálatot követeltek az angol postától. Az Imperial Airway és a Panamerican Airway két útvonalon rendszeres járatokat állított üzembe, amelyek nyolc nap alatt kerülik meg a földet. Az angol vasutak külön bizottságot küld­tek ki a vasúti közlekedés meggyorsítása érdekében. Alumíniumból épített áramvonalas kocsikat állítottak üzembe, hogy Londont 160 kilométeres óránkénti sebességgel köt­hessék össze a vidék nagy ipari központjaival. . . . Elindult két angol repülő és rekordjuk új iramot diktált postának, vasútnak, az egész életnek. Ezt a tempót, iramot, lendületet, ezeket a kapcsolatokat keresi a BÚVÁR új hangon, új eszközökkel és új illusztrációs technikával. Egyetlen célja : új rétegeket hódítani a magyar természettudományi művelődés táborába. A szerkesztő..

Next

/
Thumbnails
Contents