Borsodi Szemle, 1970 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1970 / 1. szám

Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei szervezete, a megyei és a városi tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi u. 16. Felelős szerkesztő: Dr. Kun László (Postacíme: Miskolc, NME Marxizmus— leninizmus Tanszék. Telefon: 13-691/272) A szerkesztő bizottság tagjai: Dr. Bodgál Ferenc Csabai Kálmán Dr. Hetényi György H. Szabó Béla Dr. Farkas József Dr. Károlyi István Dr. Lengyel Béla Nagy Zoltán Dr. Nemecskay Tivadar Dr. Novák István Tok Miklós Tóth Pál Dr. Zétényi Elek Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Wirth Lajos Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: a Posta Központi Hírlapiro­dánál, Bp., V., József nádor tér 1. sz. és bármely postahivatalnál Előfizetési díj egy évre 24 Ft Csekkszám: egyéni 61.280, közületi 61.066, vagy átutalásos az MNB 8. sz. folyószám- I Iájára. Kéziratot nem őrzünk meg. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1970. III. 1-én. Index: 25 905 E SZÁMUNK SZERZŐI: DR. KUN LÁSZLÓ, a Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusa, DR. LEHOCZKY ALFRÉD, a Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusa, SIMON FRIGYES, a KSH B.-A.-Z. megyei Igazgatósága ipari csoportjának vezetője, TURKOVICS BARNABÁS, a KSH B.-A.-Z. megyei Igazgatósága szervezési és ellenőrzési csoportjának vezetője, ÚJLAKI PÉTER, az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének munkatársa.

Next

/
Thumbnails
Contents