Magyar Vaskereskedő, 1907. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1907-07-07 / 27. szám

Elmozdithatá gázfejlesztő ízzé lámpák Igen szép fehér fénynyel. Robbanás kizárva. Gázfejlesztő telepre és csővezetékre szükség nincs. Villamos- és légszesz-világitás hiányá­ban nélkülözhjjflen. Építési lámpák, szeles-, szabályozó- és viharégővel. Fali karok, függő­lámpák, lyrák, csillárok és laternák, legalkal­masabb gyártelepek, szállodák és egyéb helyiségek, valamint utczák világítására. Gazolin^ és petróleum-fáklyák. Legjutányosabb árakon szállít: KECSKEMÉTI ÁRPÁD BUDAPEST, VII., KERTÉSZ-UTCZA 43. (Király-utcaa sarkán ) Telefon (interurban) 71—55. Boehm Gerson és Rosenthal gyári czég --------kizárólagos lerak ata.-------­franci Ä. Jterra. és fiai <83* BUDAPEST«» V., VÁCZI-üT 6. (Franki vasudvar). C8S3> <&> BÉCS C0S5> <£&> 2/1 RUEPPGASSE 11, Vas- b írczárn-nattyKeresHed$H­2 Ж SS EH PR ХЯ ÎÇ3 5? se KirdctéscH felVétetneK a DEMJÉN IGN. Műszaki Fém- és Pléhczikkek Gyára. Gyár és iroda : Budapest, Vili.,- Magdolna-utcza 14. Demjén-féie {gy darabból préselt felVonóserlegcH aczélpléhböl, minden óiéira, bármily alak nagyság és vas­tagságban préselve, feketén vagy duplán ónosva. Figyelmeztetés 1 Minden felvonóserleg bejegy­zett gyári védjegyünkkel van ellátva, melyre különösen felhívjak as érdekeltek figyelmét. ^ArjegyzéketJilvánatMLj>érmentve^^J Hzenes Ignác Csavargyár BUDAPEST VI., Lehel -utcza 28. Telefon 440. Gyárt : csavarokat, szegecse­ket és facon-részleteket vas-, aczél-, sárga- és vörösrézből a gépgyártás, electrotechnika, közlekedési eszközök stb. te­rén előforduló szükségletek számára. Sörgönyczim : Whitworth, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents