Rádió Technika, 1939 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

RADIO TECHNIKA M Ü S Z A KI F O L Y Ó 1 R A T SZERKESZTIK: 3 OVITZA GYÖRGY ÉS MOLNÁR 3ÁNOS ÚJÉV Ha az ujesztendő küszöbén visszatekintünk az utóbbi három évre, amely a R á di ó T e eh ni ka születésétől máiy eltelt, akkor megelégedéssel kell megállapítanunk, hogy munkánk nem volt hiábavaló és hogy pozitív eredményeket könyvelhetünk el. Mik ezek a pozitív eredmények? Elsősorban is olvasótáborunk megnövekedése. Ez a növekedés állandó jellegű és jogos az a reményünk, hogy a jövőben sem fog alábbhagyni. Másodsorban eredménynek kell elkönyvelnünk, hogy lapunk nívója emel­kedett. Természetes, hogy a kezdőkről nem volt és nem is lesz szabad megfeled­keznünk, tehát a nivóemelés nem lehet általános. Olyan leírások, cikkek és ismertetések, amelyek a műszakilag kevésbé képzett olvasót is érdeklik és ezek részére is hozzáférhe­tők, a továbbiakban is napirenden lesznek, de emellett nem fogunk a képzettebb olvasók igényeiről sem megfeledkezni. Ez a kívánság örvendetes módon, már eddig is megnyilvá­nult és éppen ennek tulajdonítható lapunk nívójának emelése. A rádiótechnika szédületes iramú fejlődését nemcsak az amatőrök, de a hivatásos rádiósok, főleg a kisiparosok csak a legnagyobb nehézségek leküzdésével tudják követni. Sajnos, ebben a lélegzetet elállitó versenyben igen-igen sokan elmaradnak. Ennek oka az, hogy a legtöbb rádiósnak egyszerűen nem áll módjában tudását bővíteni és a rádió- technika állandó fejlődését késedelem nélkül követni. Ezen csak állandó előadás­sorozatok segíthetnének, vagy pedig a haladásra, a változásokra azonnal reagáló szaksajtó. Itt jut szerep a Rádió Technikának, amely ebből a munkából ki is veszi részét. Tanfolyamunk rovata a rádiótechnika egész anyagát felöleli, elején az elemi kérdésekkel is foglalkozik és igy a kezdőknek is módot nyújt arra, hogy ebbe a szakmába bedolgozzák magukat, llymódon a Rádió Technika teljes sorozata egyelőre szak­könyvet is pótol, amilyen jelenleg magyar nyelven nem kapható. Az újdonságokkal pedig állandóan időszerű cikkeink foglalkoznak, úgyhogy, aki tanulni akar, az a Rádió Technikából tanulhat! Sőt állíthatjuk, hogy nálunk jelenleg egyedül a Rádió Technika nyujt módot arra, hogy az érdekeltek, — akár kenyérkereset céljából, akár pusztán érdeklődésből, gyönyörűségből is, — a rádiótechnika tudományának zeg-zugos útvesztőjében eligazodhassanak, azt megismerhessék és újonnan felfedezett mesgyéit megbízható ciceroneval végigjárhassák. Ma, amikor komoly szaktudás nélkül nem lehet rádiókészülékeket szerkeszteni, építeni, de még csak javítani sem, a hivatásos rádiósoknak létérdeke, hogy minél többet tanuljanak. Ehhez baráti segédkezet nyujt nekik a Rádió Technika. Az időknek és az említett körülményeknek megfelelően, most nemcsak boldog ujesztendöt kívánunk olvasóinknak, hanem egyúttal olyant is, amely szorgalmas és eredményes tanulásban telik el.

Next

/
Thumbnails
Contents