A Munkaadó, 1931 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-05 / 1. szám

/a W TÜZELÉSTECHNIKAI \ZJr€.BMGL&SM. és építési r.t. GYÁRKÉMÉNYEK, KAZÁNBEFALA- ZÁSOK,IPARI KEMENCÉK,TÉGLA- ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK BUDAPEST VII. ARÉNA-ÚT 80. TEL. JÓZSEF 329*0^. C9;,; 00 dsMteszMtsg én klatíOfa:vnual i Budapsst, IV-, Irányi-«. 17. s Magyar Építőmesterek Hálában. Telefoni Aut. 833—08. ^Slflsoliósl érek i egész évre 16 pengő, félévre 8 pengő, c$e>gyedévre 4 pengő. Egyes szám éra 30 fillér. Hirdetés »qyha^áhos mEIflmétereor 30 M'ér „ARIST0S“ égetett téglával olcsóbban és jobban építhet, mint a közönséges téglával. Gyártja: SORG ANTAL ÉPÍTŐIPARI RT. göztéglagyára. Közp. iroda: X., Gergely-u. 8. Telefon: J. 480-79. Welvárd és Kutas! okleveles vnernoxu. VIII., Múzeum-krt 21. Telefon: Aut. 835-64 Kazánfalazás, Gyárkéményépftés, Kemenceépítós Magyar Vegyipari Gépgyár Rt. Telefon: József 390-07,399-08 ALAPÍTVA: 1807 Vasszerkezetek Ragacsnélküli Mindenféle lartányok, gazomelerek Útépítési gépek Budapest, X., Noszlopi-utca 1. sz. Vasszerkezelek iiTmniiiii'Ti|'H"H[i m pp MBFmimniriF—g; r m itt nmwjPTT wtm -ír szegecselt vagy hegeszteti kivitelben, vas­tetők és vasoszlopok, acélvázas építkezé­sek, vashidak, vascaissonok és vastartányok Útépítési gépek, lakatos- és kovács-fömeg- munkák, íalkötovasak és gerendaszereiések Elektromos- és aotogéekegesztés Öntöttvas vagy kov. vas géprészek és gépek, kazánok, füst- és vízcsövek Javítása, lenee- lyek, vasuii sínek, kereszteződések, ütközők Cs kerékpárok feltöltése és megmunkálása Megjelenik minden szerdán az összes versenytárgyalási hirdetményekkel CUSTObIS A LP HO N S Gyár­kémények Kazán­befalazások Kemencék Budapest, Kádor-u. 19 Telelőn: Aut. 120-07 ihaasiíSomogyií Fodor Béla és Fia vasszerkezeti gyára Budapest, V., Révész-utca 9 Telefon: 900-36 HEINICKE H. R. MÁRKUS LAJOS I VAS SZERKEZETEK GYÁRA RAG-ACSNÉLKÜÜ ÜVEGTETŐK ÉS FELÜLViÚGÍTÓK rkezetek Felelős szerkesztő: fARKAf KIKÉ QYÁRKEMENYEPÍTES KAZÁNBEFALAZÁS KEMENCEÉPtTÉS Budapest, V., Wekerle Sándor-utca 24. Telefon: Autommta ite—SÜL SL MŰKŐMUNKÁK KÖVEZÉS, ÚTÉPÍTÉS FUNDAMENTUM anyagkereíhedelmí r. t. Budapest. IX.. Ráday-u. 22. Tel.: Aut. 853-54 Krayer Lakk, Festék KRAYER E. ES ISA Budapest, V. Váci-út 34 TtUlsn; LipSt »05—70 li »05—77 Mész- és Műhabarcs Árusító Rt Budapest, V. kor., Géza-utca 4. sz.; forgó pó1 MUNKAADÓ Kiicimilii/ Mimii is kiívíiiiii hktiiii A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVESMESTEREK ÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ« SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents