Az Illatszerész, 1936 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

1. szám AZ tlUTSZfRÍSZ 5. oldal á-bé-cé borotvapengék kedvezményes árusítása Az á-bé-cé borotvapengegyár a mai nehéz gazdasági viszonyod között rendkívül nagyarányú kedvez­ményben óhajtja úgy a kiskereskedői, mint viszonteladói vevőkörét részesíteni s ezért a következő ajánlatot teszi: I. RENDELJEN: 300 drb á-bé-cé/Super Luxus, v. Egvélű pengét drb.-ként 18 filléres árban vagy 300 drb á-bé-cé/Luxus, kék Luxus, o.08% pengét drb.-ként 16 filléres árban vagy 300 drb á-bé-cé/Arany, Ezüst pengét drb. ként 14 filléres árban vagy 300 drb á-bé-cé/Hármas pengét drb.-ként 10 filléres árban vagy 300 drb á-bé-cé/Csoda (vastag v vékony) pengét drb.-ként 6 filléres árban s a gyár szállít Önnek fenti mennyiségek áráért 420 darabot (40% árurabatt) II. RENDELJEN: fenti minőségekből 1000 drb-ot, s a gyár szállít 1000 drb penge áráért 1600 darabot (60°/0 árurabatt) III. RENDELJEN: fenti minőségekből 5000 drb-ot, s a gyár szállít 5000 drb penge áráért 9000 darabot (80% árurabatt) Az ajánlat nem külön-külön minőségekre vonatkozik, hanem kivéve a Csodapengét, a jelzett mennyiség keretén belül tetszés szerinti minőségből is rendelhető. Minden rendelést közvetlenül a gyár részére kell feladni. FONTOS: Az ajánlat visszavonásig érvényes, utána ismét a régi gyári árak lépnek érvénybe. A gyárnak ezen aján­latával nem az a célja, hogy a jelenleg érvényben levő piaci és beszerzési árakat lerontsa, hanem, hogy nb. kis­kereskedői és viszonteladói vevőkörének nagyobb haszonkulcs mellett tetemesebb kereseti lehetőséget nyújtson. Ne feledje el, hogy egyetlen borotvapengénél sincs olyan kereseti lehetősége, mint amilyent az á-bé-cé borotva­pengegyár jelen ajánlatával nyújt. á-bé-cé borotvapengegyára, Budapest, VC * + \J VII., Thököly-út 25. Telefon: 38-9-83 MÉSZÁROS Az abesszin illatanyag:: a cibet Az olasz—abesszin háború az egész világ érdeklődését Abesszínia felé irányította. Az illatszergyártás sem maradt érin­tetlenül a háborús események következtében, m.ert Hailé Sze- lasszié országából jön az illatrögzítők legfontosabbikának egyike: a cibet. Igaz ugyan, hogy Abesszínián kívül Keletindia, a Molukkok és Fitippini-szigetek szállítanak a világpiacra cibetet, azonban csak kisebb mennyiségben. A cibet, vagy mint Abesz- sziniában mondják „szebbai“ Dzsimma és Vollaga tartomá­nyokban pedig «kekempté» a cibetmacska mirigyváladéka. Ez a mirigy egy bő, kettős tartály, amely a cibetmacska alfele és ivarszerve között van. Abesszínia délnyugati tartományainak Halfának, Vollagának és Limmunak a bensziilötted a macskákat ketrecekben tartják és van olyan közöttük, aki 200 állattal is bír. A macskákat, hogy minél nagyobb váladékot adjanak, tejből, vajból és lisztből álló kásával etetik. Minden 9 napban szaru­ból készült kanállal a mirigyet kikaparják és körülbelül lk—% okiét anyagot nyernek. (Egy okiét egyenlő egy Mária Terézia- tallér súlyával = 27.7 g). A cibetmacskák táplálkozása szerint a nyert cibet sötétebb vagy világosabb, az utóhbi az értékesebb minőség. A terméket állati szarvakba öntik, amelynek súlya körülbelül 50 okiét. A tennél ékel keletre, Adenba, vagy Dzsibu- tin át Európába exportálják. A dzsibutii nyílt piacon rendsze­rint nagy mennyiségű cibet kerül eladásra, azonban a vásárlás­nál hihetetlen vigyázattal kell eljárni, mert úgy a termelők, mint a kereskedők vaj, juhfaggvú, vaspor és más anyagok hozzáadá­sával erősen hamisítják. A cibetet, ezt az értékes illatalapanyagot, nagyobbrészt Franciaország, Anglia és Amerika illatszergyárai használják fel. A cibet kenőcsszerű puha massza, amelynek a szime az állat táp­lálékától függ, a szaga kellemetlen, hasonló a pézsmához, vizeletszagú, íze erős és keserű. A cibet éppen úgy mint a mosusz és ámbra, fixálószer, a cibet nehéz szaga más illatok rögzítésére alkalmas, ezt már az ókorban is tapasztalták, amikor cibetet használtak iilalosílásra. A cibet alkatrészei zsiradékokon kívül illóolajok is. A cibetet vazelinnal és talkummal is hamisítják. A talkum hozzáadása erősen emeli annak hamutartalmát, míg a vazelin jelenléte alkoholkivonat és éterkivonat útján állapít­ható meg. Újabban banánkivonatot is használnak hamisításra. Tudományos kutatások alapján megállapítást nyert, hogy a cibet főalkatrésze a skatol és egy keton, amelyet «betonnak hívnak és amely 32° C mellett olvad, forpontja 145° C. A cibet körülbelül 3% cibetont tartalmaz. A természetes cibet ára igen magas, az ára kg-ként körülbelül (100 és 2200 P. Az olasz—abesszin háború következtében nagyon csekély mennyiségek állanak a (világpiac rendelkezésére és ezeket a mennyiségeket igen nehéz az európaszerte ismert behozatali és devizanehézségek következtében megszerezni. Az éterikus olajok és mesterséges illatanyagok gyártói már nagyon régen azon fáradoznak, hogy a természetes cibetet valamivel pótolják, meg is kísérelték, azonban teljesen pótolni nem sikerült. A természetes cibettinktúra előállítására 30 g cibetet lom­bikban egy liter szesszel öntenek le, 70° C vízfürdőn több órán át melegítik és közben felrázzák, azután hűvös helyre helyezik. Jelentékeny ülepedés marad, amelyet leöntenek és a maradékot filtrálják. Ä filtrálás közben fennmaradt részt még szesszel ki lehet lúgozni. Az ilyenmódon előállított tinktúrából megfelelő mennyiséget a kész illathoz, vagy a szappan illatosításához használt parfőmolajhoz adnak. DO NUí A Hőléggel vulk. gumióvszer. — Több éven át raktárképes — Kapható: Iransparens gyöngyselyem kivitelben. — A Donna jfnml kellemes illatú, lehelet könnyű és feltétlenül meghízható. A dobozokban levő bonok biztosítják vevő­körét. olcsóbbá teszik az árut. Continental Gnmlgryílr vezérkcmnselete: Budapest. V., Arany J. u. 16

Next

/
Thumbnails
Contents