Borsodi Szemle, 1987 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1987 / 1. szám

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: DR. ASZÓDI IMRE BOZSIK SÁNDOR DR. HEVESVARI IMRE KÖVÉR ÁRPÁD DR. KUN LÁSZLÓ (felelős szerkesztő) DR. LAKATOS IMRE DR. NOVAK ISTVÁN PORKOLÁB ALBERT (a szerk. biz. elnöke) SERES JÁNOS SÓLYA LÁSZLÓ DR. SZABADFALVI JÓZSEF H. SZABÓ BÉLA SZABÓ LÁSZLÓ (szerkesztő) SZŰCS FERENCNE TÓTH PÁL Borsodi Szemle A TIT Borsod Megyei Szervezete, a megyei és a városi tanács ismeretterjesztő folyóirata Szerkesztőség: 3530 Miskolc, Széchenyi út 16. Felelős szerkesztő: DR. KUN LÁSZLÓ Kiadja a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalat. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. szám. Felelős kiadó: Veres Mihály. — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető: bármely hir- lopkézbesitő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Hirlap-előfizetési és Lapel­látási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1., 1900, közvetlenül, vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Elő­fizetési díj egy évre 64 Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — Ké­szült a Borsodi Nyomdában, Miskolcon. Felelős vezető: Wirth Lajos. ISSN 0520-626. X. Index: 25905

Next

/
Thumbnails
Contents