Kelmefestő Ujság, 1935 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-02 / 1. szám

6 XII. évfolyam. Budapest, 1935. január 2. 1. szám KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA ö A BUDAPESTI HEEME-, FONALFESTŐK ÉS VEGYTISZTÍTOK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA ® Szerkesztőség és kiadóhivatal Bpesf, Vili, Nagytemplom u. 11 Telefon : J. 35-8-81 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó: HEGEDŰS IMRE Hirdetések ügyeben felvilágosítás: Budapest, VIII, Hunyadi u. 43. Telefon : 43-6-79 Merkantil-nyomda Laptulajdonos: a KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ- ÉS VEGYTLSZt ITÓ Előfizetési díj évi 10 pengő. Segédeknek évi 6 pengő. — Egyesületi tagok MESTEREK ÖLSZ. EGYESÜLETE a lapot tagsági díjuk fejében kapják. 1935 Elmúlt egy év. ÁtiéptünK egy új esztendőbe. Az új esztendő új reményeket ébreszt bennünk azzal, hogy ez az esztendő talán job­bakat és szebbeket rejteget magában részünkre, mert a múlt esztendőben táplált remé­nyek nem hozták meg részünkre mindazokat, amire szükségünk lett volna. De azért nem szabad elcsüggednünk, bízni kell egy jobb jövőben, mert a esüggedés, ha uralkodik felet­tünk, lehanglottá tesz bennünket és az ily esetben a ránk várakozó feladatokat nem tudjuk megoldani és elvégezni, már pedig az élőkre mindig feladat vár. Ezen feladatok és munká­latok elvégzéséhez az Egyesületünk, valamennyi tagjainak és kedves, családjuknak úgy­szintén minden olvasóinknak, hirdetőinknek és lapunk barátainak ezután kívánunk boldog újesztendőt! Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazon kartársainknak, akik a múltban lapun­kat szives tanácsaikkal és közleményeikkel támogatták. Továbbra is kérjük jóindulatukat. VEZETŐSÉG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents