Illés József: Az ujkori alkotmányfejlődés elemei. Egyetemes európai jogtörténeti tanulmány (Budapest, 1898)

Bevezetés - I. fejezet. A középkorból az ujkorba való átemenet szakai

NEVEZETES. Irodalom. H aj n i k J. : Egyetemes európai jogtörténet. Buda­pest, 189«. W c n z e 1 G.: Egyetemes európai jogtörténet. Budapest, 1873. Laurent: Etudes sur l’histoire de Thuinanitó. Bruxelles, V- IX. köt. Guizot: llistoire de la civilisation en Europe. Paris, IS'.)i·. Buckle 11.: History of civilization in England. London, 1894. I — 1II. Draper W. .1.: The intellectual development of Europe. London, 187Ó. 1 — II. Freeman E. : General sketscli of european history. London, 1895. Freeman E.: The chief periods of european history. London, 1886. Freeman E.: The historical geography of Europe. 1—11. London. 1881. Prutz II.: Geschichte des Mittelalters VT. k. Berlin, 1891. ltunk e L. : Weltgeschichte. Neunter Theil. Erste und zweite Ahtheilung. (Zeiten des Uebergangs zur modernen Welt, lieber die Epochen der neueren Geschichte) Lipcse, 1888. Philipp­sou M.: Geschichte der neueren Zeit. I—III. Berlin, 1886. Duruy V .: Histoire des temps modernes. Paris, 1891. ELSŐ FEJEZET. A KÖZÉPKORBÓL AZ ÚJKORBA VALÓ ÁTMENET SZAKAI. Az ujkov első századaiban (XVI—XVIII.) a közép­kori élőt lassú kihalása mellett szemlélhetjük a modern élet alakulását. A két folyamat, a felbomlásé és fej­lődésé, párhuzamosan halad egymás mellett. Azok a tényezők, a melyek a középkorban működve, annak összes alakulatait létrehozták, mind kevésbbé, de még folyton éreztetik hatásukat. Az előző élet erőinek ez a csökkenése, szétszóródása következménye a folytonosan növekvő új tényezők ellenhatásának, a melyek az egész életet mindjobban áthatják.

Next

/
Thumbnails
Contents