Borászati Lapok – 70. évfolyam – 1938.

Tartalom

Borászati Lapok 5. szám 1 1938. január 29 TARTALOMJEGYZÉK (1938. ÉVI JAXLÁIt HÓ 1-TŐL DECEMBER HÓ 31-IG) Oldal Ambrózy György. Gyümölcstermelésünk jelentősége 33 dr. Aujcszky László. Az 1938. évi tavaszi fagyok keletkezése, természete és tanulságai 180, 190, 197, 215, 223 — Erős augusztus — korai ősz 302 — A nyárutó és a korai ősz időjárása Magyar­ország néhány fontosabb szőlővidékén .... 308 Balogh István. A gyöngyös-visontai borvidék.... 3 Braun Jenő. Időszerű teendők a szőlőgazdaságban 21, 28 — így is vásárolnak bort 44 — Hozzászólás a kajszibarackfák gutaütéséhez 57 — A MSzOE 1938. évi „Növényvédelmi Szol­gálata" 142 — A káliszappan, mint növényvédelmi szer.. 170 — A szőlőmoly hernyójának irtási módjai.... 182 — A szőlőilonca 208 — MSzOE „Növényvédelmi Szolgálata" 281 — Különleges almamolykísérletek 347 — Az 1937/38. termelési év tanulságai 363, 368, 376 — A szőlőtrágyázásáról 383 Balogh Vilmos. Lehet-e kaliforniai pajzstetű ellen sikeresen védekezni ? 57 — A metszés elméleti és gyakorlati kérdéséről 75 — Mennyi permetlé szükséges a téli permetezé­sekhez ? 65 — Az altalaj fontossága a gyümölcsös telepí­tésénél 83 Símavesszők előhajtatása 100 — Március a gyümölcsösben 101 — A ribizkebokrok tavaszi kezelése 125 — Hibás átoltás következményei 125 — Bimbólikasztó bogár 135 — A fagyoktól megmenekült gyümölcstermés kezelése 175 — A kajszibarackfák ezidei kárairól 254 Uartha Gyula. A szőlő válogatása 215 Malázsovich László. A kaliforniai pajzstetű és a gyümölcsértékesítés 395, 403 Claus József. A gyümölcstermelés aktuális problémái 9 ; — Gyöngyösi gyümölcs- és szőlőcsomagoló csarnok 305 Conrád Lajos. Levél a Szerkesztőhöz 305 Cs. Ö. A Hangya jubileumi kongresszusa 226 Csepreghy László. A szőlősgazda permetezőgépe .. 423 Dániel Lajos. Mivel permetezzük tél végén gyü­mölcsfáinkat ? 65 Milyen gyümölcsfát és hogyan ültessünk ? 83 •— Időszerű teendők a gyümölcsösben 428 Dofíkay László. Gutaütés elleni védekezés kajszi­barackfáinknál a homoktalajokon 75 Erdélyi László. A magyar gyümölcskivitel 1937-ben 17 — A magyar gyümölcstermesztés jelentősége.. 93 — Egy új szőlőbetegség a „feketebélűség" 225, 235 — Kísérletek a szőlő „feketebélűség" leküz­désére 277 Fornády Elemér. A móri bor és az érelmeszesedés 22 — A szűrés, különös tekintettel az Optimus­szűrőre 121 — Az aktív szűrőszenekről 146 — Látogatás gróf Széchenyi György monoki bormúzeumában 234 dr. Fekete Béla. A szőlő, gyümölcs és dinnye okszerű trágyázása 46 — Beszélő számok 366 k. Győrfiy Jeni). Szőlőmoly irtása nikotinnal 133 G. M. A szőlők ideiglenes adómentessége 134 Grábner Emil. A gyümölcsfák trágyázása 387 Kom János. Nemesgesztenye és termesztése 143, 151 — Teendők a gyümölcsfák elültetésénél 379 — Gyümölcsfák vermelése 411 I. M. A svájci bortermelés katasztrófája 162 ' dr. Kosinszky Viktor. Az Afus Ali szőlőfajta 14 — A szőlő és a tél 29 Kovács Ferenc. Levéltetű irtása tél elején 33 K. C. I. Termelési vagy fogyasztási adó alá eső legyen-e az új gyümölcsszeszfőzde ? 106 Kulcsár József. Borválságunkról 156 Kovácsy Zoltán. Közeledik a permetezés 166 Kovács Miklós. Tanácsok a szőlő és a bor értékesí­téséval kapcsolatban 276, 284 — A szüret kivitele az értékesítés szempont­jából 351, 357 H. Konlcchner. A borok szűrése a szűrőlemezeken 294 dr. Karátsony Géza. Nyárvégi munkák a gyümöl­csösben 297 — Néhány szó a Delicious almáról 338 Kovács Ferenc. Védekezés a monilia kártétele ellen 305 Lengyel András. Tőkefejen vagy kordonon termel­jünk-e csemegeszőlőt ? 53 — Időszerű munkák a szőlőben 113 • — A szőlő metszéséről (132 •f•— — A szőlőpermetezésről és a permetezések idejéről 182 — Juliusi munkák a szőlőben 250 1 Oldal Lengyel András. A csemegeszőlő előkészítése és érté­kesítése 267 — A szőlőtalaj őszi munkája 352 dr. Lázár Andor. Törpe gyümölcsfákról...; 263 — Hogyan szedjük a nyári gyümölcsöt ? .... 273 — A téli alma és körte elraktározása 329 — A gyümölcsfa ültetése 347 — Gyümölcsfák ültetése az árterületekre 355 Mózes Zsigmond. A szőlőgyümölcsös 25 Medveezky Károly. Szőlő- és gyümölcsünnepeket a tanyavilágnak 28 Madarász Andor. Milyen köztes növényeket ter­messzünk gyümölcsösünkben ? 167 M. A. Hernyófogóövek az almamoly elleni harcban 200 Marton Dénes. Megjegyzések a szőlőlugasmíveléshez 97 — Pécs szerepe a szőlőmívelés úttörői közt 162, 172 — Borvidékeinken termelendő szőlőfajták.... 292 — Legelterjedtebb borszőlőfajták ellenálló­képessége a betegségekkel és faggyal szemben 337 M. M. (Tokajhegyalja). Peronoszpóra és jégkár 288 Mel. Miképpen szállítsuk a méheket a szőlőbe ? .. 347 dr. Miklós Aladár. Észrevételek az új hegyközségi törvény és a végrehajtási utasítás egyes szakaszaihoz 360 N. K. Befolyással bír-e a faiskola talaja a gyümölcs­telepítés eredményeire 101 dr. N. Á. A gyümölcs zúzása és kisajtolása 289 Osztrovszkyné dr. E. Német Ágnes. Ujbor — óbor — — vénbor 13, 20 — Harminc esztendő harminc hold homokon 60, 72 — Ünnepi bor — húsvéti bor 138 — Kékderítés, csírátlanítás és tükörszűrés a modern borpincében 163 — Csemegeszőlőfajták értékelése különböző szempontból 299 — Tapasztalatok a német borfogyasztás körül 382, 391 — Terjednek a modern borkezelési eljárások 408, 416 — Borospalack és borpalackozás 424 Pálinkás Gyula. A borhamisítások hajdanában... 1, 11 — A típusborok és csemegeborok cukortartal­mának és a s'űrített must adagolásának kiszámítása 37 — Az export-csemegeborok Baumé-foka 87 — „Nyitni kő I" 103 — A szőlőtelepítési tilalom a régi időkben.. 111 — A tőkepótlás fontossága 119 — Régesrégi feljegyzések a szőlő rovarkár­tevőiről 129 — A gyökereztető-iskolák telepítése 139, 145, 154, 162 — Orbánnapja 189, 195 t Peronoszpóra-naptár 205 A fürtperonoszpóra 246 — Hogyan permetezzünk ? 262 — A zivatarok 265 —• Jégesők és jégkár 280 — Szőlőtelepítő István király 284 — Szüret előtt 291 — A „Hungária borkén" jelentősége a gyakor­latban 310, 317 — A „Hungária borkén" adagolása 325 — Krónika a szőlő tolvaj okról 333, 343 — Borfeljavítás sűrített musttal vagy bor­párlattal 349 — A borextraktmérő és az aszúmérő373 — A Malligand-féle készülékek ellenőrzése... 390 — A visszacsatolt Felvidélc-rész szőlészeti és borászati viszonyai 398 — Téli munkák a szőlőben 415 — A szőlő és a bor a szentírásban 421 dr. Polgár Lajos. A szőlők felújítása és új szőlők telepítése Portugáliában 24 — Borfogyasztás-adó, italmérés és borár 62, 73, 78, 90, 95 — A MSzOE harca a kisszőlősgazdákért 187 — Termeléskorlátozás van Franciaországban és Portugáliában 234 — A beruházási hozzájárulás és a szőlősgazdák 308 Palugyay Ferenc. Ausztriának Németországgal való egyesüléséből kifolyólag Magyarország bor­érdekeltségét érintő kérdésekről 98 Prohászka Ferenc. A szőlőmoly nikotinos irtása 259 dr. Pataky Ferenc. Válasz a „Razzia a mustmérők körül" című cikkre 394 dr. Reizman Zoltán. Borkivitelünk 11 —- Komoly intelemmel 19 — A gazdasági élet 27 — Alig egy-két hét 35 — Felsoroljuk 43 — A tavaszi szőlőmunkálatok 59 — Marschall Ferenc 85 — A tavaszi napsugár 103 — Szomorú hangulatban 127 — A borárak 145 Oldal dr. Reizman Zoltán. Szorongó érzéssel 153 — Darányi Kálmán 169 — Gr. Teleki Mihály 177 — Két törvényjavaslat 187 — Sztranyavszky Sándor 195 — Benyújtották a szesz törvényjavaslatot .... 203 — Agzőlőgazdaság kérdései 214 —' L-íborfogyasztási adó 223 -— A peronoszpora 231 — Újabb feladatok előtt 241 — A szőlők állásáról 249 — Jégverések 257 — A korai csemegeszőlő , 265 — A szeszegyedáruságról 276 — A szesztermelés 291 — Az esős időjárás 299 — A hegyközségekről 307 — A hegyközségi törvény 315 — A szüret 331 — Magyar feltámadás 341 — A szüret 349 — Az adófelszólamlási bizottságok 357 — Gr. Teleki Mihály 381 — A borfogyasztás 389 — A bortermelési statisztika 405 Requinyi Géza. A bor savtalanítása 2 — A nyúlósodás és egéríz 38 — A borok kénhidrogén vagy záptojásszaga és a barnatörés 61 — A borok megfordulása, megkeseredése és a glicerinbomlás ..'. . . 91 — A borok különféle töréseiről 154 — A szőlőbogyó mikróflórája 323 — Különféle bogyórothadások 331 — Különleges összetételű mustok erjedése ... 341 Rakcsányi László. A kékderítés 270, 285, 293, 301, 318 dr. Reiner László. Levél a Szerkesztőhöz 384 dr. Rapaics Rajmund. A kadarkaszőlő és vörös­boraink ' 392, 397, 406 Soós István. Feketetörés 56 — A must erjesztéséhez használandó fajélesz­tőről 307 — A rothadt szőlőből sajtolt must erjesztése. 315 dr. Sebestyén Gyula. Ad vocem : „minőség" .... 78 Sági Károly. A próbaderítésről és próbasavtalaní­tásról 114 — A szőlő fásoltásáról 148 — A karózások tavaszi rendbehozatala 170 — A permetezésről 192 — Oltványszőlők sárgulásáról 224 dr. Salacz László, összefoglaló áttekintés a műtrá­gyák egyes jellemző tulajdonságairól 164,171, 183 — Felhasználható-e a barnaszén trágyázásra . 251 — Hogyan értékesíthetjük a kapálás- és cson­kázáskor kikerülő zöld növényanyagokat . 267 Sipos József. Időszerű teendők a gyümölcsösben 239, 347 — Időszerű munkák a gyümölcsösben 273 Sauerborn Károly. Szőlőtőkék klerozisának gyógyí­tása injekció módszerével 328 Szalóky Imre. Érdemes-e oltványszőlőt létesíteni homokon . A 54 — Mégegyszer a sikeres szőlőmolyirtás mód­jairól 344, 351 Szalóky István. Mire ügyeljünk, ha gyümölcsfát veszünk 355 — Hol vegyünk, hol ne vegyünk gyümölcsfát 363 dr. Szász Ferenc. Gyümölcsösök altalajának trágyá­zása 371 Teleki Andor. A szőlőmust fogyasztásának és érté­kesítésének fokozása 35 Teleki Sándor. A „feketebélűség", helyesebben a „bélbetegség" kérdéséhez 257 — Megfigyeléseim a legjobban bevált csemege­szőlőfajtákról 406 T. S. A hordós- és palackborok újszerű kezelése 79 Terray György. Szőlőmívelési jegyzetek a XVIII. században 226 — Aszubor készítése a XVII. század végén . 252 dr. Urbányi Jenő. Időszerű növényegészségügyi munkák a gyümölcsösben 41, 49 -ülicsny Károly. A szőlő „Lugas-" és „alacsony­kordon" míveléséről 367, 375 Winter István. A kajszibarackfák gutaütése .... 185 Várkonyi Antal. A kisgazda pincéje 249, 259 br. Waldbott Kelemen. Visszatérő magyar testvé­reinkhez 373 Borpiae 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 81, 99, 107, 115, 123, 131, 141, 149, 157, 165, 173, 181, 191, 199, 209, 219, 227, 237, 245, 253, 261, 269, 287, 295, 303, 311, 319, 327, 335, 345, 353, 361, 369, 377, 385, 393,401,409, 417 427 Pálinkapiac 7, 16, 21, 32, 40, 48, 55, 64, 74, 80, 92, 100, 107, 115, 124, 142, 150, 156, 166, 174, 184, 191, 197, 208, 220, 227, 238, 244, 262,

Next

/
Thumbnails
Contents