Unio - Sütőiparosok Lapja, 1936 (36. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

1 [П\ nvio W39f; XXXVI. évfolyam 1. szám Budapest, 1936 január 1 inmiíLn A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTÖK IPARTESTÜLETÉNEK, A BUDAPESTI SÜTÖIPAROSOK KÖRÉNEK, A SÜTÖMESTEREK FIAI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ~~~ HIVATALOS KÖZLÖNYE ~~~ UNION BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN JOURNAL DES BOULANGERIES DE LA HONGRIE MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT { egész évre . 10 — pengő fél évre . . 5pengő negyed évre . 3.— pengő Felelős szerkesztő: Dr. DÓCZ1 SÁMUEL Sajtóbizottság:, Elnök Truízl Adolf. Tagok: Deschán Lajos, Jány Árpád. Nattán Ernő, Neumann Béla, Neumfann István, Pécsi Miklós, Weininger Dezső Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., HÁRSFA UCCA 21. SZÁM TELEFON: 42-4-78 ELSŐ BUDAPESTI GŐZMALMI R. T. Központi iroda: Budapest, V., Klotild ucca 12. Telefon: 27-2-06, 25-8-20. Levélcím : Budapest, 62 postafiók. Sürgönyeim: Eopág. Budapesti malmai: Ujmalom (V., Kárpát ucca 15—17.) Erzsébet malom (III., Zsigmond ucca 55.) Hengermalom (I., Hengermalom-út 45—47.) Vidéki telepei: Dévaványa, Gyoma, Hódmezővásárhely, Karcag, Mezőtúr, Nyíregyháza, Vác, Szarvas, Szentes, Székesfehérvár. WERNERxPFLEIDERER A.GJWIEN XTLODOAKERGASSS 3& SZÁLÚT elismert legjobb, VIENNARA ÉS TELESCOCAR, BEVETŐ ÉS KIHÚZHATÓ _ RENDSZERŰ GOZS ÜTŐ KEMENCÉDET, OAGASZT^-ÉS KEVERŐGÉPEKET, SÜTÖDE ES KENYÉRGYÁRI TELJES BERENDEZÉSEKET. VEZÉRKÉPVISELI Schulz, TÜZELÉSTECHNIKAI ES ÉPÍTÉSI R.T. BUDAPEST. Vll.ARÉNA-ÚT 80.—TEL.JÓZS.329-04 KEMENCEJAVITÁSOK ÉS ANYAGOK. „ERIKA“ krém-margarin „ERIKA“ sütö-margarin „ALFA“ konzum-margarin Steiner Ignác BUDAPEST, VII., ALSÓERDÓSOR 18. Telefon: 31-5-44. Angol, francia, német órákat adok, fordításokat vállalok. Cim: Vogl Imréné VII., Rákóczi-ut40, 1.4. LEGFINOMABB BINIKUM MARGARIN Alapítva 1880. évben. BIEN S. FIAI zsiráru-syár Budapest, VI., Nagydiófa ucca 7. Telefon; 42-8-48. Távirati cim : Bienol, Budapest. A mattok száma sokba meau; Шатай ss X /

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents