Rádió Technika, 1939 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

RADIO TECHNIKA M Ü S Z A KI F O L Y Ó 1 R A T SZERKESZTIK: 3 OVITZA GYÖRGY ÉS MOLNÁR 3ÁNOS ÚJÉV Ha az ujesztendő küszöbén visszatekintünk az utóbbi három évre, amely a R á di ó T e eh ni ka születésétől máiy eltelt, akkor megelégedéssel kell megállapítanunk, hogy munkánk nem volt hiábavaló és hogy pozitív eredményeket könyvelhetünk el. Mik ezek a pozitív eredmények? Elsősorban is olvasótáborunk megnövekedése. Ez a növekedés állandó jellegű és jogos az a reményünk, hogy a jövőben sem fog alábbhagyni. Másodsorban eredménynek kell elkönyvelnünk, hogy lapunk nívója emel­kedett. Természetes, hogy a kezdőkről nem volt és nem is lesz szabad megfeled­keznünk, tehát a nivóemelés nem lehet általános. Olyan leírások, cikkek és ismertetések, amelyek a műszakilag kevésbé képzett olvasót is érdeklik és ezek részére is hozzáférhe­tők, a továbbiakban is napirenden lesznek, de emellett nem fogunk a képzettebb olvasók igényeiről sem megfeledkezni. Ez a kívánság örvendetes módon, már eddig is megnyilvá­nult és éppen ennek tulajdonítható lapunk nívójának emelése. A rádiótechnika szédületes iramú fejlődését nemcsak az amatőrök, de a hivatásos rádiósok, főleg a kisiparosok csak a legnagyobb nehézségek leküzdésével tudják követni. Sajnos, ebben a lélegzetet elállitó versenyben igen-igen sokan elmaradnak. Ennek oka az, hogy a legtöbb rádiósnak egyszerűen nem áll módjában tudását bővíteni és a rádió- technika állandó fejlődését késedelem nélkül követni. Ezen csak állandó előadás­sorozatok segíthetnének, vagy pedig a haladásra, a változásokra azonnal reagáló szaksajtó. Itt jut szerep a Rádió Technikának, amely ebből a munkából ki is veszi részét. Tanfolyamunk rovata a rádiótechnika egész anyagát felöleli, elején az elemi kérdésekkel is foglalkozik és igy a kezdőknek is módot nyújt arra, hogy ebbe a szakmába bedolgozzák magukat, llymódon a Rádió Technika teljes sorozata egyelőre szak­könyvet is pótol, amilyen jelenleg magyar nyelven nem kapható. Az újdonságokkal pedig állandóan időszerű cikkeink foglalkoznak, úgyhogy, aki tanulni akar, az a Rádió Technikából tanulhat! Sőt állíthatjuk, hogy nálunk jelenleg egyedül a Rádió Technika nyujt módot arra, hogy az érdekeltek, — akár kenyérkereset céljából, akár pusztán érdeklődésből, gyönyörűségből is, — a rádiótechnika tudományának zeg-zugos útvesztőjében eligazodhassanak, azt megismerhessék és újonnan felfedezett mesgyéit megbízható ciceroneval végigjárhassák. Ma, amikor komoly szaktudás nélkül nem lehet rádiókészülékeket szerkeszteni, építeni, de még csak javítani sem, a hivatásos rádiósoknak létérdeke, hogy minél többet tanuljanak. Ehhez baráti segédkezet nyujt nekik a Rádió Technika. Az időknek és az említett körülményeknek megfelelően, most nemcsak boldog ujesztendöt kívánunk olvasóinknak, hanem egyúttal olyant is, amely szorgalmas és eredményes tanulásban telik el.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents