Bán István: Természetbúvárkodásom - Vadonjárás-biofizika-remote sensing-biomatematika összefoglaló (2017)

Előzmények

Természetbúvárkodásom (vadonjárás-biofizika-remote sensing-biomatematika). Bán István Vadonjárásom földön vizen és levegőben számomra nem csak élvezet, de alkalom a természet törvényszerűségeinek felderítésére s új ötletek megszületésére. Ebből következik, hogy a gondolati szinten felmerült ismereteimet további részletes vizsgálatokat igényeltek. Az időben folytonos anyagcsere vizsgálatokban nagy segítségemre voltak a biofizikai módszerek, különös tekintettel a növényi bioelektromos-, mágneses-, hőeloszlás-, spektrumeloszlás-, valamint hagyományos eljárásokra. Az alakzat vizsgálatokban a mikrokörnyezettől az űrtávlatokig a legkülönbözőbb közvetlen- és közvetett képalkotási eljárásokat alkalmaztam és fejlesztettem. Az elektronmikroszkóp- ,mikrovideomat-, fotogrammetria- és általános földi-légi-űr remote sensing eljárásokkal dolgoztam. Az előző módszerekkel nyert információ tömeg rendszerezésében valamint törvényeinek felderítésében segített a biomatematika. A matematika biológiai alkalmazása nagy múltra tekint vissza, de Magyarországon a biomatematikát először a Természet Világa (Természettudományi Közlöny) 1970. májusi számában a „Biológia és a matematika határán" cikkemben definiáltam. Továbbiakban az ezt megelőző egy-, s azt követő négy és fél évtizednyi munkámat az egyes szakterületek egymásba olvadó együttes alkalmazása jellemezte, amelynek gerincét a matematika alkotta. Az általam alkotott könyvek az egész ismeretanyag egyes szakterületek szerinti metszeteit adják. Előzmények Az 1950-es években vasfüggönnyel körülzárt hazánkban vajmi keveset tudhatott bárki hétköznapi emberfia az új, nyugati tudományos eredményekről. Ennek ellenére sokszor egymástól függetlenül a II. világháborút követő újjáépítésben, és utána meglendült szellemi életben figyelemre méltó alkotások születtek. Ekkor jelent meg RÉNYI ALFRÉD: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest. 1954 könyve, amely a későbbiekben a tudományok számos területén nagyjelentőségűnek bizonyult. A biológiában használatos matematikai módszerekről írt JUVANCZ IRÉNEUSZ: Laboratóriumi munkákkal kapcsolatos számítások. Egészségügyi Kiadó. Budapest, 1952. könyvében.

Next

/
Thumbnails
Contents