Textil-Ipar, 1936 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1936-01-17 / 1. szám

Qj) в S' IX. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1936. január 17 ÁLLANDÓ MELLÉKLETEINK: „A DETAILISTA“ „MAGYAR TEXTILTECHNOLOGUSO« LAPJA „A KÖTSZÖVÖ“ Előfizetési ár: egy évre 24 pengő. Hirdetési dij: 1*Dm sor 85 %i-es hasábszélességben 50 fillér, 65%i-es hasábszélességben 40 fillér. FŐSZERKESZTŐ Dr.RADÓ GÉZA Telefonszámaink: 28-2-70 és 16-1-86 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Hunyadi-tér 7. szám SZERKESZTŐ RADÓ BÉLA ШКА VÉDJEGYŰ gépkStő-, és kézi тяпка fonalak, mindennemű testeit kézimunkák, OMC és CB áruk állandó nagy raktára. ADLER BERTALAN Budapest, IV. Károly király-ut 4. Telefon: 89-1-08 UolősoL figyelmébe! Elismert kitűnő minőségű és festésű iLsio la. gepuovo gyapjú vigogne! vilá lona laltaf é# • r agpiaci napi áron FARAGÓ ANTAL fonalnagykereskedö BUDAPEST, KÁROLY KIRÁLY-UT 1. I. EM. TEL.: 35-3-63 ■■ • л ?. ‘ HAZAI CÉRNAGYÁR RT. KÁBEL, felsőszál fonalát vegye ögvdemüre EHÉRDEMÜRE ARANYEGYPT TELEFON: 96-4-80 Vastona I KBtőtonat Per lé fonal Leszüvőlonat Felvetőfonal TSmőpamut Horgolópamat Kézimunka gyapjulonalak T űrkén wo Ile zefir fonal Eakimo férfi- és női- pullover részére Griinadler kesztyűfonal Plan sportfonal Schmetterling la gyöngy zefir Gelbadler la 4-águ gyapjúi onal Schütter és Társa г, I. Budapest, VII. R ó n a - a. 95. 'U8 selyem és tcxialSparl ffienes István-mechanikai sxöuögyáA Újpest OCiAáJy -U. J4-76 FLOR FONALAK-at PAMUTFONALAK-at cérnázva, mercerizálva, perzselve Selyem, és m,űselyent keltnek. GROSSMANN fonal- és textilfestögyár BUDAPEST, VI. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚT 48 SZ. Mindenfajta kődiógombot, csontgombot gyárt QOnBnÜVEK RT. Budapest, V. Bálvány-u. 22.1. em. Tel.: 27-6-14 PERLESZ SÁNDOR fCLYCMMARHNYA KÖTSZÖVÖGYÁR R. T. Pesterzsébet. Telefon: 41-2-88 BEIT1EB sAhbor Fia zsinór-, gomb-, gumiazalag- éa paszományáruk gyártása Budapest, VII. Kaalncay-utea IS TELEFON: 86-2-20 ALAPÍTVA: 1807 gyártása eutorasSvelek, Szőnyegek, Kertiabroszok ÁRDÁi SZÖVŐIPAR Budapezl, Vili. Tretort-u. 7. О Tel.: 40-3-79 JFONALKIKESZITO R. T. ^Budapest, VII. Telep-u. 43. Telefon: 97-8-40 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN

Next

/
Thumbnails
Contents