Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1901 (4. évfolyam, 1-52. szám)

BARAN YAVARM EGYE HIVATALOS LAPJA. SZERKESZTETTE ÉS KIADTA: VÁRADY FERENCZ BARANYA VÁRMEGYE AL-LEVÉLTÁROSA. PÉCSETT. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901-IKI ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents