Papír és Írószer, 1937 (17. évfolyam, január-április / 1. évfolyam, 1-17. szám)

1937. január

Budapest 1937 január. A MAGYAR PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bp. V., Sas ucca 29. I. 56. Tel: 22-5-29. 1 Szerkesztő: Dr. FELEKY LÁSZLÓ. I Előfizetési díj egy évre .. 12 pengő. A MAPIOSz tagjai részére díjtalan. |^<^C8<»<§<^cK8QSct<S<^aK®CSOKSCSaK§oS<v Rigler József Ede PAP1RNEMÜGYÁR R. T. '"Ili BUDAPEST, VI., RÓZSA UCCA 55. SZ TELEFON 1-234-70. flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH r Chroma | Magyar Áltaffnos Papíripar 1 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST. Gyár és központi iroda: X., Füzér ucca 37-39. Telefon: 148—3—18, 149—1—14. I Adler és Szigeti PAPÍR ES ÍRÓSZER NAGYKERESKEDÉS $ j! I VIL, Kertész ucca 35. jí TELEFON 140-8-13 ALAPÍTVA 1907 I M01RET F.ODON R.T. ÜZLETIKÖNYV, IRATRENDEZŐ ÉS ISKOLACIKK GYÁRA BUDAPEST, IX., KÖZRAKTÁR UCCA 24 TELEFON 187-7-03 1 ichier János PAPÍRÁRU—GYÁRA Gyárt: Minta értéknélküli táskákat, bérkifi­zetési borítékokat, mag-, fűszer-, tea-, kávé- és cukorka- TnDv ,- _r zacskókat. IUKV. w VEDVt. Bérmunkák jutnyosáron, gondos kivitelben Budapest, VI., Ó ucca 37. á Tel.: 129—748. Karlotékjelzö lovasok gyára írógépszalag, cars bon, indigó, és stem cilpapir, bélyegzőé párna és festék újból kapható Magyarországon PICO“ 55 írógépszalag, indigó és carbonpapirgyár k. f. t. VI., Erzsébetstér 13. Telefon: 1—803—11. Jövedelmét fokozza, ha minta-zacskóit AESCULAP papirüzemnél Budapest, II. Margitrakpart 54. Tel.: 1-507-74, szerzi be. Piros, fehér, zöld plakát-papir papir-szalag papirzászló lampion Alfa papirüzem Rt. Budapest, VII, Kisdiófa u. 1 UNKE JOCHHEIM Magyarországi vezérképviselö PallosKomél , BudapestV. Nádor u.13 Telefon : 1-247-84 I I PAPIRÁRUGYÁR R.T. KERTÉSZ M. MÁRK Budapest, VII, Akácfau. 10 TELEFON 1-405-18 GÁRDONY KAROLY Hugó Albert Schoeller G. m. b. H. Feinpapierfabrik, Düren (Rheinland) F. Soennecken, Bonn, magyarországi képviseletei. Lerakat: GÁRDONY és FENYVESI képeslapkiadó vállalat VII., Kertész ucca 43. Telefon 1-367-91 Monopol rajzpapírok, Vampyr itatós Paus- és vázlatpapírok. Soennecken gyűrűs jegyzőkönyvek. (Ringbücher), Schablonok. Mindennemű képeslapok nagy válasz­tékban. — Pólya Tibor képeslapok! ÍRÓGÉPSZALAG m TARTÓS ANYAG!JÉ m TISZTA ÍRÁSI ÉI gyártja jVfjjiLER TESTVÉREK RZ írarker" Mindennemű töltőtollak javítása jótállás mellett Klein Hermann L Budapest, VI, Próféta ucca 7. Tel. 1-141-37

Next

/
Thumbnails
Contents