Drogista Közlöny, 1909 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-25 / 1. szám

Drog ista Közlömv A „DROGISTA IFJAK EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN HÓ KÖZEPÉN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: IV., IRÁNYI-UTCA 17., I. EM. Hivatalos óra csakis csütörtök este 8— 10-ig. Felelős szerkesztő: WIRTH KÁROLY. KIADÓTULAJDONOS: DROGISTA IFJAK EGYESÜLETE BUDAPEST. Levélcím : Főposta, postafiók 28. szám. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre ­.........................................:. 8 korona. Félévre ... ............................................4 korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Bérmentetlen leveleket nem fogad ■Ö: AjeGHlVÓ. A Progisfa Ifjak Egyesülete 1909. január f>ó 30-án szombaton, a „KafÍJoliKus Kör“ feljér- terrnében (IV., A)oTnár-utca 11. sz.) saját Könyvtár alapja javára Zártkörű Táncestélyt rendez, njelyre a t. Cirnet és n. b. családját tisztelettel njegfjivja A R£NP£ZÖSÉG. Szenjéíyjegy 2 Korona. Család-jegy 5 Korona. Kezdete 9 órakor. FelüífizetéseKet Köszönettel veszünK. JegyeK a njcgítivó előkutatása njelletf KapíjatóK: Irgang Káinján úrnál, iV., £gyefen)-ufca 11. sz. és a rendezőségnél. Kartscíjnjaroff Arnold Lux /H)iÍ>á1y Pejfsifs Károly PI5Z5LKÖKÖK: Moser Játjos Korifsáijszfyi Lajos fíeruda fíátjdor Rogáfsy Káinját).

Next

/
Thumbnails
Contents