Iparegészségügy, 1914 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

XIII. évfolyam. Budapest, 1914. január 1. Bäuzw .UnnSÍA, AZ IPARI, KERESKEDELMI ÉS MEZÓOAZDASÁOl szociális törekvések közlönye Megjelenik minden hó «la«ión ós tizenötödikén. : Előfizetési ár: l Minkásblzteslfás c. melléklettel eiyttt évre 20 korona DR. Felelős szerkesztő NAGY BÉLA Szerkesztőség és kiadóhivatal VII., Rottenbiller-utca 35. sz. = (Damjanich-utca sarok.) = Ipari mérgek. VII. «72)75 7. Acrolein. Az acrolein (C2HsCOH) tiszta állapotban szín­telen folyadék, amelynek égető ize és nagyon szúrós szaga van. Az acrolein szaga annyira jellegzetes, hogy azt min­denki azonnal felismerheti. Az a kellemetlen szag, amely akkor üti meg az orrunkat, amikor a tej forralás alkal­mával kifut a takaréktüzhelyre, az acroleintől származik. Az akrolein mindenkor létrejön, valahányszor glycerin vagy zsir erősen hevittetik viznek hiánya mellett, létre­jön tehát, ha a konyhában kifut a zsir. Az acrolein szagát érezzük akkor is, ha elfujjuk a faggyúgyertyát. Azon iparágak, amelyekben az acroleinnel való mérgezésnek lehetősége fenforog, a következők: zsirok és zsírtartalmú anyagok száraz utón való hevítésénél, tehát például csontfőzőkben, viaszosvászon- és linóié; gyárakban, gyantár (firnász) főzőkben, faggyuo], ban, szappangyárakban (a kénsav elszappa és stearinsavgyárakban. Az acrolein a szervezetbe gőz alakjába szerveken és a nyálkahártyákon keresztül. |jg£jicr gőzök nemcsak a légutaknak, hanem a sze hártyáját is nagyon erősen izgatják és olya: hoznak létre, amely rendszerint igen hosszadalmas folyású szokott lenni. A mérgezett egyénnek zése van a torkában, a szeme ég, könnyezik, kTHMár tyahurut lép fel. A súlyosabb mérgezési esetek arány ritkák. Enyhébb mérgezések gyakran jelentkeznek szakács­nőknél is, akiknél a most leirt tüneteken kívül köhögés, hörghurut észlelhető. gyártásánál, a fémfonalak előállításánál és végül a viaszos­vászon gyártásánál. Az amylalkohol gőzei legelső sorban is ideges tüne­teket hoznak létre. A megmérgezett egyén arról panasz­kodik, hogy nyomást érez a fejében, fáj a feje, szédül, rosszul van, elfogódott és meg van zavarva gyomrának a normális működése. Mindezen tünetekhez még szív­dobogás is szokott csatlakozni. 9. Pyridin. A pyridin (C6HBN) színtelen és nagyon jellegze­tes szagu folyadék, amely gőz alakban a légzési utakon keresztül jut a szervezetbe, felvétethetik azonban folya­dék alakjában is a kar- és kéz .bőrén át. Előállítása kőszén és csontkátrányból történik. Mérgezésre alkalmat szolgál­tathat a denaturált spiritusz használatánál, amennyiben a spiritus denaturálására methylalkoholt és pyridint szoktak igénybe venni. Minthogy pedig a pyridin aránylag kevésbé ^jrgező hatású, a denaturált spiritussal dolgozó munká- /soknál fellépő mérgezési tüneteket rendszerint a methyl-^ álbahöí rovására szokták Írni. 'A fámegmunkáló munkásoknál, az aranyozóknál és lapgyártóknál fellépő ekzemákat a pyridin hatásának omiliatjuk. AiBjridin súlyosabb esetekben kifáradási érzést, ya<j,tsalgot, álmosságot, szédülést, hányást, főfájást, ájulást.jfeszketést, nehéz légzést, görcsös rángatódzást és ÄÄz. 10. Chlór (Cl). 8. Amylacetat. Az amylacetatnak az ipari mérgek sorában csak annyiban van fontossága, amennyiben a Zapon nem egyéb, mint celluloidnak amylacetatban (C6 Hu C H8 C 02) és acetonban való oldata. Az amylacetat gőz alakjában vétetik fel a szervezetbe, a légzési utakon keresztül. A Sommerfeld—Fischer- féle lajstrom szerint a Zaponlakk mint bevonó szer, használtatik fémáruk- és ékszerek készítésénél, továbbá a villamos izzólámpák A chlór sárgás vagy sárgás-zöldes szinü, átható, nehéz és fojtó szagu gáz, amely vizben zöldessárga szinnel oldódik. Újabb idő óta gömbökben folyékony állapotban is kapható a kereskedelemben. Vigyázatlan bánásmód ezen gömbökkel könnyen idézhet elő heveny chlórmérgezést. Egyébként pedig a heveny chlórmérgezés nem igen gyakran fordul elő, aminek oka abban rejlik, hogy a chlórnak már legcsekélyebb mennyisége is olyan nagymérvű szorongási érzést okoz, hogy a megtámadott egyén a legnagyobb sietséggel igyekszik kimenekülni a veszélyes légkörből. Böhm 1880-ban 11 heveny chlór- mérgezésről emlékezik meg, amelyek közül 10 halálosan végződött. Festékek és lakkok megbízható, szolid és olcsó beszerzési forrása KRATER E. ÉS TÁRSA, BUDAPEST festék-, keneze és lakkgyára — Cs. és klr. udvari szállítók Főraktár és iroda : Ó cs. és kir. Fensége, József főherceg udvari szállítója. V. Váczi-ut 34. * m. kir. államvasutak, állami gép- és vasgyárak, az ,Kray«r festék udvar". összes waggongyárak, Budapest főváros szállítói.

Next

/
Thumbnails
Contents