A szikvízipar, 1931 (6. évfolyam, 3-12. szám)

1931-03-01 / 3. szám

4 A SZIKVIZIPAR Nincs ok a csüggedésre. Fáradhatatlanul küzd a jó rendeletért a két szikvíz- szövetség s velük harcolnak a rokonszakmák.-— A szikvízipar tudósítójától, •»— Itt van az új szikvízrendelet tervezete. Nem verjük félre a harangokat, nem kiabálunk tü­zet, holott a tervezet több pontja határozottan sérelmes, mert megbolygatja a szikvíztermelést és szinte intézmé­nyesen állandósítja a nyugtalanságot, amely ma is sor­vasztja a szakmát. A szikvízkészítők országszerte most fegyverkeznek az új szikvízkampányra, most adják fel megrendeléseiket, most egészítik ki üvegkészleteiket és ez a munka igen nagy gondosságot, a helyzet, a gazdasági viszonyok igen alapos megítélését követeli meg. Ebben a készülődésben hideg fejjel, logikusan, nyugodtan, hogy ne mondjuk izgalommentesen kell minden egyes szikvíz- iparosnak számvetését megcsinálnia. Ez ma a legfonto­sabb dolog., A szikvíziparosságnak azonban sok jó oka van aggodalommal tekinteni jövője elé, mert a rendelet- tervezet néhány pontja súlyos fenyegetést tartalmaz. Féle-' lemre, rettegésre, letargiára azonban nincsen semmi ok. Azért él, működik, dolgozik a két szikvíz- szövetség, hogy éppen a baj, a veszély napjai­ban résen álljon és minden rendelkezésére álló eszközzel és erővel, az igazság és a jog éles fegyvereivel küzdjön a szikvíziparosság egzisz­tenciájáért, a termelés nyugodt, zavartalan meneteléért. Mi csak egyetemleges felsorakozást, a szakma egy­séges támogatását kérjük, — de ebben bizonyosak is va­gyunk. A szikvíziparosság teljes tudatában van annak, hogy érdekképviseletei megteszik kötelességüket. A két szövetség vezérkara, élén Dr. Szondy Károllyal és Süsz Ödönnel, a legnagyobb odaadással és remélhetően teljes sikerrel folytatja a felvilágosítás, a meggyőzés munkáját, hogy a rendelettervezet súlyosan sérelmes pontjait a ke­reskedelmi minisztérium, a közegészségügy kívánalmai­nak, a tulajdonjog követelményeinek és az egyenlő elbá­nás elvének megfelelően megváltoztassa és uj szabályokba öntse. A hála és az elismerés szavaival kell megemlékezni a szikvíziparág ama fegyvertársairól is, akik szintén egy vonalban harcolnak a rendelettervezet sérelmes pontjai ellen. Elsősorban szólni kell a szifónos szakmáról, amely, miután szintén felismerte a rendelettervezetben rejlő ve­szélyeket, kitünően megindokolt memorandummal fordult a kereskedelmi miniszterhez, hogy a két szikvizszövetség memorandumában kifejtett meggyőző érveket alá­támassza. A szénsavszakma is segítségére sietett bajbajutott rokonszakmájának. Memoranduma, amely már ott van a kereskedelmi minisztérium kezében, világos okfejtéssel tárja fel a szikvízrendelet hibáit és hiányosságait. Még az ásványvizszakma sem nézi ölhetett kezekkel a rá is leselkedő végzetet. Szintén egy csatasorban harcol a szikvíziparággal, a tankveszedelem ellen, sőt a képesí­tésért is. Semmi ok sincs tehát a csüggedésre, semmi ok sincs arra, hogy a szikvíziparosság fejvesztetten nézze a dolgok alakulását. Olyan hatalmas erővel vonult fel elsősorban a két szikvizszövetség, de a szifónos szakma, a szénsav­szakma, az üvegszakma, sőt még az ásványvízszakma is a rendelettervezet fenyegető pontjai ellen, hogy teljes bizton­sággal lehet remélni a kereskedelmi minisztérium ked­vezőbb, méltányosabb, iparpártibb döntését. Minden szódagyáros tudja, hogy a „Salgói” málnaszörp a legzamatosabb. Épúgy országszerte elismertek üdítő gazőz-szörpjeink, mert állóképességük határtalan, ízük és zamatjuk kiváló, áruk a legolcsóbb. Kérje legújabb Salgói málnaszörp és üdítőszörp árjegyzékünket. 30-féle gazőz-szörpből ingyen minta. Művészi címkék és nyakszalagok nagyobb mennyiség vételénél ingyen. Elragadó reklámplakátok ingyen. „Salgó“ likőr- és Filmgyár Salgótarján*

Next

/
Thumbnails
Contents